Pokud se chystáte nějak zásadně měnit tvář svého domu, sháníte ty nejlepší materiály a výrobce na omítku, okna, střechu a okapy a možná vám ani nechybí to nejdůležitější, bez čeho se taková rekonstrukce v žádném případě neobejde, totiž lešení. Lešení je potřeba k jakékoliv práci, která se týká rekonstrukce nebo úpravy domu, či jiných objektů. Protože je s těmito záležitostmi vždy spojeno spoustu starostí, neexistuje nic jednoduššího, než si lešení velice výhodně zapůjčit a k tomu si ho v podstatě „poskládat“ podle svých představ.

Jak funguje půjčení lešení?

Co se týká právního ošetření půjčky, zájemce o lešení podepíše s danou společností smlouvu, ve které se stanoví cena nájemného. To začíná běžet dnem uzavření smlouvy a převzetím lešení nájemcem. Nájemné končí dnem vrácení lešení pronajímateli a podepsáním zápisu o vrácení. Místem převzetí a vrácení je často provozovna pronajímatele. Pokud si nevíte rady s dopravou lešení, nevěšte hlavu. Doprava, pokud je sjednána, se účtuje 10 Kč/km za cestu tam i zpět.
Nájemné za lešení se platí na základě faktury, výše nájemného je vypočítáno jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní trvání nájmu. V této faktuře bude samozřejmě také zúčtovaná zaplacená kauce.

Při předání lešení pronajímatel proškolí nájemce, hlavně co se týká bezpečné montáže, užívání a demontáže, maximálního možného zatížení pracovní podlážky, maximální možné pracovní výšky sestavy a k tomu od něj nájemce dostane i písemný návod na konstrukci lešení.

Jaké lešení si vybrat?

Hliníkové věže SPAN
Pojízdné hliníkové věže SPAN jsou určeny pro pracovní výšky až do 18-ti metrů. Věže jsou ve dvou provedeních lišících se v šířce podlážky. Základní model SPAN 300W má délku podlážky 2,50 m, šířku pak 1,35 m. Úzký model SPAN 300N má délku podlážky 2,50 m, šířka 0,75 m. Maximální zátěž věže je 720 kg. Nájemní cena se pohybuje od 272 Kč do 1200 Kč za den a je závislá na výšce lešení a počtu dní, na které je půjčováno. Cena za jeden den se totiž snižuje úměrně tomu, na kolik dní je lešení půjčováno. To například znamená, že při zapůjčení typu SPAN 300W na jeden až pět dní, je cena za jeden den 340 Kč, ovšem při zapůjčení téhož lešení na 30 a více dní je cena za jeden den už jen 272 Kč. Při zapůjčení lešení je třeba složit kauci a to ve výši 10 až 30 tisíc korun.

U typu SPAN 300N je možno zapůjčit lešení s výškou 4-12 metrů, cena nájmu za jeden den je od 196 Kč do 680 Kč, kauce se skládá ve výši 7 až 18,5 tisíce korun.

Další možností k zapůjčení je typ lešení SNAPY, což je skládací pantografová konstrukce s podlážkou 2 x 0,75 m. Tento typ je vhodný pro použití při montážích v patrech budov. Je určen pro práci do 4 m a je pojízdný. Cena pronájmu za jeden den je 140 Kč.

Důležitým doplňujícím prvkem je lávka, která, díky své délce 3,7 metrů, může propojovat dvě věže včetně zábradlí. Její nájemní cena je 250Kč za den. Věž si můžete vystrojit šikmými žebříky, které jsou určeny pro snazší transport materiálu na pracovní podlážku věže. V případě zapůjčení těchto žebříků se k ceně za lešení připočítává 15% ceny nájmu.

HAKI lešení
Půjčku HAKI lešení nabízí společnost IZOMAL s.r.o. po jednotlivých částech, jejichž nájemní cena za den se pohybuje od 1 Kč do 150 Kč za den. Dále nabízí tyto části buďto v malých nebo ve větších typových sestavách, přičemž ceny za tyto sestavy jsou výhodnější než za jednotlivé kusy. IZOMAL s.r.o. má připravené slevy, které se vážou na dobu vypůjčení, mohou být až 20 % z celkové ceny.
Podrobný ceník všech částí a možností konstrukcí naleznete na http://www.pujcovnaleseni.cz.