Jak zvolit správný okap? Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Stále silnější bouřky a přílivové deště nám připomínají, jak důležitý je pro naši střechu a potažmo celý dům odvodňovací systém. Jak zvolit ten správný, aby vyhovoval právě našemu domu?

Nejdůležitějším kritériem pro volbu okapu je jeho velikost. Ta je dána jednak rozvinutou šíří žlabu (velikost žlabu) a průměrem svodu. Pro orientaci přikládáme tabulku pro správné určení velikosti okapu:

Půdorysná plocha střechy [m2]Počet okapových svodůVelikost EVROmatVelikost DN svodové trubky [mm]Odpovídá rozvinuté šíři [mm]
do 25 m2125060250
do 50 m2125080250
do 100 m21280100280
do 160 m21333120333
do 175 m21333120333

Při realizaci okapů je důležité pamatovat na spádování žlabu. Minimální spád žlabu je dle ČSN 5 mm na 1 m žlabu. Spád zajišťujeme správným osazením žlabových háků. Přitom dbáme na to, aby se ve žlabu netvořily průhyby, ve kterých by se zdržovala voda.
Nejrozšířenější variantou žlabu je žlab podstřešní, umístěný na žlabových hácích. Toto provedení je zároveň provedením nejbezpečnějším z uvedených žlabů. Ve srovnání např. se žlabem nástřešním nemůže u tohoto provedení žlabu dojít k např. zahlcení sněhem nebo ledem, voda prostě ze žlabu přeteče. Navíc u žlabu nástřešního může dojít například při zneprůchodnění svodů k zatečení do střechy. Doporučujeme tedy, jste-li ve fázi projektu, realizovat na objektu žlaby podstřešní.
Součástí okapového systému, na které bychom neměli zapomenout, jsou kromě kotlíků, spojek, objímek, čel, kolen a odskoků také chrliče a zachytávače listí.
EVROmat a.s. je největším výrobcem okapových systémů v ČR. Z naší nabídky si můžete vybrat z velkého množství okapů různé kvality a ceny. Ke klasickým materiálům patří pozinkovaná ocel, titanzinek a měď, v dnešní době moderním a vyhledávaným materiálem je lakovaný pozink, který díky povrchové úpravě zajišťuje vysokou odolnost i možnost vhodné kombinace s barevností střechy, resp. jiných okolních prvků.
Klasické materiály (titanzinek a měď), přitom nabízejí vysokou estetickou hodnotu a dlouhodobou životnost, v poměru k zinku a lakovanému pozinku však jsou cenově náročnější. V současné době je poměr ceny měď : titanzinek : lakovaný pozink : čistý pozink přibližně podle velikosti okapu cca 1 : 0,5 : 0,25 : 0,13. Tento poměr se odvíjí zejména od vývoje cen materiálu, a proto je třeba jej brát pouze jako orientační. U čistého pozinku musíme přitom počítat s údržbou, resp. s nátěrem, který nakonec celé provedení zkomplikuje a prodraží. Proto v současné době stále stoupá obliba okapových systémů lakovaných na bázi pozinku. V nabídce EVROmatu a.s. je široký sortiment barev, který uspokojí i toho nejnáročnějšího klienta.
Zdroj: www.evromat.cz