Kde umístit zabezpečovací  čidla

Ochrana majetku a lidí je stále dokonalejší. V současné době se používají zabezpečovací zařízení, která zahrnují mimo jiné čidla reagující na pohyb, oheň nebo kouř. Systémy známe pod označením: EZS – elektronické zabezpečovací systémy; EPS – elektronická požární signalizace; CCTV – bezpečnostní kamerové systémy a ACC – systémy kontroly vstupu.

Zabezpečovací zařízení monitorují detekci pohybu, otevření dveří, rozbití okna, vznik požáru, únik kouře a podobně. Jejich instalace je drátová či bezdrátová, podle podmínek v daném objektu. Informace o nežádoucích záležitostech podávají tyto systémy pomocí zvuku (siréna), světla (maják), mobilním telefonem (SMS nebo zavolání), LAN či internetem. Nejlepším způsobem je napojení na PCO (pult centralizované ochrany) v daném místě. Po spuštění signálu přijede na místo poplachu v krátké době zásahová jednotka.

Elektronický zabezpečovací systém

Tyto systémy se stávají standardním vybavením bytů a domů. Při rozhodování je třeba uvážit
proč a k jakému účelu si systém pořizujeme. Chceme-li mít zabezpečen dům i v době dovolené, aby se k nám nikdo nevloupal, nebo jen kvůli slevě na pojistném. Též musíme zvážit stav objektu, ve kterém chceme EZS umístit. Drátové jsou vhodné pro novostavby, kde je možno snadno natáhnout a zasekat kabely do drážek ve zdech. Bezdrátové můžeme umístit ve všech objektech a čidla umisťujeme s ohledem na sílu signálu vzhledem k ústředně. Výhodou bezdrátových systémů je snadná montáž a demontáž. 
Pokud montujeme čidla svépomocí, je třeba zvolit umístění tak, aby prostor kolem aktivní části čidla zabíral co největší část místnosti nebo prostoru, který chceme monitorovat. Nevhodným umístěním jsme nuceni instalovat větší počet kusů a tím se vše prodraží, nebo se vytvoří prostory čidlem nekontrolované. 
Detektory a čidla se vyrábí v mnoha variantách a jsou vhodné pro použití v různých místech. Proto je nutné si před pořízením těchto prvků důkladně zjistit, který je pro náš účel vhodný, případně si celý systém nechat namontovat specializovanou firmou. Při profesionální instalaci můžeme získat velkou slevu z plateb pojistného (až 30%). 

Elektronická požární signalizace (EPS)

Je nedílnou součástí nových staveb, kde je její přítomnost předepsána zákonem. Součástí elektrické požární signalizace jsou opticko-kouřové detektory. Detekují přítomnost kouře a ihned signalizují změnu stavu v daném prostoru. Jsou vhodné pro bytové domy, ubytovny, pro společné prostory staveb a do míst s pravděpodobným vznikem požáru (garáže, dílny). 
Není dobré čidla umístit v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel a jiných zdrojů tepla, ve vrcholech půdních prostorů se střechou tvaru A (šikmé střechy), v prostorech s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů. Nevhodné je také prašné a vlhké prostředí. V prašných prostorech je možné použít vhodnější typy detektorů, kterými jsou ionizační nebo termodiferenciální. Tato čidla reagují na prudké zvýšení teploty v daném prostoru. 
K instalaci stačí běžné nářadí a hmoždinky. Při montáži jednoho čidla je vhodné umístění v centrální části (chodba), kam ústí jednotlivé místnosti. Umisťujeme je vždy doprostřed stropu (minimálně 60 cm od stěny a maximálně 6 m od podlahy).

Elektronický zabezpečovací systém a elektronickou požární signalizaci můžeme využít i tam, kde není vyžadována nebo předepsána zákonem. Kvalitně zpracované projekty EZS a EPS mohou majiteli zachránit mnoho finančních prostředků, někdy i zdraví a životy lidí.