Jaké jsou aktuální možnosti dotačního programu Nová zelená úsporám?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká možností dotačního programu Nová zelená úsporám pro stavebníky, druhý takzvaných energetických šmejdů, kteří se snaží získávat klienty pod nátlakem a třetí možnosti zateplení domu svépomocí.

Dobrý den, v současné době jsem dostavěl a zkolaudoval rodinný dům. Jaké jsou možnosti dotace z programu Nová zelená úsporám? 

Dobrý den, podporu na zateplení, stínicí techniku a případnou instalaci zdroje vytápění poskytuje program Nová zelená úsporám pouze na stávající rodinné domy. Pro nově postavené domy lze využít dotaci pouze na domy s velmi nízkou energetickou náročností. Aby dům tuto definici splnil, musí splnit sedm různých parametrů. Jedním z kritérií je např. nutnost mít v domě systém řízeného větrání s rekuperací.

Podle splnění požadavků jsou v současné době tři kategorie s dotací 150 000 Kč, dále 300 000 Kč, případně 450 000 Kč. Bylo by vhodné se obrátit na vašeho projektanta a energetického specialistu, který dokáže určit, zda splníte požadované parametry.

Dobrý den, Jak se mám bránit proti energetickým šmejdům? Volal mi dealer, že mne automaticky převede k nim, ať chci nebo ne. Stačí mu prý nahraný hovor, že jsem brala jeho telefon a pozdravila. Může být samoaktivace dodavatele energie přes můj jasný nesouhlas a bez podpisu?

Dobrý den, smlouva o dodávce elektrické energie mezi provozovatelem distribuční soustavy a odběratelem musí obsahovat podle zákona 458/2000 Sb tyto údaje:

a) výčet odběrných míst

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek

Uvedený telefonický hovor uvedené náležitosti neobsahuje a namůže být proto považován za uzavřenou smlouvu. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou byste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Dobrý den, měl bych zájem o zateplení domu, ale svépomocí. Jak bychom měli postupovat v případě této realizace? Na kolik vyjde zhruba cena dotace na zateplení? 

Dobrý den, podle nových podmínek programu Nová zelená úsporám je možno čerpat dotace i na zateplení prováděné svépomocí. Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, tj. zateplením obvodových konstrukcí (fasáda, podlahy, střechy) a výměnou výplní stavebních otvorů (okna, dveře). Výše podpory na zateplení fasády se může pohybovat v rozsahu 500 – 800 Kč/m2 podle výše dosažené úspory. U výměny výplní stavebních otvorů pak od 2 100 do 3 800 Kč/m2. Výše dotace může být max. 50 % doložených způsobilých výdajů. Při zateplení svépomocí by způsobilým výdajem byly faktury za nákup materiálu, případně za vypůjčení nářadí. Povinností je ale zajistit si odborný technický dozor nad prováděním stavby.

Zdroj: www.eccb.cz

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku