Jak zateplit strop bytového domu?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká zateplení stropu bytového domu, druhý zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů a třetí větrání a kondenzace vodních par v dřevostavbě.

Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnou ne/závadnost materiálů užívaných pro dnešní stavby, jako například desky OSB nebo izolační materiály. Výrobci tvrdí, že materiály jsou zdravotně nezávadné, ale přesto mě zajímá názor někoho nezávislého.

Dobrý den, OSB desky jsou lisované desky z velkoplošných třísek a jako pojivo je použito umělých pryskyřic a jako hydrofobizační látka tekutý parafín. Problém tedy představuje právě formaldehyd, který samozřejmě má negativní vliv na lidské zdraví. Nicméně tato látka je obsažena téměř všude, jako například v nábytku, podlahových krytinách, dezinfekčních prostředcích, v exteriéru je obsažen vlivem spalování (motorová vozidla, kotle). Ohrožení tedy představuje vysoká koncentrace hlavně v uzavřeném prostoru. Pro stavebnictví je hlavní normou pro OSB desky evropská norma EN 300 – Desky z orientovaných plochých třísek – definice, klasifikace a požadavky, která určuje pevnostní požadavky a odolnost desek proti vlhkosti (bobtnání, pevnost po cyklické zkoušce atd.). Pro použití na stavbách musí dále desky OSB splňovat požadavky normy ČSN EN 13986 – Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – charakteristiky, hodnocení, shody a značení. Pokud se chcete vyhnout těmto látkám, tak je možnost vybírat materiály, kde výrobci deklarují plnění přísnějších kritérií a zároveň zajistit dostatečné větrání místností, např. prostřednictvím řízeného větrání s rekuperací.

Dobrý den, máme nízkoenergetickou dřevostavbu a po dvou zimách, co dům trvale obýváme, se nám začaly vyskytovat mokré mapy po stěnách. Dům vytápíme přibližně na 21 stupňů pomocí tepelného čerpadla, občas zatopíme i v krbových kamnech. Lze určit důvod vzniku těchto mokrých míst na stěnách?

Dobrý den, takhle od stolu se příčinu určit těžko. Pravděpodobně bude třeba jít na to vylučovací metodou. Jedna možnost vzniku mokrých míst může být vzlínání vlhkosti z podloží např. nedostatečnou či porušenou hydroizolační vrstvou. Další příčinou může být kondenzace vodní páry z vnitřního vzduchu, kdy při poklesu teploty pod rosný bod dochází ke kondenzaci. Toto může zapříčinit nedostatečně rozvrstvená, chybějící nebo degradovaná izolace v konstrukci stěn. Záleží též na složení konstrukce, zda se jedná o difúzně uzavřenou či otevřenou. Ideální by bylo v tomto případě přizvat si odborníka, který obhlídne objekt na místě a ideálně se provede i termovizní měření, které může též pomoct odhalit problém.

Dobrý den, jsem předseda SVJ a uvažujeme o zateplení stropu foukanou izolací nejvyššího podlaží bytového domu. Vzhledem k tomu, že se jedná o trámový strop, obáváme se možných rizik kondenzace, pokud bychom zvolili zateplení dutin mezi trámy. Budeme rádi za vaše doporučení, jaký způsob zateplení a materiál zvolit.

Dobrý den, vaše obava je správná, ohledně možných rizik při zateplení dutin trámového stropu. Pro návrh zateplení je třeba zohlednit požadavek na minimální kondenzaci v konstrukci stropu. Druhou věcí je, že pokud se zateplí dutiny, stále vám dřevěné trámy budou tvořit určitý tepelný most. Norma ČSN 730540 obsahuje mj. také požadavky a doporučení součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce, ve vašem případě – strop pod nevytápěnou půdou je požadovaná hodnota 0,30 a doporučená 0,20 (W/m2.K). Ve vašem případě bych se držel oné doporučené hodnoty, což představuje přibližně 25 cm tepelné izolace. Varianty zateplení stropu pod půdou jsou dvě. Ta první a určitě vhodnější je, že se zateplení provede nad stávající stropní konstrukcí, volným položením tepelné izolace, bez záklopu. Pokud bude půda i dostatečně odvětrána, nehrozí zde prakticky žádné riziko kondenzace a vrstva tepelné izolace bude bez tepelných mostů. U varianty zateplení dutin je problém s kondenzací, zvlášť pokud se jedná o strop, kde nosné prvky tvoří dřevěné konstrukce. Zde si neumím moc představit, jakým způsobem by byla vyřešena parozábrana, která se umisťuje zespod konstrukce a chrání konstrukci stropu. Pokud není problém se zateplení stropu ze shora, určitě bych volil tento způsob.

Zdroj: www.eccb.cz 

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku