Je česká legislativa připravena na zavedení EPBD II?

Je Česká republika připravena na zavedení zásad Směrnice Evropského parlamentu a Rady označené 2010/31/EU? Na téma „EPBD II ve světle možností České republiky“ budou v úterý 26. března 2013 od 15.00 diskutovat odborníci a studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

EPBD II je potřeba vnímat jako jednu ze základních složek komplexního architektonického návrhu. „V následujících letech se očekává, že právě prostřednictvím EPBD II dojde ke splnění úkolů, ke kterým se Česká republika, jako jedna ze zemí Evropské unie zavázala. Naplnění těchto cílů je potřeba chápat jako nástroj environmentálně správného vnímání architektonické tvorby,“ říká doc. Ing. Chybík Josef, CSc.,  děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a současně moderátor tohoto odborného diskusního fóra.

Debata na téma „EPBD II ve světle možností České republiky“ se uskuteční v aule Fakulty architektury  VUT v Brně v úterý 26. března 2013 od 15.00, a to v rámci projektu Cesty na zkušenou. Diskusního fóra se zúčastní studenti architektury a spolu s nimi odborníci, kteří z pohledu praktikujícího architekta, tvůrce norem a vyhlášek a také učitele, kteří přednesou své názory na aktuální českou legislativu a její vliv na současnou architektonickou tvorbu a výstavbu.

„Jsou to témata, kterými se budoucí architekt musí  zabývat již v průběhu svého studia na vysoké škole a především pak v tomto smyslu také zpracovávat ateliérové práce. Je to zvláště důležité především s ohledem na skutečnost, že budovy se v Evropské unii podílejí na celkové spotřebě energie ve výši dosahující až 40% a v České republice přibližně z necelých 30%,“ dodává Chybík.

Diskusního fóra EPBD II ve světle možností České republiky se zúčastní:


Moderátor: doc. Ing. Josef Chybík, CSc. – děkan Fakulty architektury VUT

Experti:
  • Ing. arch. Dalibor Borák – architekt, atelier DOBRÝ DŮM, Brno
  • Ing. arch. Josef Smola – architekt, projektový a inženýrský ateliér, Praha
  • Ing. Jiří Šála, CSc. –  energetický expert, Šála-Modi, Praha
Projekt "Cesty na zkušenou" (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0239) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Partnery projektu je pět prestižních škol z celé České republiky. Jedná se o Vysoké učení technické v Brně (dále VUT), zastoupené Fakultou architektury VUT a Fakultou stavební VUT, dále Mendelovu univerzitu v Brně, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a Vyšší odbornou školu ve Volyni.
Centrum pasivního domu Poslat poptávku