Jak si vybrat moderní keramické obklady

Současná široká nabídka obkladů a dlažeb je stále pro mnoho zákazníků nepřehledná a tak si projděme nejpoužívanější druhy keramických materiálů u design studia RIVESTI, a zároveň i trendy v oblasti obkládání koupelen.

Prvním druhem obkladu jsou klasické - pórovinové obklady. Jedná se o nejvíce rozšířený materiál použitý pouze na stěnách v koupelnách. Materiál je nízký v pevnosti, nasákavý, nemrazuvzdorný s glazurou - sklovitou hmotou - na povrchu. Z původních malých rozměrů například 25x30 či 20x40 cm, které jsou již zastaralé, se moderní italská a španělská výroba obkladů přesunula před mnoha lety k formátům 30x60, 40x80 či nyní např. 50x110 cm. Tyto obklady se vyrábějí většinou v matu či v lesklém povrchu. Obklad může být i v plastickém 3D provedení. Obklad je křehký ale i lehký. Jelikož jsou obklady díky své malé pevnosti určeny pouze na stěny, je třeba k nim vybrat samostatně dlažbu, která má většinou jiný odstín a formát – vyrábí se odděleně.

Posledních několik let se používají v koupelnách na stěnách tzv. slinuté dlažby, vysoce pevné materiály, prioritně určené na podlahy, a to i pro velmi zatížené komerční prostory či venkovní prostředí. Toto řešení umožňuje propojit celý dům do nádherných celistvých celků, bez obav o „otěruvzdornost“ jako u jiných druhů dlažby. 
Dlažba používaná v celých koupelnách také umožňuje profesionálnější navázání spár z podlahy na stěny. Formáty jsou rozmanité, od standardu 30x60 a 60x60 po větší rozměry např.80x80, 60x120 cm a zatím největší rozměr v této technologické třídě 100x240 cm. Další výhodou slinuté dlažby na vyšší úrovni, je probarvení vnitřní hmoty podobným odstínem jako je na povrchu. Pokud by došlo k nechtěnému uštípnutí části povrchu, není poškozené místo tak patrné, jako u starých typů dlaždic s červeným či šedým probarvením. Kresby na povrchu jsou ve vzhledu kamene či stěrky ale i proužků atd. Tyto dlažby bývají i v různých povrchových úpravách – vysoký lesk, pololesk, satén, strukturovaný (venkovní) povrch. Můžete takto vybrat jednu sérii a střídat pouze typy povrchu dle druhu místností, případně i formáty. 
U většiny zákazníků je již dlouho uváděn požadavek na výrobní verzi kupovaných keramických materiálů (bez rozdílů jestli jestli jde o obklad či dlažbu) na tzv. „retifikaci“ – tj. zabroušení boční hrany dlaždice výrobcem, čímž vzniká přesný rozměr prvků s přímou hranou, umožňující provedení minimální spáry 1,8-2 mm. To po spárování podobným odstínem spárovací hmoty vytváří celistvý dojem stěn a samozřejmě lepší údržbu. Naopak malá plocha stěny s malým formátem obkladu a s velkým množstvím širokých spár plochu opticky rozbíjí a zmenšuje. Retifikaci většinou nemají obklady v nízkých cenových relacích. Někdy je tato technologie úpravy dlažby mylně označována veřejnosti jako „bezesparý“ obklad. Spára ale musí být provedena vždy, byť malá, a to už díky roztažnostem materiálů a netěsnosti, či i minimálním nerovnostem ploch dlažby a podkladu. 
Rozšířeny variantou dlažeb jsou retifikované dlažby s kresbou dřeva. Používají se formáty 22x90, 20x120 a větší. Vždy je třeba zhodnotit kromě technologické vhodnosti typu dlažby také designové provedení povrchu: jestli opravdu materiál připomíná dřevo, jestli se střídají kresby na jednotlivých dlaždicích v ploše – tak jak je to u skutečného dřeva, či jde jen o lacinou, opakující se kresbu, jakou nabízí některé nejlevnější série dlažeb. Značkové firmy umí napodobit na povrchu i plastickou strukturu dřeva. Série samozřejmě obsahují soklové lišty a schodové stupně v podobném odstínu. Typ pevných slinutých dlažeb s dokonalou kresbou a formátem dřevěné podlahy, vybírají zákazníci i architekti také jako příjemný povrch na podlahové vytápění, když nechtějí riskovat náchylnost přírodních a jiných materiálů na teplotní vlivy, či povrchové opotřebení.
Na terasách je rozšířeno používání 2 cm dlažby určené pro pokládku na tzv. terče. Tato dlažba se nelepí a nespáruje. Odpadá tak složitý odborný proces pokládky a riziko praskání nalepené dlažby při teplotních výkyvech. Navíc je dlažbu možné kdykoliv rozebrat. Formáty těchto dlaždic jsou nejčastěji 60x60, 45x90 ale i 60x120 cm. U dlažeb s kresbou dřeva vypadá nejlépe opět formát přirozený pro prkenou podlahu a to 30x120 cm. Podkladem je pouze izolovaná betonová deska. Terče mohou být naklápěné a výškově stavitelné. Tyto venkovní dlažby je možné položit i  volně do štěrkového lože, pro vytvoření například zahradní cestičky či přístupové cesty k domu. Součástí sérií mohou být i speciální prvky k okrajům bazénů. Řady mohou mít i své klasické tenké verze pro interiér a tak opět můžete použít jednu sérii všude pro čistější efekt celé stavby. 
V interiérech se nyní čím dál více rozšiřuje používání moderních tenkostěnných velkoformátových dlažeb v rozměrech 100x300 či 100x100 cm. Materiál má tloušťku od 3,5 mm, je lehký a dobře zpracovatelný pouze sklenářským nožem. Velkoformáty jsou určeny pro zákazníky, kteří chtějí vytvořit celistvou plochu na stěnách a podlahách, bez viditelných spár a nemají zájem o náročný stěrkový povrch. Některé série mají navíc i antibakteriální úpravu na bázi stříbra, přidanou přímo při výrobě, a tím i zaručenou funkčnost úpravy po celou dobu životnosti výrobku.

Opakem velkoformátů jsou keramické a skleněné mozaiky. Ty jsou ale oproti dřívějším dobám, kdy byly používány v koupelnách na celých stěnách, využívány již jen na malých plochách nebo vůbec. Důvodem je složitější údržba velkého množství spár. 
Při plánování skladby podlahy je v současnosti již ideálem používat pod dlažbou separační rohože. Při podlahovém vytápění se instalují systémové skladby, které vám například ušetří s tepelným čerpadlem až 30% nákladů na vytápění. Nabízený systém od firmy RIVESTI má nižší konstruční výšku s menším pnutím, rychlou montáží a při dodržení postupů je nabízená záruka 5 let a to na celou konstrukci! Navíc nemusíte potěr dilatovat – dělit v poviných úsecích dlažby výraznou spárou, což přispěje k čistému vzhledu podlahy. Systém zkracuje i dobu realizace stavby.

Závěrem doporučujeme výběr dlažeb vždy konzultovat u odborného prodejce – designera v koupelnovém studiu. Prodejce nemůže být dnes pouze znalcem sérií obkladů ale musí umět pochopit zákazníkův prostor, jeho potřeby, pracovat s interiérem jako s celkem, používat barvy a znát současné styly. Odborný prodejce/designer vám nabídne svůj úhel výběru materiálu a následně tak snáz naleznete směr, kterým se má váš projekt ubírat. Ve společnosti RIVESTI se řeší zadání zákazníků komplexně – ( někdy už od skladby podlahy či s finální úpravou celého domu) a proto je na studiu k dispozici projektant i designer.