Sdílet
 

Jaký má zimní počasí vliv na sádrovou omítku

Datum vydání: 13.03.2013 | autor:

Hned v úvodu chci upozornit všechny zpracovatele – nepodceňujte vliv chladného a vlhkého počasí na sádrové omítky! Před nějakým časem jsem četl článek k fasádním omítkám od odborníka z nejmenované konkurenční firmy, kterého si profesně vážím, a tento článek začínal: „Tak jako rybáři nevyplouvají na moře, když se blíží bouře, tak omítkáři neomítají za mrazu.“

Tento příměr je stále platný a musím konstatovat, že je stále platnější pro omítky, které vyžadují určitou pracovní a technologickou kázeň. Nedodržení doporučených pokynů ke zpracování nepochybně povede v případě sádrových omítek ke škodám, které mohou mít fatální dopady, ne na stavbu jako takovou, ale především na samotnou realizační firmu. Náklady spojené se sanací případných škod mohou pro ni být likvidační!

Proto je zejména u sádrových omítek nezbytné věnovat stavu podkladu a teplotám při zpracování stejnou pozornost jako rozpočtu a nabídce na dílo samé. Tam, kde si nebudete stoprocentně jisti, že podmínky pro aplikaci dodržíte, zvolte raději jiný systém, např. sádrokartonový podhled nebo předsazenou stěnu. I případné zvýšení materiálových nákladů se vám vrátí v podobě spolehlivosti realizovaného díla.

Co je nutné zabezpečit před omítáním

Zkontrolovat stav podkladu, jeho vlhkost, skladbu a únosnost. Zjistit plánované využívání místností se sádrovou omítkou. Měly by sloužit k běžnému interiérovému provozu, kde relativní vzdušná vlhkost nepřekračuje 70%. Opakované zatížení vzdušnou vlhkostí totiž snižuje pevnost a přídržnost aplikované omítky. Pozor! To platí i pro další pracovní a stavební činnosti v objektu po nanesení sádrových omítek.

Sádrové omítky jsou na bázi vody a tuhnou krystalizací. Vlivem vysoké vlhkosti (nad 3% hmotnostní vlhkosti) podkladu nebo jeho teplot pod +5 °C dochází k nedostatečné krystalizaci omítky, snížení její pevnosti a hlavně její přídržnosti. Následkem toho mohou vznikat trhliny v omítce, a dokonce může nastat její odpadávání. Růst krystalu sádrové omítky je přímo úměrný teplotě (a vlhkosti) ve styku s podkladem. Zatímco při teplotách od 20 °C výše krystal při tuhnutí sádrové omítky narůstá i několikanásobně přes tloušťku lidského vlasu (80 mikrometrů), tak při teplotě okolo nuly se nepřibližuje ani velikosti bavlněného vlákna 10 mikrometrů (viz obr. detailů krystalu sádrové omítky níže).

Doporučené maximální hmotnostní vlhkosti pro vybrané stavební materiály:

  • Beton: méně jak 3% (min. 3 měsíce vyzrálý)
  • Cihla, zdivo a omítka: méně jak 3%
  • Pórobeton: méně jak 4%
Velikost krystalu sádrové omítky při teplotě 23 stupňů Celsia
Velikost krystalu sádrové omítky při teplotě 23 stupňů Celsia
Nedostatečná velikost krystalu sádrové omítky při teplotě 0 stupňů Celsia
Nedostatečná velikost krystalu sádrové omítky při teplotě 0 stupňů Celsia
Omítaný podklad musí mít vždy provedenou funkční hydroizolaci proti vzlínající nebo jiné průsakové vlhkosti. Betonový podklad musí být vyschlý, vyzrálý a dostatečně dotvarovaný. Jeho stáří musí být min. 2 měsíce (při dostatečné možnosti vysychání, např. léto) a 3 měsíce (při zhoršených podmínkách pro vysychání, např. vlhké počasí, vždy musí být zajištěno alespoň 60 dní, kdy nemrzne) a vlhkost pod 3% hmotnosti (měřeno karbidovou zkouškou CM-přístrojem).

Sádrové omítky KNAUF podle CE zatřídění:

  • MP 75: B5/50/2
  • MP 75 L: B4/50/2
  • Rotband: B4/20/2

Pozor! Dotvarování betonu probíhá po extrémně dlouhou dobu (po 2 měsících schází ještě 85% celkového dotvarování betonu a po 6 měsících stále ještě 30% celkového dotvarování, proto je vždy nutné tomuto podkladu věnovat zvýšenou pozornost.

Kondenzace vody na stropě Kondenzace vody na stropě
Kondenzace vody na stropě

Co je sádrová omítka?

Omítka, u níž se používá sádrové pojivo, které po smíchání s vodou spojí pevné částice do soudržné hmoty procesem tuhnutí.

Co je sádrové pojivo?

Pojivo skládající se ze síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) v jeho různých hydratovaných fázích (např. hemihydrát CaSO4 . 0,5 H2O a anhydrit CaSO4), které jsou získány jeho kalcinací.

Co je sádrová malta pro vnitřní omítky?

Termín sádrová malta (předem namíchaná) je použit jako základní a nahrazuje všechny druhy sádrových, na bázi sádry založených a sádrovápenných malt.

Autor: Vladimír Váňa
B1Sádrová stavební malta pro vnitřní omítkyObsahuje nejméně 50% síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5% vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2]
B2Stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádryObsahuje nejméně 50% síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5% vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2]
B3Sádrovápenná malta pro vnitřní omítkyObsahuje více či méně než 50% síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a více než 5% vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2]
B4Lehká sádrová stavební malta pro vnitřní omítkyObsahuje nejméně 50% síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5% vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] s přídavkem pórovitého kameniva
B5Lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádryObsahuje méně než 50% síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5% vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] s přídavkem pórovitého kameniva
B6Lehká sádrovápenná malta pro vnitřní omítkyObsahuje více či méně než 50% (CaSO4 . 2 H2O) a více než 5% vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] s přídavkem pórovitého kameniva

Namrzlé kapky vody na stropě Namrzlé kapky vody na stropě
Namrzlé kapky vody na stropě
Detail zmrzlých krystalků námrazy na omítce Detail zmrzlých krystalků námrazy na omítce
Detail zmrzlých krystalků námrazy na omítce
KNAUF Praha, spol. s r.o.

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Tel: 272 110 118
Tel: 844 600 600
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jaký má zimní počasí vliv na sádrovou omítku"

Buďte první a napište komentář k  "Jaký má zimní počasí vliv na sádrovou omítku"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE