Jak si poradit s vlhkostí zdiva ve starém domě

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká problému vlhkosti zdiva ve staré chalupě, druhý zpracování energetického posudku pro dotace z programu Nová zelená úsporám a třetí potřeby zpracovat PENB pro provozní budovu dětského letního tábora.

Dobrý den, máme kamennou chalupu, kterou zatím využíváme o víkendech, ale plánujeme do budoucna s trvalým obýváním. Máme však problém s vlhkostí zdiva, která se vyskytuje na vnitřní straně do výšky cca jednoho metru. Počítám s komplexní rekonstrukcí, abych vyřešil problém s vlhkostí a zároveň bych chtěl vyřešit podlahu a zateplení. Nevím ale jak začít a jaké jsou základní principy. Co vím, je že hladina podzemní vody je přibližně metr pod terénem, který je svažitý. Podlahy jsou klasicky betonové.
Dobrý den, vyřešit váš problém bez prohlídky objektu bude těžké. Problémy s vlhkostí zdiva jsou u těchto staveb časté, ale mají různé příčiny a ty bez nějakého základního stavebního průzkumu nelze určit. Jednou z věcí, které bude třeba řešit, jsou betonové podlahy. Patrně bude nutné stávající skladbu odstranit a nahradit ji jednou ze skladeb určených pro sanaci podlah. Spolu s tím vyřešíte také tepelněizolační vrstvu a též protiradonovou ochranu. Vzhledem ke svažitému terénu, může značnou roli hrát i voda srážková, která se může stahovat v podzákladí. To by se vyřešilo vhodnou úpravou terénu. Co se týče zateplení, je vhodné řešit objekt komplexně. Zateplení stěn u kamenných objektů není úplně jednoduché, ale rozhodně ne nemožné. Důležité je vyřešit zároveň všechna napojení (např. stěna-strop) aby nevznikaly tepelné mosty. A na základě navržených úprav poté zvolit vhodný typ a zdroj vytápění, včetně ohřevu vody.

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o informaci, kdo kompletně zajistí zpracování energetického posudku pro dotace Nová zelená úsporám. Chceme zateplit náš rodinný domek a zažádat o dotaci.

Dobrý den, k podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám je potřeba tzv. odborný posudek, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení. Projektovou dokumentaci, která se skládá z technické zprávy a výkresové části, mohou zpracovat autorizovaní inženýři nebo technici (obor: pozemní stavby) nebo autorizovaní architekti. Seznam těchto oprávněných osob lze nalézt buďto na www.ckait.cz neba www.cka.cz. Energetické hodnocení mohou zpracovat energetičtí specialisté (obor: energetická certifikace budov nebo energetický audit) a seznam těchto specialistů lze dohledat zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/ kde si vyberete osoby podle příslušného kraje a oboru.

Dobrý den, chystáme se na výstavbu provozního objektu, který bude sloužit jen pro účely letního tábora v letních měsících. Součástí objektu bude kuchyně s jídelnou a herna. Velikost objektu bude cca 100 m2 a zdrojem tepla budou pravděpodobně krbová kamna na dřevo. Je v tomto případě potřeba nechat zpracovat průkaz na budovu?

Dobrý den, v případě výstavby nové budovy a její splnění požadavků na energetickou náročnost se řídí § 7 zákona č. 406 /2000 Sb. v platném znění. V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení.

Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny: u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2; u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. Vámi zamýšlená budova tedy nesplňuje výše uvedené výjimky a měl by tedy být zpracován PENB.
Zdroj: www.eccb.cz
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku