Jak se sanoval jez Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Poměrně těžkým úkolem byla sanace jezu Soláň. Vzhledem k rozsahu sanace bylo použito poměrně široké portfolio materiálů, a proto je vhodné se o provedenou sanaci podělit. Realizátorem sanace byla firma Tomi – Remont a.s. a dodavatelem materiálů firma BETOSAN s.r.o.

Podklad

Nejprve došlo k provedení základního stavebně technického průzkumu. Na jeho podkladě došlo k návrhu provedení sanačního zásahu. Následně byly konstrukce očištěny vysokotlakým vodním paprskem a ruční mechanizací. Po očištění došlo k upřesnění rozsahu prací a optimalizaci sanačního postupu.

Lokální a plošná sanace železobetonových konstrukcí

Protože stávající konstrukce jezu byla provedena z nemrazuvzdorného betonu nedostatečných parametrů, nebylo možné provést hrubou reprofilaci pomocí běžného adhezního můstku, ale bylo nutné provést mechanické přikotvení reprofilačních vrstev k podkladu. Pro hrubou reprofilaci horních povrchů betonových konstrukcí byl využit prefabrikovaný mrazuvzdorný materiál MONOCRETE MONOMIX XP, který je formulován pro aplikaci v náročných exteriérových podmínkách. Mechanické kotvení bylo využito i pro sanaci svislých konstrukcí ve větších plochách. Pro lokální sanaci svislých konstrukcí byla použita kombinace adhezních můstků na polymercementové bázi (DENSOCRETE 111) a na epoxidové bázi (BETOLIT EP 0-1 DC + BETOFIL FH). Použití jednotlivých materiálů bylo voleno v závislosti na kvalitě (soudržnosti) podkladu. Epoxidový adhezní můstek byl využit v místech, kde byla konstrukce více poškozena, a bylo nutné zpevnit podklad epoxidovou pryskyřicí. Materiál zvolený pro svislou sanaci byl WATERFIX XP THf.

Neaktivní trhliny a dilatační spáry

Trhliny, které se ve stávajících konstrukcích vyskytovaly, byly „přiznány“, proříznuty a následně vyplněny jemnozrnnou nesmrštivou maltou SUPERFIX THf. Dilatace mezi jednotlivými celky konstrukce byly v průběhu sanace provizorně vyplněny a po jejich dokončení došlo k jejich vyplnění PE provazcem a následně materiálem BETOLASTIC tmel 25 MS UNI. Jedná se o trvale pružný tmel na bázi MS polymerů, který má výbornou přídržnost k podkladu, UV odolnost a neztrácí pružnost ani při nízkých teplotách.

Finalizace povrchu konstrukcí

Po provedení opravy byly betonové konstrukce opatřeny ochranným nátěrem na beton, který má za úkol vytvořit bariéru na povrchu konstrukce, která ji bude separovat od působení okolního prostředí. Použit byl materiál FLEXICOAT
Výsledek je vidět na fotografiích a díky provedenému sanačnímu zásahu bude prodloužena celková životnost konstrukce.