Je okno spojené s vaším domem?

Plastová a dřevěná okna jsou snad nejtypičtějším znakem moderního bydlení. Ať už stavíme dům nebo rekonstruujeme byt, okna i dveře jsou tím nejdůležitějším. Jsou to totiž jediná místa, která jsou nejvíce náchylná k únikům tepla a jsou zároveň značně vystavená povětrnostním vlivům. Správné osazení domu novými okny je proto zásadní.

Troufám si tvrdit, že téměř 80% lidí aktuálně řešících koupi nových oken se zaměřují na notoricky známé detaily, na jejichž základě se později rozhodují. Přímo učebnicovým příkladem jsou počty komor. Jsou to však také hodnoty prostupu tepla, dvojsklo či trojsklo a nakonec samotný design. Zarážející je, že nikoho netrápí, jak bude okno nainstalované do otvoru. Jakoby samotná instalace byla natolik jasná a triviální, že u ní nejde nic zmastit, ani kdyby to dělal jakýkoliv manuální nešika.

Odfláknuté, zato rychlé a levné

Neodborná či odbytá montáž okna je dnes velmi častým jevem. Okno je nějakým způsobem zapravené do otvoru, nejčastěji pouze montážní pěnou, a poté zednicky začištěné, takže zákazník vidí pouze to hezké. Příčinou tohoto českého fenoménu je prostě cena. Pro montážní firmy je totiž mnohem levnější a rychlejší jít cestou zažitých a často i amatérských postupů. Kliku mají v tom, že se objednatel o samotnou instalaci příliš nestará. A pokud se náhodou začne starat, pak ho začnou ujišťovat, že tam tohle nepotřebuje, že montážní pěna je to nejlepší, co na trhu je, a že nějaké další utěsňování je zbytečnost, která z lidí tahá jen peníze.

Když se ochladí a zaprší

Je jen otázkou času, kdy se u nového okna začnou objevovat problémy. Někdy je to okamžitě, jindy až za několik let. V zimě se zfušované okno projevuje obvykle chladnými rohy v okolí okenního rámu v interiéru, často i promrzáním rohů a nakonec výskytem plísní. Plísně jsou dnes vůbec ožehavým problémem u nových oken. Příčinou těchto negativních jevů může být právě nesprávně provedená montáž. My v takovém případě říkáme, že „okno není spojené s domem“.

Co se děje uvnitř

Mezi okenním rámem a zdí se časem vytvářejí spáry a to z důvodu přirozeného pohybu budovy či rozpínavosti okna vlivem teplotních rozdílů. Samotné montážní pěny, které se k instalaci okna nejčastěji používají, nedokážou mechanickým a povětrnostním vlivům odolat. Díky tomu pak vznikají trhliny kolem celého obvodu okna, které způsobují protahování vzduchu nebo v horším případě i zatečení vody v případě silných dešťů. Proto se dnes od pouhého „vypěňování“ upouští a začínají se používat mnohem dokonalejší a účinnější techniky instalace. V současnosti tou nejlepší je těsnicí systém illbruck i3.

illbruck i3 pro přirozené spojení okna s domem

Aby se okno stalo homogenní součástí domu, je nutné jej spojit způsobem, který odstraní i ty nejmenší spáry mezi okenním rámem a ostěním vzniklých stavebním zásahem. Takové spojení musí mít trvalou životnost a musí odolat jak výkyvům počasí, tak i různým mechanickým vlivům. To je možné zajistit buď systémem vnějších a vnitřních těsnicích fólií, jejichž úlohou je chránit tepelný izolant (montážní pěnu) před UV zářením a deštěm nebo mnohem pokročilejším řešením, kterým je impregnovaná páska, např. illmod Trio. Pomocí jediné hloubkově impregnované pěnové pásky dosáhneme vynikající tepelné izolace, vynikající těsnosti a voděodolnosti zvenku i zevnitř. illmod Trio je, na rozdíl od montážních pěn, permanentně pružným materiálem. Tím efektivně zamezuje vzniku spár, způsobených neočekávanými mechanickými vlivy.
Zdroj: www.montazokna.cz 
Tremco illbruck s.r.o. Poslat poptávku