Jak správně umístit okenní a dveřní rámy

V dnešní části seriálu Pasivní domy z HELUZu  vás chceme seznámit jak správně řešit detaily stavebních otvorů při stavbě pasivního domu. Řekneme si, na co se zaměřit při umístění okenního a dveřního rámu ve stavebním otvoru, na detailech parapetu, ostění a nadpraží vám přiblížíme, jak při stavbě správně postupovat, jaké materiály použít k řešení tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

Detaily u stavebních otvorů

Správný způsob zhotovení zdiva má zásadní význam pro dosažení jeho deklarovaných vlastností. Zvlášť pokud máme v konstrukci zdiva umístěny nějaké otvory. V tom případě je nutné a žádoucí dodržovat při zdění správné postupy, používat vhodné typy cihel určené pro detaily stavebních otvorů včetně tvarovek a typů malty.

V dnešní době je v technické zprávě projektové dokumentace pouze pár vět o převazbě cihel. Proto je nutné, pro dosažení pevnosti cihelného zdiva, správně řešit vazby cihelných bloků. A to nejen v ploše zdiva, ale především u stavebního otvoru. Při projektování výkresové dokumentace je nejjednodušší kreslit podle délkového modulu 250 mm. To platí především v případě zdění pilířů nebo stavebního otvoru (okna, dveře). Pokud není dodržen daný modul, musíme cihelné bloky řezat. Tyto dořezy je nutné minimalizovat a dodržovat převazbu.
Pro správnou vazbu ostění stavebního otvoru parapetů jsou vyráběny doplňkové cihly – K, K-1/2. U těchto doplňkových cihel se snadno dodržuje správná vazba.

Správné umístění rámu ve stavebním otvoru

Pro správné umístění rámu ve stavebním otvoru je nutné se zaměřit na detail ostění, nadpraží a parapetu. 
V předchozím odstavci jsme si ujasnili umístění doplňkových cihel K a K  1/2 Tyto cihly vytváří prostor pro umístění extrudovaného polystyrénu, na který se umístí rám okna. Extrudovaný polystyrén nám zajistí přerušení tepleného mostu. Samozřejmě, že zde musíme řešit nejen umístění rámu na extrudovaný polystyren, ale především komplexní řešení detailu ostění, nadpraží a parapetu stavebního otvoru v keramickém zdivu.

Parapet

Na daném obrázku vidíme detail zdiva s vloženou doplňkovou cihlou K-1/2. Cihla je uložená naplocho do maltového lože. Takto umístěná tvarovka je základem pro správné uložení xps polystyrénu a posléze okenního rámu.

Správně zhotovená špaleta zabrání tepelným mostům

Detail ostění, nebo chcete-li „špalety“ jsem si již v začátku ukázali na dané převazbě. Na detailech vidíme umístění doplňkových cihel K, K-1/2 s vyklepnutou kapsou pro vložení xps.

Nadpraží z keramických překladů HELUZ 23,8

Detail u nadpraží je velice důležitou částí stavby ze statického hlediska. Otázka zní jak správně navrhnout tento detail s ohledem na část statickou a zamezit vzniku tepelného mostu. Pro tento detail zde máme navrženo několik variant, které řeší statickou část (nosnou část pro zdivo nad otvorem) a zamezení tepelného mostu přes keramické překlady HELUZ 23,8. Tyto nosné překlady jsou uloženy do tepelněizolační malty HELUZ TREND tl. 10 mm.

Poznámka: Pozor uložení keramických překladů navrhujeme z tabulky únosností, stanovené výrobcem, pro uložení keramických překladů HELUZ 23,8.

Roletové a žaluziové překlady HELUZ

Jako alternativu keramických nosných překladů HELUZ 23,8 nabízí společnost HELUZ ve svém sortimentu roletové a žaluziové překlady. Tento typ překladu je nosný. Má v sobě již zabudovanou tepelnou izolaci a zároveň vytváří schránku pro umístění stínicích systémů (venkovních žaluzií nebo rolet).

Žaluziový překlad HELUZ je vyroben jako kompaktní celek a skládá se ze tří neoddělitelných částí.
Vnitřní - nosné, střední - izolační a vnější -  krycí části. 
Tento typ překladů HELUZ se vyrábí ve více šířkách, kde rozdíl je pouze v šířce tepelné izolace. Vnitřní a vnější betonová část překladu s cihelným obkladem zůstává stejná.

Stavební otvory vždy umisťovat promyšleně

Návrh stavebních otvorů v cihelném zdivu HELUZ a řešení jejich detailů jsou velmi důležitou částí celého objektu. Proto bychom se měli, při návrhu projektové dokumentace, vždy zamyslet, jak, kde a proč navrhujeme daný stavební otvor. Berme okno jako oko do domu. O své oči se také pečlivě staráme a příroda nám je umístila tak, aby nám sloužila co nejlépe. Proto bychom měli stejným způsobem uvažovat již při umísťování stavebních otvorů v budoucích projektech.

V systému HELUZ je umisťování oken jednouché s dobrým výsledkem kvality ze všech možných pohledů - jednoduchost, provádění, vyřešení statiky, kotvení oken a řešení zastínění exteriéru i interiéru.

V příští části seriálu Pasivní domy z HELUZu vás seznámíme jak správně usadit střešní konstrukci na obvodové zdivo a kde se nejvíce chybuje. Ukážeme vám, kde mohou vzniknout studené mosty a jak tomu předejít. Sdělíme vám, jaké systémové řešení tohoto stavebního detailu navrhuje společnost HELUZ pro pasivní domy.
Zdroj: www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku