Sdílet
 

Jak spolehlivě opravit balkón a lodžii

Datum vydání: 24.07.2013 | autor:

Společně s rekonstrukcemi a opravami plášťů bytových a panelových domů jsou aktuální také opravy a rekonstrukce balkonů a lodžií, které jsou nedílnou a integrovanou součástí těchto staveb.

Obnažená výztuž Obnažená výztuž
Obnažená výztuž
Provedení antikorozní ochrany výztuže Provedení antikorozní ochrany výztuže
Provedení antikorozní ochrany výztuže
Příčin poškození balkonových konstrukcí je celá řada. Nejčastěji souvisí se zastaralým technologickým postupem při jejich výstavbě, kdy byly hydroizolace kladeny pod spádovou vrstvu a nekvalitním provedením konstrukce souvisejícím s dříve používanými materiály a klimatickými vlivy (zejména s působením vody, teplot a mrazicích cyklů).

Společnost LB Cemix nabízí certifikované a spolehlivé systémy pro opravy těchto konstrukcí.

Řešení pro rekonstrukci venkovní balkonové konstrukce s podlahou do velikosti 4 m2 bez nutnosti její dilatace představují certifikované systémy Cemix MAX CCemix MAX D. Odvod vody je řešen jejím přelivem přes speciální keramické tvarovky bez nutnosti použití okapových plechů. Sloupky zábradlí jsou kotveny mimo keramický plášť, nejlépe z čela či zespodu balkonové konstrukce.

Revitalizace balkonů musí probíhat dle platných technologických předpisů a musí být dodržena certifikovaná skladba systému.

Balkónový systém Max C a MAX D

 1. Dilatační spára
 2. Penetrace – Cemix Penetrace podlahová
 3. Spádový klín – alternativy (Cemix Spádový potěr (080), Cemix Spádový potěr RAPID (180), Cemix Polymercementový potěr 40 (070))
 4. Penetrace – Cemix Penetrace podlahová
 5. Hydroizolace – první vrstva Cemix Hydroizolační stěrka 1K (HS1K) nebo Cemix Hydroizolační stěrka 2K (HS2K)
 6. Páska – Cemix pružná těsnicí páska 100 (120)
 7. Hydroizolace – druhá vrstva Cemix Hydroizolační stěrka 1K (HS1K) nebo Cemix Hydroizolační stěrka 2K (HS2K)
 8. Flexibilní lepidla: (Cemix Lepidlo MAX (065) – systém MAX C, Cemix Lepidlo FLEX EXTRA (045) – systém MAX D)
 9. Dlažba RAKO Taurus s přelivovou tvarovkou
 10. Spára – Cemix Spárovací hmota GFS
 11. Polyuretanový tmel – Cemix PUR tmel
 12. Provazec – Cemix Separační provazec
 13. Profil rohový nadpražní s okapovým nosem
Poškozený balkón Poškozený balkón
Poškozený balkón

Oprava nosné konstrukce

Často je zapotřebí po odstranění starého spádového betonu provést opravu nosné konstrukce. Pokud stávající zábradlí zasahuje do reprofilované konstrukce, je nutné zábradlí demontovat a rozhodnout o jeho novém uchycení. Součástí opravy je dokonalé odstranění degradovaného betonu a důkladné očištění ocelové výztuže. Očištěná výztuž se ošetří speciální Cemix Antikorozní ochranou (141). Po jejím vyzrání se celá plocha betonu natře Cemix Penetrací hloubkovou a následně reprofiluje Cemix Reprofilační maltou (151) nebo Cemix Reprofilační maltou hrubou (151 h). Jemná reprofilace, jako je vyhlazení balkonových čel a podhledů se provede Cemix Reprofilační maltou jemnou (151 j). Do této hmoty je nutné osadit na spodní hranu balkonového čela speciální plastový profil s okapnicí sloužící k odvodu srážkové vody mimo konstrukci. Staré vybrání v podhledu balkónu, které mělo původně sloužit také k odvodu vody, je nutné také napenetrovat a vyplnit reprofilační hmotou.
Realizace spádového klínu Realizace spádového klínu
Realizace spádového klínu

Penetrace podkladu

Očištěnou betonovou podlahovou plochu z horní strany balkónu opatříme Cemix Penetrací podlahovou v patřičném ředění podle návodu.

Vytvoření spádového klínu

Spád podlahové konstrukce musí činit min. 2%. Ten vytvoříme speciálním Cemix Spádovým potěrem (080) nebo jeho rychletuhnoucí variantou Cemix Spádovým potěrem RAPID (180). Potěr oddělíme od stěny dilatační páskou.

