Kde a jak vznikly světlovody a proč do nich investovat? Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Věděli jste, kde, jak a proč světlovody vznikly? Kdo vyrobil první světlovod a jaké vlastnosti mají dnes ty nejmodernější ze světlovodů? Z čeho se světlovody skládají?

Vůbec první prototyp světlovodu vyrobil v roce 1986 australský vynálezce Steve Sutton. Spolu se skupinou podnikatelů pak založil v roce 1991 v USA firmu Solatube® International, Inc., která se stala prvním výrobcem světlovodů na světě. Deník The Daily Telegraph dokonce označil světlovod Solatube® za jeden z nejlepších australských vynálezů 20. století. Proč? Důvody jsou nasnadě:

1. Více přirozeného světla! Přístup k dennímu světlu je základní lidské právo a právě přirozené sluneční světlo promění tmavé místnosti v jasné prostory, zvýrazní textury místnosti a vynese zářivé barvy na piedestal.

2. Pozitivní přínos pro zdraví! V interiérech tráví mnoho z nás až 80% svého života. Historicky je však toto zarážející číslo doslova šílené a jelikož jsme ze samé přirozenosti určeni pro pobyt na přirozeném denním světle, nesmí toto světlo chybět ani uvnitř budov! Přirozené denní světlo pozitivně stimuluje hladinu serotoninu, dopaminu, melatoninu, ale i tvorbu vitamínu D, který je důležitý pro vývin kostí. Odstraňuje syndrom únavy a ovlivňuje pozitivně naši psychiku.

3. Snížená spotřeba elektrické energie! Proč pořád svítit uměle a spotřebovávat elektřinu? Pomocí světlovodů přitom snížíme spotřebu elektřiny zcela zásadně! Přes den pak můžeme potřebu elektřiny pro svícení zcela odstranit! Čili méně utrácíme za elektřinu a zároveň si užíváme benefitu denního světla.

4. Přímé snížení emisí CO2! Snižování závislosti na elektrické energii zamezí vypuštění tisíců tun CO2 do atmosféry planety Země. Snižujeme tak závislost na fosilních palivech. Důkazem energetické efektivity světlovodů jsou mnohé kredity pro energeticky soběstačné budovy s certifikací LEED.

5. Cenová udržitelnost! Světlovody jsou svými náklady efektivní nejen díky rozumné ceně, ale též díky beznákladovému provozu. Získáváme tak energeticky úsporné osvětlení, které výrazně snižuje naše měsíční náklady na provoz domu.

6. Architektonická integrace a prostor pro design! Světlovody Solatube® poskytují předvídatelný světelný výkon, flexibilitu v interiérovém designu a řadu integrovaných doplňků, které činí tyto výrobky výjimečnými. Umožní proto všem architektům jít nad rámec omezení, která jsou stanovena tradičními druhy umělého osvětlení.

7. Výkon a barva světla! Při použití denního světla chcete, aby světlovod fungoval tak, jak bylo plánováno. Tubusové denní systémy Solatube® mají přitom patentované optické technologie, které výrazně stabilizují výkonovou křivku. Světlo je proto velmi konzistentní den po dni, hodinu po hodině, má správnou teplotu a barevnost. A právě systémy Solatube® produkují světlo s minimálním spektrálním posunem barev. Je proto zajištěno stabilní podání barev v celém viditelném spektru po celý rok.

8. Spolehlivost! Tubusové denní systémy Solatube® poskytují nejen maximální výkonu, ale také jsou dokonale mechanicky odolné a nabízí precizní integraci do všech druhů střech včetně střech zelených. Vznikl propracovaný systém odtokových drážek každého střešního lemování, vynikající samočistící funkce a odolnost kopule proti UV / IR záření, což brání blednutí i vyhřívání interiéru. Tyto světlovody nejenže odolají jakémukoli počasí, ale i času. Bez jakékoli potřeby údržby fungují dokonale alespoň 40 let. Lze přitom světlovody reinstalovat při výměně střechy apod. 

9. Efektivita světla! Světlovody Solatube® jsou výhodné nejen díky vysoké efektivitě přenosu světla na téměř jakoukoliv vzdálenost. Pro osvětlenost ploch jsou dokonce díky umístění na stropu mnohem efektivnější než okna. Výška stropu bývá nejmenším rozměrem budov a světlo proto urazí nejkratší možnou cestu. A pokud světlovody vhodně nadimenzujeme, docílíme i výrazně lepší konzistence jasu a rovnoměrnosti světla v celém prostoru.

Z čeho se světlovody skládají?

1. Kopule! Jde o nástřešní prvek, který rozhoduje o množství světla, které se do světlovodu dostane a také o tom, jak bude toto světlo dále distribuováno. Světlovody Solatube® jsou vybavené kopulemi Raybender® 3000, které využívají jako jediné na trhu unikátní a patentovanou soustavu Fresnelových čoček. Pomocí optických hranolů uvnitř kopule umí zachytit více světla, snížit počet jeho odrazů a zvýšit výkon na konci světlovodu! Slunce totiž dopadá na jednotlivé části střechy pod různými úhly, díky čemuž u běžných světlovodů kolísá světelný výkon. Ale světlovody vybavené technologií Raybender® 3000 dovedou zachytávat světlo i z ostrých úhlů, proto je výkonnost těchto světlovodů po celý den vyváženější.

2. Střešní lemování! Široká škála druhů střešních lemování pro bezchybné zakomponování střešních dílců, jejich vzhled a životnost je vyráběna pro ploché i šikmé střechy různých typů. 

3. Tubus! Tubusy Světlovodů Solatube® nabízí hned několik klíčových patentů, které zásadně ovlivňují výkon světlovodné trubice. Nejdůležitější je schopnost převádět denní světlo na dlouhé vzdálenosti bez významných světelných ztrát.

4. Difuzér! Stropní difuzér je vždy koncovým prvkem světlovodu, který musí splňovat mnoho funkčních i designových aspektů. Stropní difuzér podtrhuje designové rysy a tvarové linie interiéru, ale také musí maximálně propouštět světlo a dokonale jej rozptýlit po interiéru. Musí však mít i výborné izolační vlastnosti pro nízký prostup tepla a kompaktnost v místech napojení na světlovodnou sestavu. Solatube® nabízí širokou paletu stropních difuzérů rozličných tvarů i materiálů z řady „Glass Distraction“.

5. Doplňky! Světlovody Solatube® nejsou jen pouhými jednotkami pro distribuci denního světla, nýbrž uspokojují mnohem širší poptávku. Nabízí totiž výborné tepelně-izolačních parametry, možnosti regulace množství denního světla a dokonce i integraci jednotky umělého dosvitu v době, kdy nám sluníčko zapadá.

Zdroj: www.solatube.cz

WT - Windows Tomorrow, s.r.o. Poslat poptávku