Jak si vybrat pyrotechniku, abychom neriskovali zdraví a život? Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Neuvážený nákup a používání zábavní pyrotechniky mohou být skutečně nebezpečné, což nakonec dokazují každoroční silvestrovské statistiky. Jak nakupovat a používat zábavní pyrotechniku?

Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu zaměstnávají každý rok následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky. A především právě na Silvestra a Nový rok. Zranění a požáry jsou v tuto dobu běžné. A skutečný počet požárů způsobených užíváním zábavní pyrotechniky je třeba navýšit ještě o drobnější požáry způsobené odpady zábavní pyrotechniky v popelnicích, kontejnerech, travních porostech, okrasných keřích a jinde. Hoří však i zaparkované automobily a samozřejmě byty a domy, byť se podaří zasáhnout poměrně včas. Největším nebezpečím je přitom pyrotechnika necertifikovaná, vyráběná doma - svépomocí.

Legislativa

Nabývání a používání prostředků zábavní pyrotechniky se u nás řídí hlavně zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Poté vyhláškou MPO a ČBÚ č. 123/2014 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky a také zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky.

Nakupujeme zábavní pyrotechniku

 • Zábavní pyrotechniku nakupujte zásadně v obchodech k tomu určených, nikdy ne na tržnicích, v bazarech a podobně.
 • Ve stáncích se smí prodávat pouze nejméně nebezpečná pyrotechnika I. třídy (prskavky, bouchací kuličky, vystřelovací konfety, malá ohňová kola, fontány apod.). 
 • Pyrotechnika vyšších tříd nebezpečnosti se smí prodávat pouze v kamenných obchodech a jen osobám starším 18 let.
 • Pyrotechnika III. třídy (např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, rakety) se smí prodávat pouze k tomu účelu kvalifikovaným osobám.
 • Nakupujte pouze pyrotechniku, která není jakkoli poškozená, potrhaná atd.
 • Nakupujte pouze pyrotechniku, na které je uvedeno datum spotřeby.
 • Nakupujte jen výrobky opatřené návodem v českém jazyce a dodržujte jej.
 • Zábavní pyrotechnika musí být opatřena zkušební značkou státní zkušebny (certifikační značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva), případně evropskou homologací CE. 
 • Jen tak získáte záruku, že si kupujete bezpečnou pyrotechniku. Ovšem pozor, stále jde o pyrotechniku a proto je třeba zacházet s ní opatrně. Jde o citlivý a nebezpečný materiál, který způsobí každoročně zranění mnoha lidem.

Jak používat zábavní pyrotechniku

 • Seznamte se s návodem na používání konkrétní pyrotechniky a důsledně jej dodržujte.
 • Mějte vždy na paměti, že jde o nebezpečný, výbušný materiál.
 • Pyrotechniku nikdy neupravujte! Používejte ji pouze ve stavu, v jakém jste ji koupili a pouze k účelu, k jakému je určena.
 • Zábavní pyrotechniku se nesnažte sami vyrábět! 
 • Zábavní pyrotechniku nepoužívejte ve změněném stavu vědomí, čili vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu a jiných drog.
 • Vždy vyhledejte vhodné místo, kde pyrotechniku použijete. Zásadně musí jít o volné prostranství, které je dostatečně vzdálené od budov, automobilů, kontejnerů, ale i uskladněného sena, slámy a jiných silně hořlavých materiálů. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení.
 • Pyrotechniku skladujte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
 • Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu, nikdy ne v blízkosti zdrojů tepla, natož přímého ohně.
 • Pokud je to uvedeno v návodu, používejte pomůcky - brýle, rukavice a případně i ochranu sluchu.
 • Pokud pyrotechnika selže, počkejte na minut, poté ji dejte na 24 hodin do nádoby s vodou a zakopejte do země. S pyrotechnikou, která selhala, nesmí manipulovat děti a nezpůsobilé osoby.
 • Při odpalování pyrotechniky vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost.
 • Se zábavní pyrotechnikou nemiřte na lidi a zvířata.
 • Pyrotechniku nikdy neodpalujte z oken.
 • Pokud s pyrotechnikou manipuluje opilý člověk, vyhněte se mu.
 • Chraňte před pyrotechnikou domácí zvířata.
 • Nezapomeňte poučit své děti o nebezpečnosti domácí pyrotechniky. Obzvláště nebezpečná je na Nový rok pyrotechnika, která selhala a někdo ji nechal venku ležet.

Jak se zachovat v případě požáru

Hlavně zachovejte „chladnou hlavu.“ Prostřednictvím linek 150 nebo 112 zavolejte hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Pokud je požár menšího rozsahu, můžete se pokusit o jeho likvidaci sami. V takovém případě reagujte rychle, použijte hasicí přístroj a nebo zamezte přístupu vzduchu a požár v zárodku uhaste improvizovanými prostředky. Lze jej udusit botou, pokrývkami a nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken a také samozřejmě vodou, ale pozor na elektrické přístroje a zařízení napojená na elektřinu. Určitě však nepřeceňujte své síly a nesnažte se požár za každou cenu uhasit sami. Dostaňte se co nejrychleji do bezpečí, zalarmujte sousedy a zavolejte hasiče. Pořád je lepší smířit se s hmotnými škodami, než přijít o zdraví či život. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com