Izolování

Na vyspádovanou plochu balkonu, včetně jeho čel, provádíme stěrkovou izolaci Cemix Hydroizolační stěrkou 1K, většinou ve dvou vrstvách a v celkové tloušťce cca 2 mm. Ta vytváří trvale pružnou izolační vrstvu ukončenou na hraně zabudované okapnice. Je nutné dodržet technologickou přestávku mezi nanášením jednotlivých vrstev izolace. Pro překlenutí přechodu mezi podlahou a stěnou vkládáme do izolační vrstvy Cemix Pružnou těsnící pásku.
Provádění hydroizolační stěrky Provádění hydroizolační stěrky
Provádění hydroizolační stěrky
Přelivové tvarovky po obvodě balkonu Přelivové tvarovky po obvodě balkonu
Přelivové tvarovky po obvodě balkonu
Detail napojení tvarovek na stěnu Detail napojení tvarovek na stěnu
Detail napojení tvarovek na stěnu

Montáž keramické dlažby

Pokládka dlažby probíhá přímo na vyzrálou izolační stěrku po cca 1 – 3 dnech. Na objekty balkónů je optimální použití slinuté dlažby RAKO, která je vybavena přelivovou balkonovou tvarovkou. Ta eliminuje nutnost použití, montáže a utěsňování klempířských prvků. Montáž dlažby včetně tvarovek provedeme v případě systému Cemix MAX C výrobkem Cemix Lepidlo MAX (065) kategorie C2FE, a v případě systému Cemix MAX D výrobkem Cemix Lepidlo FLEX EXTRA (045) kategorie C2TES1.

Plošné spárování dlažby

Spárování dlažby včetně tvarovek je nutné provádět celoplošně flexibilní vodotěsnou a vodoodpudivou Cemix Spárovací hmotou GFS třídy CG2WAS1. Balkonové tvarovky vyložené cca 3 – 5 cm přes hranu je nutné podlepit v místě vyložení krycí páskou a následně také zaspárovat. Je vhodné dodržet šíři spáry min. 4 mm. Po vyspárování bude páska odstraněna.
Podlepení přelivové hrany před spárováním Podlepení přelivové hrany před spárováním
Podlepení přelivové hrany před spárováním
Aplikace separačního provazce do přechodu balkonu na stěnu Aplikace separačního provazce do přechodu balkonu na stěnu
Aplikace separačního provazce do přechodu balkonu na stěnu
Utěsnění přechodu balkonu na stěnu PU tmelem Utěsnění přechodu balkonu na stěnu PU tmelem
Utěsnění přechodu balkonu na stěnu PU tmelem

Dotěsnění přechodových spár

Pro umožnění dilatačních pohybů v přechodové spáře mezi podlahou a stěnou je nutné použít trvale pružného Cemix Polyuretanového tmelu v kombinaci s Cemix Separačním provazcem, který zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a vymezí přesný tvar tmelu.

Kromě certifikovaných balkonových systémů Cemix MAX C a MAX D nabízí značka Cemix i řešení pro rekonstrukci větších teras a balkonů, kde je dilatace ploch nutností.

Takovým systémem, který využívá klasický odvod srážkové vlhkosti z balkónu pomocí okapnicových plechů, je balkónový systém Cemix KLASIK. U tohoto systému je nutné věnovat pozornost zejména zapracování plechu mezi vrstvy hydroizolační stěrky. Zbývající skladba systému je shodná se systémy Cemix MAX.

Jak je z výše uvedeného postupu zřejmé, oprava balkonu je sice náročnou operací, ale při použití kvalitních certifikovaných materiálů a systémů a při dodržení daných zásad je možné zhotovit kvalitní dílo s dlouhou životností a spolehlivou funkčností.

Zdroj: www.cemix.cz

Autor: Ing. Martin Bureš
Detail uchycení zábradlí z boku Detail uchycení zábradlí z boku
Detail uchycení zábradlí z boku
Detail podepření zábradlí v ploše Detail podepření zábradlí v ploše
Detail podepření zábradlí v ploše
Uchycení zábradlí a jeho podepření v ploše Uchycení zábradlí a jeho podepření v ploše
Uchycení zábradlí a jeho podepření v ploše
Provedení tvarovek v rohu balkonu Provedení tvarovek v rohu balkonu
Provedení tvarovek v rohu balkonu
Okapová hrana v podhledu balkonu Okapová hrana v podhledu balkonu
Okapová hrana v podhledu balkonu
Balkónový systém Klasik BD Ostrava Balkónový systém Klasik BD Ostrava
Balkónový systém Klasik BD Ostrava
LB Cemix, s.r.o.

LB Cemix, s.r.o.

Borovany, Tovární 36, 373 12
Tel: 387 925 275
Web: http://www.cemix.cz
E-mail: info@cemix.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

LB Cemix, s.r.o.

Borovany, Tovární 36, 373 12
Tel: 387 925 275
Web: http://www.cemix.cz
E-mail: info@cemix.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak spolehlivě opravit balkón a lodžii"

Buďte první a napište komentář k  "Jak spolehlivě opravit balkón a lodžii"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE