Jak si vybrat stavební firmu?

Všechny stavební firmy slibují, že vám při realizaci stavby domu dodavatelským způsobem snesou modré z nebe. Poradíme vám, jak mezi nimi vybrat opravdu spolehlivou realizační firmu, aby se stavba budoucího rodinného sídla nezměnila v noční můru.

Cena a kvalita

Ve stavebnictví všeobecně platí, že cena jde ruku v ruce s kvalitou. Samozřejmě vyšší cena automaticky neznamená také vyšší kvalitu, ale příliš nízká cena služeb či materiálu by měla vzbudit vaše podezření. Vždy si zjistěte, jaký konkrétní stavební materiál ta která firma používá. Obzvláště na materiálu se totiž šetřit nevyplácí. Pokud jde o provedené práce, vyžádejte či vyhledejte si nějaké reference realizovaných staveb.
Kromě samotné kvality stavebních prací by vás mělo zajímat také dodržování smluvní ceny, dodržování termínů jednotlivých prací i finálního dokončení stavby. Dále pak pružnost firmy co do požadavků klientů, ale i v případě záručních reklamací. Nabízí-li firma na své služby delší záruku než zákonné tři roky, tím méně vám hrozí, že se vás pokusí podvést. 

Podmínky, které firma nabízí

Dále byste se měli zaměřit na to, jaké podmínky společnost nabízí a zároveň od vás vyžaduje. Ve smlouvě o dílo si nechte přesně specifikovat, kdy a za co budete firmě platit. Maximální výše zálohy by měla být 10% z ceny. Dále plaťte vždy za odvedené výkony a jen v případě, že jste spokojeni (jinak nedonutíte zástupce společnosti případné nedostatky napravit, respektive se to povleče). Plnou cenu plaťte až po kolaudaci. 
Informujte se také na to, jaké sankce či penále případně ponese firma při nedodržení stanovených termínů (opět by měla definovat smlouva o dílo). Pokud jste si vybrali stavbu domu na klíč, žádejte, aby vámi vybraná firma zodpovídala za všechny subdodavatele služeb či materiálů. Ušetří vám to později řadu starostí. Smlouvu o dílo je vhodné předem konzultovat i s nestranným právníkem, aby dokument chránil i vaše práva. Smlouva musí být vyvážená.

Sjednejte si stavební dozor

Samozřejmostí u staveb zajišťovaných dodavatelským způsobem by mělo být zařídit si dobrý stavební dozor. Dozor vám ušetří hodně času, starostí a ve finále pravděpodobně i peněz. Stavební dozor vás zastupuje při jednání s firmou ve věcech technických. Hlídá všechny stavební úkony, zda jsou vykonávány kvalitně a za použití takových materiálů, které byly specifikovány v rozpočtu o stavbě. V případě nekvalitně odvedené práce na stavbě dbá tento člověk na odstranění chyb nebo požaduje slevu z ceny díla. Za takových okolností se vám mohou výdaje na technický dozor nejen vrátit, ale i vyplatit.