Klíč ke kvalitní a bezpečné pyrotechnice Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

A jak tedy nekupovat neověřené výrobky? Prostě nekupujte tu pyrotechniku, která není označena zkušební značkou, na které je symbol lva, číslo certifikátu (XXX), rok vydání (YY) a třída nebezpečnosti (Z-Z). V této podobě je zkušební značka vydávána od roku 2000, přičemž číslo certifikátu by nemělo přesáhnout číslo třímístné. 

Zkušební značka sice může být falšována a kopírována na nevyhovující výrobky, pokud je však grafika lvíčka na značce jen velmi stylizovaná, je zde podezření právě na falešnou značku.

Zároveň je třeba nekupovat na stáncích výrobky viditelně poškozené (vysypávání složí, nalomené stabilizační nosníky raket, poškození obalů sad výrobků, deformované výmetné trubice apod.) a výrobky vyšších tříd (II., III. a IV.). Též je třeba kupovat pouze výrobky opatřené návodem v českém jazyce a návod beze zbytku respektovat. Používejte pouze výrobky schválené zábavní pyrotechniky, v žádném případě výrobky vyráběné podomácku a imitace vojenské pyrotechniky.

Která zábavní pyrotechnika je bezpečná?

Bezpečná zábavní pyrotechnika je taková, která byla ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů v platném znění. Čili dovozce a nebo výrobce těchto výrobků předloží výrobky před uvedením na trh v České republice k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Sepíše žádost o typovou zkoušku předložených výrobků a úřad provede ověření podle vyhlášky č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Metodika zkoušek je uveřejněna na internetových stránkách úřadu. Předkladatel žádosti navrhne na své žádosti zatřídění výrobků do třídy nebezpečnosti podle vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Úřad provede ověření zkušebními metodami pro příslušný výrobek, vyhodnotí bezpečnost výrobku, návod na použití a likvidaci výrobků vadných a těch, co selžou, správnost zatřídění do třídy nebezpečnosti a vydá certifikát typu se zkušební značkou.

Proč je třeba zařadit zábavní pyrotechniku do třídy nebezpečnosti?

Třída nebezpečnosti výrobku určuje možnost jeho nabytí uživatelem. Z hlediska dovozců a distributorů zase určuje systém skladování a prodeje. Výrobky třídy I. lze prodávat stánkovým prodejem bez omezení věku, ovšem věkovou hranici může stanovit dovozce nebo výrobce a prodejce by ji měl respektovat. Ovšem při jejich použití je třeba přítomnost osoby starší 18 let.

Výrobky třídy II. nelze prodávat stánkovým prodejem, nýbrž jen v objektech k tomu schválených. Věková hranice je stanovena nad 18 let, přičemž se nedoporučuje používat tyto výrobky pod vlivem alkoholu a jiných drog a léků. Je třeba dodržet návod na použití a zvolit vhodné místo kvůli dopadu zbytků pyrotechniky.

Výrobky třídy III. též nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. A jejich prodej je podmíněn osobám vlastnícím platný průkaz odpalovače ohňostrojů.

Ani výrobky třídy IV. nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Prodat je lze pouze osobám vlastnícím platný průkaz odpalovače ohňostrojů spolu s platným odběrným povolením vydaným Českým báňským úřadem. Výrobky třídy IV. lze nakupovat pouze v odběrných skladech dovozců nebo výrobců. Použití těchto výrobků je též podmíněno schváleným technologickým postupem pro ohňostrojné práce. Schválení technologického postupu a případného dohledu je v pravomoci Českého báňského úřadu.
Zdroj: www.cuzzs.cz/cs/bezpecna-pyrotechnika/, www.shutterstock.com