Sdílet
 

Jak probíhá sanace železobetonového trámového mostu

Datum vydání: 05.11.2013 | autor:

Na konci roku 2012 a na začátku roku 2013 provedla firma PORR a.s. – Morava celkovou sanaci železobetonového trámového mostu v Hnojníku. Most převádí komunikaci přes místní říčku Stonávku. Nosná konstrukce je tvořena 2 krajními monolitickými trámy, které jsou ztuženy příčníky a vše je zmonolitněnou železobetonovou deskou. Nosná konstrukce je uložena na masivních betonových opěrách.

Most před zahájením sanačních prací Most před zahájením sanačních prací
Most před zahájením sanačních prací
Sanace do epoxidového můstku – sanační malta Monocrete PPE TH f Sanace do epoxidového můstku – sanační malta Monocrete PPE TH f
Sanace do epoxidového můstku – sanační malta Monocrete PPE TH f
V rámci sanace došlo k celkové opravě mostu a to v různém rozsahu. Vedle „klasických sanačních prací, došlo i k použití speciálních sanačních postupů.'

V prvním kroku došlo k očištění konstrukce a ověření fyzikálně mechanických vlastností konstrukce. Následně bylo nutné vyspravit trhliny ve stávajících konstrukcích. Toho bylo dosaženo pomocí nesmrštivé malty SUPERFIX THf, která je pro podobné aplikace vhodná. Následně bylo přistoupeno k sanaci jednotlivých částí konstrukce.

Konstrukce opěr a zejména konstrukce úložných prahů bylo nutné sanovat obzvlášť pečlivě. Degradace betonu, způsobená zejména působením okolního prostředí, ve kterém se most nachází a zatékáním do mostní konstrukce a na konstrukce úložných prahů, byla poměrně značná. Proto bylo nutné, vzhledem k degradaci úložných prahů, použít k sanaci epoxidového adhezního můstku. V případech, kdy podklad nesplňuje parametry pro běžnou sanaci, nebo v případech, kdy lze předpokládat vyšší rizik namáhání konstrukce je epoxidový adhezní můstek vhodnou alternativou. Můstek sestává z epoxidové pryskyřice (BETOLIT EP 0-1 DC W) a do ní nafoukaného sušeného křemičitého písku. Tím je vytvořen povrch, který zajistí dostatečnou přídržnost reprofilační malty k podkladu, ale současně je zpevněn i podklad samotný. Je tím umožněno zachovat části konstrukce, které by jinak bylo nutné bourat a zcela nahradit. Samotné obnovení krycí vrstvy betonu a reprofilace konstrukce opěr bylo provedeno materiálem MONOCRETE MONOMIX TH v místech s potřebou hrubé reprofilace a tenčí vrstvy byly zajištěny PC maltou MONOCRETE PPE TH.
Sanační práce Sanační práce
Sanační práce
Sanační práce Sanační práce
Sanační práce
Nosná konstrukce byla opravena klasickými sanačními postupy. Nejprve byla ošetřena výztuž a byl předpřipraven podklad. Toho bylo dosaženo pomocí dvousložkového polymercementového adhezního můstku DENSOCRETE 111. Reprofilace železobetonu byla provedena maltou MONOCRETE PPE TH v zrnitostech dle tloušťky opravované vrstvy. 

Povrch konstrukce byl sjednocen nátěrovým systémem BETOSIL W, kterým bylo dosaženo požadovaného vzhledu a současně byly konstrukci propůjčena větší odolnost vůči prostupu agresivních médií do krycí vrstvy betonu a potažmo k výztuži.

Mostní konstrukce jsou stavby, které jsou vystaveny náročným podmínkám, které je poškozují a mají významný vliv na jejich životnost. V současné době se stále více železobetonových mostních konstrukcí blíží k polovině své životnosti a jejich stav je nutné důsledněji kontrolovat a zajistit jejich údržbu, nebo sanaci. Na mostní stavby, by mělo být pamatováno právě v průběhu jejich životnosti, protože jejich význam nám dochází obvykle až v okamžiku, kdy jsou zcela odstaveny v důsledku celkových rekonstrukcí a ztěžují dopravní dostupnost v daném místě.

Sanační práce Sanační práce
Sanační práce
Sanační práce Sanační práce
Sanační práce
Nátěr betonové konstrukce Betosil W ral 7032 Nátěr betonové konstrukce Betosil W ral 7032
Nátěr betonové konstrukce Betosil W ral 7032
BETOSAN s.r.o.

BETOSAN s.r.o.

Praha, Krč, Nová cesta 291/40, 14000
Tel: 241 431 212
Web: http://www.betosan.cz
E-mail: praha@betosan.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

BETOSAN s.r.o.

Praha, Krč, Nová cesta 291/40, 14000
Tel: 241 431 212
Web: http://www.betosan.cz
E-mail: praha@betosan.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak probíhá sanace železobetonového trámového mostu"

Buďte první a napište komentář k  "Jak probíhá sanace železobetonového trámového mostu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE