Jak zamezit škodám z prorůstání kořenů do kanalizačních trubek? Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Kořeny stromů mohou nevratně poškodit kanalizační sítě. Jak prorůstání kořenů do kanalizačního potrubí zamezit a jak zabránit škodám? Vedle lépe plánované výsadby zeleně pomůže i správná volba trubek a dodržení doporučované hloubky uložení.

Největším rizikem pro kanalizační potrubí jsou velké, rychle rostoucí stromy. Růst jejich kořenů vytváří obrovský tlak, který dokáže rozevřít potrubní spoje, zvlášť pokud je potrubí uloženo v malé hloubce. Kořeny stromu obvykle nejdříve trubku obklopí a „čekají“ na chvíli, kdy v trubce vznikne drobná trhlina anebo otvor, aby mohly proniknout dovnitř. Podle testů Institutu pro podzemní infrastrukturu (IKT) může kořen růst v potrubí po dobu více než dvou let, než naruší jeho těsnění. Poté však začne docházet k únikům odpadních vod, do půdy se dostává i vzduch, a vytváří tak perfektní směs kyslíku, vody a živin pro růst stromů. Kořeny se tedy dále rozrůstají, pronikají hlouběji do popraskané trubky a způsobí její zablokování. A k havárii je již jen malý krůček. 
Náklady na opravy takovéto havárie potrubí mohou být vyšší než náklady spojené s novou výstavbou. Stromové kořeny totiž mohou způsobit takové škody na kanalizaci, které často následně vedou k zatopení ulice nebo budovy, což většinou vyděsí obyvatele i majitele domů. 

Jak předejít katastrofickým scénářům?

Stačí zavést tří klíčová opatření, která zabrání růstu kořenů stromů v bezprostřední blízkosti kanalizačních sítí:

1.) Plánujte výsadbu stromů – obecně se doporučuje omezit množství stromů, které vysazujete v těsné blízkosti vaší kanalizace. Pokud se výsadbě vyhnout nelze, pak poblíž kanalizace vysazujte spíš menší stromy, které mají mělkou kořenovou strukturu. Jde například o cypřiš či ovocné stromky jako třešeň, švestka anebo broskvoň. Větší stromy pak sázejte co nejdále od kanalizace a snažte se vyhnout rychle rostoucím stromům, jako jsou javor, topol, bříza, vrba či jilm.
2.) Pečujte o svou půdu – i péče o půdu může výrazně pomoci. IKT doporučuje například instalaci tekuté půdy do příkopu, protože brání růstu kořenů, anebo provzdušňování půdy nebo jámy na výsadbu.

3.) Pro kanalizační vedení volte kvalitní materiály z plastu – plastové potrubní systémy vynikají svou pevností a dlouhou životností i v náročných podmínkách. Jejich velkou výhodou jsou i pevné spoje a mimořádná odolnost. Všechny tyto vlastnosti z nich dělají ideální materiál pro kanalizační sítě – pokud je totiž kanalizace řádně uzavřená, pravděpodobně nebude náchylná k invazi kořenů. Přednosti plastových trubek tkví i v jejich nízké hmotnosti, díky níž se s nimi snadno manipuluje. V případě, že chce mít stavebník opravdovou jistotu, že k narušení kanalizace kořeny nedojde, doporučuje se ještě použití odolných potrubních přípojek nebo položení panelů a fólii do výkopů tak, aby potrubí a kořeny byly od sebe oddělené.
Pokud budou všechna tato opatření dodržena, není třeba se obávat katastrof. Přesto se doporučuje průběžný monitoring celého kanalizačního systému a zejména neopomíjení varovných signálů, ke kterým patří například klokotavé zvuky v toaletě anebo pravidelné ucpávání kanalizace. Pokud k tomu dojde, zásah instalatéra je nezbytný co nejdříve.


Autor: Aleš Břeň, Wavin Ekoplastik
WAVIN Ekoplastik s.r.o. Poslat poptávku