KMB SENDWIX, to je AKU<SUP>2</SUP> Ne že by se zdicí vápenopískové kvádry přímo jmenovaly AKU, ale dvě velmi dominantní AKU u nich skutečně najdete. Přitom jde o docela zásadní stavebně fyzikální AKU, která předurčují celkové vlastnosti konstrukcí a staveb z vícevrstvého systému SENDWIX, vhodného nejen pro energeticky úsporné stavby. AKU na druhou v případě zdícího systému KMB SENDWIX, to je AKUstika a AKUmulace. A právě v nich SENDWIX při srovnání s ostatními zdícími systémy výrazně vyniká. A co tepelná AKUmulace stavbě přináší?

AKUmulace

Narozdíl od akustiky dnes prožívá tepelná ochrana budov velký rozvoj. Počínaje investorem, přes architekta a projektanta, až po realizační firmu, všichni si už více či méně uvědomují její význam a snaží se své stavby důsledně tepelně izolovat. V tomto směru ale zůstává stále trochu pod pokličkou otázka tepelné akumulace staveb. Je vysoká akumulace pozitivní nebo naopak negativní? Záleží na konkrétní stavbě, na jejím využití, otopném systému atd. Obecně ale můžeme konstatovat, že je vysoká tepelná akumulace u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. Tento fakt zohledňuje dokonce stavební norma ČSN 730540, která pro lehké konstrukce s malou akumulací stanovuje dokonce vyšší tepelně izolační vlastnosti, než pro konstrukce masivní.
Kratší otopná sezóna

Pokud spočítáte tepelné ztráty stavby běžným normovým postupem, nedokážete její tepelnou akumulaci zohlednit, takže stavba lehká i velmi masivní se shodným tepelným odporem obvodových konstrukcí vyjdou výpočtově rovnocenně. Reálná situace však bude vypadat docela jinak. Obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim. Na jaře a na podzim je běžné, že přes den teploty šplhají nad 20 oC, zatímco večer, v noci a ráno klesají blízko k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 oC po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokážou akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období. Pokud například na jaře v noci výrazně (na 12 hodin) poklesne venkovní teplota, dokážou masivní konstrukce vydávat akumulované teplo zpět do interiéru, ze kterého postupně uniká obvodovými konstrukcemi a větráním díky nižším vnějším teplotám.
U masivního rodinného domu ze systému KMB SENDWIX s akumulací tepla například při noční vnější teplotě 7 oC za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 oC. Takový dům tedy bez problémů překročí i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě představuje obrovskou úsporu energií, peněz a často i zbytečných starostí. U stejného domu postaveného z lehkých konstrukcí (pórobetony, dřevostavby, dutinové pálené bloky, atd.) přitom už za 3 – 5 hodin teplota v interiéru poklesne na neúnosnou mez, kdy je nutné zapnout vytápění.
Porovnání délky otopné sezóny u stavby se shodnými tepelnými ztrátami a jinou akumulací:

KONSTRUKCE KLASIFIKACE OTOPNÁ SEZÓNA (dní) KMB SENDWIX M 2410 masivní (vysoká aku.) 3.11. - 6.4. 154 pálený blok 44 P+D masivní (solidní aku.) 28.10. - 16.4. 170 plynosilikát P2-400 lehká + (nízká aku.) 20.10. - 20.4. 182