Jak ušetřit v topné sezóně? Výdaje pomůže zkrotit zateplení! Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Po teplém září denní teploty opět klesají a dávají tak signál k zahájení topné sezóny. Zimní měsíce jsou pro mnohé vlastníky nemovitostí nejméně oblíbenou částí roku, a to především kvůli citelně vyšším výdajům na vytápění. Nejlépe jsou na tom obyvatelé pasivních a nízkoenergetických domů, kteří mohou na energiích ročně ušetřit až 90 % oproti ostatním. Z hlediska nákladů jsou na tom nejhůře ti, kteří topí elektřinou, zatímco mezi nejvýhodnější varianty patří vytápění uhlím či dřevem. Úsporám ale můžeme efektivněji napomoci i vhodným zateplením, které domácnosti uspoří až 80 % výdajů na energie.

Účet za vytápění v zimní sezóně může nepříjemně překvapit. Obzvlášť v případech, kdy se jedná o několik desítek let starou nemovitost, postavenou z cihel či kamene. Obecně platí, že čím starší dům, tím vyšší je jeho energetická náročnost. Celostátní průměrné stáří českých domů a bytů je 52 let, a zejména u domů postavených před rokem 1980 dochází k největším tepelným ztrátám.

„Vzhledem k aktuálním cenám energií ale nemají vyhráno ani majitelé modernějších nemovitostí. Mezi nejnákladnější varianty topení patří elektřina, obecně levnější je potom dřevo a uhlí, avšak topení těmito palivy je obzvlášť ve městech obtížné či přímo nedostupné,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Hnědé a černé uhlí sice patří mezi nejlevnější paliva, zároveň ale mezi ta nejméně ekologická. Legislativa Evropské unie proto do budoucna počítá se zavedením tzv. uhlíkové daně pro fosilní paliva v závislosti na tom, do jaké míry škodí životnímu prostředí. Domácnosti by tak kvůli dani mohly platit až o stovky korun měsíčně více.

Uspořit lze zateplením

Častým opatřením, které zajistí vyrovnané vnitřní klima domácnosti a ochrání její rozpočet, je zateplení. U rodinných domů postavených v 80. a 90. letech minulého století uspoří zateplení vnějších stěn až 35% výdajů na vytápění. Aby bylo co nejefektivnější, odborníci doporučují zateplit dům komplexně, tedy kromě fasády i včetně oken, střechy a dveřních konstrukcí. V takovém případě mohou úspory dosáhnout až 70%. Právě střecha se totiž na úniku tepla podílí největší měrou, za velkou část tepelných ztrát mohou také netěsná okna. „U nezateplených domů se tepelné ztráty zvyšují každým rokem, zatímco zateplené nemovitosti dokážou svým majitelům uspořit zhruba 50 až 70% nákladů na energie. O jeho funkčnosti se lze snadno přesvědčit, stačí porovnat výdaje za vytápění během stejného období před a po zateplení,“ vysvětluje Pavel Zemene.
Dlouhodobě nejoblíbenějším izolantem je pěnový polystyren, a to i díky tomu, že se jeho vlastnosti při správném použití nemění. Polystyren navíc neplesniví a nezatěžuje životní prostředí. Aby byly jeho vlastnosti při zateplení zcela využity, je vhodné použít fasádní pěnový polystyren o tloušťce alespoň 15 centimetrů, ideálně však 20 až 25 centimetrů. I s ohledem na pravděpodobný budoucí růst cen energií se investice do dostatečně silné vrstvy izolantu vyplatí. Vhodná doba k zateplení je tehdy, kdy teploty neklesají pod 5 °C a nepřesahují 30 °C.

S financováním pomůžou dotační programy

Se zateplením nemovitosti pomůžou i dotační programy, například Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů mohou o tuto dotaci žádat od 22. října loňského roku až do roku 2021. Do konce letošního května tak učinilo 5 182 žadatelů, kterým program dohromady poskytl více než 1 miliardu korun. Čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Ta ale může pokrýt maximálně 50% výdajů v maximální výši 5 milionů Kč. Pro rodinné domy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je tato částka navýšena o 10%. Pro bytové domy platí na jednoho žadatele maximální výše dotace 10 milionů Kč. Snížení energetické náročnosti budovy musí dosáhnout stanovených technických parametrů nebo procentuálního snížení měrné roční spotřeby tepla na vytápění. Vedle snížení nákladů koncového investora je pro majitele nemovitosti atraktivní i to, že zateplené budovy mají na realitním trhu vyšší hodnotu než domy bez zateplení.
Více informací naleznete na www.epscr.cz.