Jak se detekují vodovodní poruchy H2 metodou?

Detekce poruch vodovodního řádu je práce vysoce odborná a metody, které se k ní používají, se stále vyvíjejí a zdokonalují. Představujeme účinnou detekci H2 metodou.

Vodovodní a jiné systémy, i ty nejmodernější, nikdy nebudou zcela bezporuchové. Každou poruchu je ale třeba nejprve detekovat a pak až lze odstranit její příčinu.

Vývoj v elektronice a dalších oborech je opravdu rychlý. Měření může být díky tomu stále přesnější. Respektive prováděné stále sofistikovanějšími způsoby. Kdo na tom vydělá jsme my – klienti. Pro firmy je stále snažší najít pro náš konkrétní problém optimální řešení.

Když víme, že voda zřejmě uniká

Při řešení závad na potrubí se v poslední době upřednostňuje takzvaná H2 metoda, protože se zjistilo, že často předčí metodu akustickou. Používá se při ní speciální detektor. Metoda nelokalizuje přímo vodu, jak by se mohlo laikovi na první pohled zdát, ale plyn. Jednou jeho složkou je vodík, který snadno prostupuje nejrůznějšími materiály směrem vzhůru, protože je ze všech známých plynů nejlehčí. Je záměrně vháněn do systému a svým únikem pak prozradí, kudy uniká i tekutina. A to i v případě, že otvor je velmi malý. Místo úniku ohlásí chytrý přístroj zvukem a také opticky.

Systémem se myslí jak vodovod tak kanalizace, popřípadě topení včetně podlahového. Dále se dají odhalit různé závady a netěsnosti na plochých střechách. Použití této metody je tedy opravdu široké. A nikdo z ní nemusí mít žádné obavy. Používaná směs plynů není ani jedovatá ani výbušná.
Když nám přístroj pomůže s přesnou detekcí místa úniku pod zemí nebo ve stěně či stropu, zachrání nám samozřejmě významnou finanční částku. Zdlouhavé sekání do zdi, výkopové práce nebo bagrování, to vše si můžete ušetřit. Stačí se spojit s tím, kdo má příslušné oprávnění k provádění H2 metody s využitím takzvaného trasovacího plynu. Odborného pracovníka si můžete pozvat kamkoliv. Přesný detektor není přístroj nijak těžký ani objemný. Snadno se přepravuje a použít jej lze i ve stísněnějších prostorách.

Zdroj: Milan Máca - Aqua detekce