Keramické tvárnice nebo pórobetonové zdivo?

Kdo staví dům, staví ho na celý svůj život a mnohdy i pro další generace. Proto se vyplatí pečlivě vybírat a dobře zvažovat vlastnosti použitých materiálů. Co je výhodné a levné, může se v budoucnu prodražit. Při volbě stavebních materiálů proto myslete dopředu. Vyšší počáteční investice se vám může vrátit i několikanásobně. Měli byste zohlednit dlouhou životnost kvalitních stavebních materiálů a úsporu nákladů na energie. S použitím kvalitních stavebních materiálů získáte pohodlné a komfortní bydlení se skvělou tepelnou a zvukovou izolací.

Hrubá stavba rodinného domu

Jádrem (respektive nosnou konstrukcí) každého domu je jeho hrubá stavba. Zásadní věcí, která ovlivní celý náš život v domě, je výběr zdiva, ze kterého je dům stavěn. Okna nebo střechu můžeme v případě potřeby vyměnit, zdivo však již nikdy nevyměníme. Jednoznačně doporučit ideální stavební materiál je těžké, protože každý druh je vhodný k určitému typu stavby.

Zdivo je hlavním faktorem pro vznik klasického zděného domu. Základními druhy zdiva jsou nosné zdivo a nenosné příčky. A právě pórobetonové či keramické tvarovky jsou velmi oblíbenými materiály pro zdění. Životnost pórobetonových i keramických tvárnic je více než sto let.

Pálená keramika

Keramické tvárnice jsou alternativou ke klasickým páleným cihlám, které se používaly již před stovkami let. Stejně jako klasické cihly se vyrábějí pálením z hlíny. Jsou vhodné k vertikálnímu i horizontálnímu zdění. Dutiny v nich zvyšují tepelně izolační schopnosti materiálu a snižují jeho hmotnost. Díky většímu rozměru je výstavba rychlejší. Zdění je urychleno systémem pero-drážka a použitím broušených cihel, snižujících spotřebu malty, která se nanáší jen na horizontální plochy. Nadstandardními tepelně izolačními schopnostmi vynikají superizolační tvárnice.

Zatímco dřívější cihly byly většinou formovány do pravidelných tvarů o poměrech stran 4:2:1, dnešní cihly mají různé rozměry, velikosti i hmotnost. Díky moderním technologiím se také změnila jejich struktura a zvýšila se kvalita materiálu. Keramické cihly a tvárnice je možné použít na obvodové zdivo, ale i na vnitřní nosné a příčkové zdivo.

Pálené keramické bloky velmi dobře tepelně izolují, jsou nenasákavé, pevné v tlaku, vyznačují se vysokou požární odolností a umožňují jednoduché, rychlé a přesné zdění. Jejich nevýhodou je oproti pórobetonu jejich vyšší objemová hmotnost a horší opracovatelnost.

Pórobetonové zdivo

Pórobetonové tvárnice jsou dalším nejčastěji používaným materiálem pro zdění. Stejně jako beton se vyrábí z plniva, pojiva a vody (písek, vápno, cement, voda). Jako plnivo pórobetonu a pórobetonových tvárnic se používá křemičitý písek nebo například elektrárenský popílek. Díky těmto součástem mají pórobetonové tvárnice dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti a vysokou pevnost. Pórobetonové tvárnice jsou dobře opracovatelné a přesné, proto se jim říká přesné tvárnice. Díky nízké hmotnosti stavbu podstatně méně zatíží. Nosný systém může být dimenzován na menší namáhání a tím se sníží množství železobetonu v nosném skeletu.

Pórobetonové tvárnice jsou vhodným materiálem pro obvodové a výplňové zdivo. Při výrobě je směs kypřena plynotvornými látkami, což tvárnicím zajistí dobré izolační schopnosti, ovšem i menší hmotnost. Stejně jako pálená keramika mají tyto tvárnice systém pero-drážka, který ještě zlepšuje jejich izolační schopnosti.
Pórobetonové tvarovky se pro své velmi dobré stavebně fyzikální vlastnosti využívají především při výstavbě bytových a občanských staveb. Především pak pro své tepelně izolační vlastnosti, požární odolnost, zdravotní nezávadnost a dostatečnou akumulaci tepla a tím pádem letní i zimní tepelnou setrvačnost stavby. Tvárnice se jednoduše řežou a snadno se lepí na tenkovrstvou maltu. Zdění je proto přesné, bez zbytečných odpadů, tepelných mostů, míchaček a náročných přesunů malt. Spotřeba malty je minimální. Ta se míchá ze suché směsi přímo na místě zdění.

Pórobeton se snadno opracovává a není tak problém vysekat či vyříznout do něj například drážky pro elektrické vedení. Tvárnice jsou lehké, dobře vedou teplo, jsou pevné, avšak ne v tlaku. Oproti pálené keramice má pórobeton horší akustické vlastnosti a je křehčí. Protože je vysoce nasákavý a náchylný k absorpci vlhkosti, je velmi důležitá kvalitní hydroizolace.

U vícepodlažních staveb je nutné vzít v úvahu statiku a využít různé třídy pórobetonu. Stavby z pórobetonu jsou ekonomicky efektivní řešení při bezpečném dosažení daných normových požadavků.

Zdroj: www.stavebnictvi-skrivanek.cz
Stavební práce František Skřivánek Poslat poptávku