KMB SENDWIX - záruka výborných stavebních vlastností

Proč stavět právě ze Sendwixu? Jednoduchá odpověď. Tento unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva, který nabízí největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků, společnost KM Beta, má nejednu výtečnou vlastnost. Vysoká pevnost, výborná akustika, jednoduchá konstrukce a úspora energií potěší nejednoho investora. Se systémem KMB SENDWIX lze snadno docílit i parametrů pro energeticky úsporný až pasivní dům a splňuje technické požadavky odpovídající současným i budoucím potřebám.

Zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří mimořádně pevné vápenopískové kvádry. Z vnější strany se na zdivo přikládá tepelná izolace v různých variantách. Součástí systému jsou i další prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo. Systém doplňují zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál, které KM Beta vyrábí pod názvem Profimix. Více na www.kmb-profimix.cz

Vysoká pevnost materiálu zajišťuje kvalitu nosné části stavby a umožňuje výstavbu i sedmipodlažních objektů z nosných stěn v tloušťkách 175, 240 a 290 mm. 
Výborný akustický útlum nosných stěn i příček přispívá k pohodě bydlení – zaručuje dostatečnou akustickou izolaci mezi dvěma byty, ale mezi místnostmi uvnitř jednoho bytu nebo domku.  
Vysoká tepelná jímavost materiálu přináší uživateli stavby stabilní vnitřní teplotu prostředí v zimním i letním období a přispívá tak k úsporám nákladů na vytápění nebo chlazení interiéru.
Díky vysoké variabilitě možností zateplení objektu si každý investor může sám vybrat, jak velké náklady na vytápění bude muset v budoucnu řešit. 
Jednoduchost konstrukce obvodových i vnitřních nosných stěn díky přesným tvarům cihel a přesné zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby snadnou kontrolu správnosti a kvality provedení i pro investora. 
Pevnost cihel umožňuje využít velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm, čímž se při stejném obestavěném prostoru (proti současným stavbám z jednovrstvého zdiva) zvětšuje užitná podlahová plocha (u přízemního domku o cca až 5 m2). Přesné rozměry jednotlivých cihelných bloků umožňují velmi přesné zdění na lepidlo, a také rovný povrch stěn, který je vhodný pro aplikaci tenkovrstvých omítek a přímé lepení obkladů a zateplení. Zdivo splňuje požadavky norem na protipožární odolnost. KMB SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly i hodnoty normou doporučované! Tj. R = 3,0 až 6,67 m2K/W nebo U = 0,32 až 0,15 W/m2K (pozn. žádoucí je co nejvyšší R a nejnižší U). Tyto vlastnosti při správném technologickém postupu zdivo KMB SENDWIX poskytuje, přičemž je ze stavební praxe obecně známo, že úniky tepla přes tzv. „tepelné mosty“ (zeslabení izolačních schopností zdiva např. rozbitím tvarovky a následným domalováním, použitím nesystémového prvku, pojiva, omítky atd.) se daleko snáze a efektivněji eliminují u konstrukcí vrstvených (sendvičových, zateplených) oproti stále ještě běžně používanému tzv. jednovrstvému (jednoplášťovému) zdivu.

Více na www.sendwix.cz

Nákup materiálu z pohodlí domova

Veškerý materiál společnosti KM BETA je možné zakoupit z pohodlí domova prostřednictvím e-shopu na www.shop.kmbeta.cz. Každému zájemci KM BETA zdarma spočítá potřebné množství materiálu, poradí s nejvhodnější volbou sortimentu a pomůže také při nákupu.