Jak vyměnit kotel na tuhá paliva za nový?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká změny kotle na tuhá paliva, druhý zateplení bytu z vnitřní strany a třetí PENB na rodinný dům. 

Dobrý den, chystáme se měnit kotel na tuhá pliva a chceme zachovat samotížný systém s otevřenou expanzní nádobou. Máme vybraný kotel na koks, kde výrobce uvádí, že kotel může pracovat v nuceném i samotížném provozu. Dále je uvedeno, že v případě uzavřeného systému musí mít kotel ochranu proti přehřátí v podobě dochlazovací smyčky. U otevřeného systému tato dochlazovací smyčka být nemusí. Do jaké kategorie spadá náš samotížný systém vytápění?

Dobrý den, váš současný kotel, v případě otevřené expanzní nádoby, pracuje v otevřeném systému. Pokud se chystáte měnit kotel, jen upozorňuji, že od září 2022 se v domácnostech nebudou smět používat kotle nižší než 3. emisní třídy a zároveň kotle 3. emisní třídy se smí prodávat pouze do konce roku 2017. Doporučuji tedy vybírat kotel 4. a 5. emisní třídy. V případě, že hodláte pořídit kotel s ručním podáváním paliva, doporučuji doplnit systém i o akumulační zásobník (objem ideálně 55 litrů na 1 kW jmenovitého výkonu zdroje).

Dobrý den, jsem nucena přistoupit k zateplení bytu z vnitřní strany, z vnější bohužel není možnost. V této souvislosti bych se chtěla zeptat, zda jsou dnešní polystyreny zdraví škodlivé, případně jaké konkrétní vybrat pro vnitřní zateplení.

Dobrý den, polystyreny vyráběné po roce 1960 obsahovali toxické zpomalovače hoření. Používání těchto zpomalovačů v roce 2013 omezila Stockholmská úmluva a od září 2016 je v zemích EU zakázán polystyren obsahující zpomalovače hoření. Vnitřní zateplení polystyrenem však nedoporučuji. Pro vnitřní zateplení se používají jiné materiály, jedná se o tzv. kapilárně aktivní materiály na bázi křemičitanu vápenatého, např. multipor nebo pura. Tepelné vlastnosti mají tyto materiály jen mírně horší než běžné minerální vaty (součinitel tepelné vodivosti kolem 0,045 W/m.K). Zároveň zásaditý charakter těchto materiálů (pH přes 9) zabraňuje vzniku plísní na povrchu a z ekologického hlediska jsou tyto materiály zdravotně nezávadné. Je však důležité nechat konstrukci a návrh zateplení posoudit odborníkovi, provést výpočet na kondenzaci a zároveň vyřešit všechny problematické detaily (napojení stěn na strop a podlahu, ostění oken, atd).

Dobrý den, kolega z práce mě tvrdí, že musíme opatřit průkaz energetické náročnosti na náš rodinný dům. Jedná se o dvoupodlažní dům, kde v přízemí jsou kanceláře, které pronajímáme. Druhé patro slouží klasicky k bydlení. Prosím o vaší odpověď zda v tomto našem případě musíme průkaz obstarat či ne.

Dobrý den, povinnost, kdy je potřeba opatřit průkaz energetické náročnosti, vyplývá ze zákona 406/2000 Sb. Konkrétně v §7a se uvádí, že vlastník budovy je povinen opatřit si průkaz při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy. A tento průkaz nebo ověřenou kopii předložit možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkající se nájmu jednotky. Průkaz má platnost 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.
Zodpověděl: Ondřej Pokorný, energetický specialista a konzultant ECČB 
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku