Kdo dostane dotaci na kondenzační kotel?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká výměny starého kotle za nový, kondenzační, druhý kropení základové desky a kvality základů a třetí zateplení fasády a výměny oken.

Dobrý den, máme plynový kotel Dakon, starý asi 20 let, který bude nutné vyměnit. Protože se nyní mohou používat pouze kondenzační kotle, bude možné na nový kotel dostat dotaci?

Dobrý den, v současné době není žádný dotační titul, který by podporoval výměnu stávajících plynových kotlů za nové. Dotován je momentálně přechod z kotlů či lokálních topidel na pevná paliva (uhlí, dřevo) za nové moderní a úsporné zdroje. Při výměně stávajícího kotle za kondenzační bude pravděpodobně pro jeho efektivní provoz nutná optimalizace otopné soustavy, úprava odtahu spalin (nerez nebo plast) a instalace odvodu kondenzátu z kotle.

Dobrý den, po kropení základové desky jsem zjistil, že se voda kalí šedivým prachem. Nejspíš to bude vyplavený cement. Má to na něco vliv?

Dobrý den, Pro dosažení požadované kvality betonu je nutno vytvořit příznivé podmínky. Rychlé vysušení povrchu může způsobit snížení pevnosti betonu a vznik trhlinek, které snižují trvanlivost. Proto je nutno chránit betonovou plochu proti rychlému vysychání To je možno několika způsoby:

  • Pravidelné mlžení (kropení) povrchu v krátkých intervalech
  • Překrytí povrchu mokrou tkaninou nebo folií

Přílišným kropením velkým množstvím vody by mohlo dojít k vyplavování pojiva z betonu, ke snížení jeho pevnosti, případně ke vzniku nerovností. Povrchové vyplavení pojiva při dostatečné tloušťce desky by nemělo mít na její pevnost vliv. Případné nerovnosti povrchu by bylo nutno vyrovnat vysprávkovou maltou, určenou pro tyto účely.

Dobrý den, v rámci rekonstrukce rodinného domu postaveného z tvárnic CD Týn 300 bychom chtěli zateplit fasádu a vyměnit okna. Jaký materiál by byl nejvhodnější? Jaká máme zvolit okna?

Dobrý den, stávající obvodová stěna z tvárnic CD Týn tl. 300 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla 1,3 - 1,4 W/m2.K a neodpovídá hodnotě požadované ČSN 73 0540-2, která požaduje 0,30 W/m2.K a doporučuje 0,25 W/m2.K. Pro dosažení alespoň požadované hodnoty by bylo nutné zateplit obvodové stěny minimálně 10 cm polystyrenu nebo minerální vlny a pro dosažení doporučené hodnoty alespoň 14 cm. Tepelně izolační vlastnost obou materiálů jsou porovnatelné. Co se týče oken, je vhodnější dnes vybrat okna s trojitým zasklením a ze široké nabídky různých výrobců okna s co nejnižším součinitelem prostupu tepla, v případě plastových oken s kvalitním a silnějším rámem, tzn. nevybírat nejtenčí profily okolo 73 mm ale ideálně 82 mm a více, s kvalitní výztuhou rámu. Dále zasklení s tzv. teplým distančním meziskelním rámečkem, to vše samozřejmě s přihlédnutím k ceně.

Zdroj: www.eccb.cz

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku