Konstrukční prvky šikmé střechy Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Málo věcí je v životě tak důležitých jako střecha nad hlavou. O kvalitě klasické šikmé střechy však rozhoduje kvalita nosné konstrukce – krovu, jeho únosnost, kvalitní materiál a konstrukční prvky, které musí být správně aplikované. Věnujte tedy při stavbě či rekonstrukci vašeho domu velkou pozornost právě krovu. Do budoucna se vám to jistě vyplatí.

Krov

Konstrukce krovu je vymyšlena tak, aby snesl velkou zátěž nejen díky své bytelnosti, ale i díky tomu, že dokáže rozložit tuto zátěž do ostatních částí domu. Velkou část tedy nesou i nosné zdi a dále základy domu.
Zátěž se dopředu odhaduje kromě jiného i podle toho, v jaké klimatické oblasti se dům nachází, především nás zajímá množství sněhových srážek (v Čechách celkem 8 různých pásem). V našich končinách obvykle dobře splní účel takzvaná vaznicová soustava krovů. Jedná-li se o dům s malým rozpětím stěn, může postačit i jednodušší krokvový krov bez příčného vazného trámu – vazníku. Tam, kde se na stavbu opravdu spěchá, se přistupuje k použití vazníku příhradového. Smontuje se totiž částečně dopředu jako prefabrikát z prken a kovových spojovacích prvků. V této podobě se pak převeze na místo určení a usadí na dům. V nabídkách dodavatelů střešních konstrukcí jsou samozřejmě i různé atypické krovy určené pro moderní domy.

Kritéria pro rozhodování

Určitý typ krovu je tedy vždy zamýšlen pro konkrétní dům, tento soulad se zohledňuje již při tvorbě projektu. Investor musí sdělit svou představu co se týká sklonu a tvaru šikmé střechy v návaznosti na to, zda bude podkrovní prostor obýván. Čím méně složitý krov, tím velkorysejší interiér pod ním může v budoucnu vzniknout. Rozhodující slovo má ale odborník – projektant. Vždy se hledá kompromis mezi tím, aby náklady na materiál nebyly zbytečně velké a aby krov přitom obstál z hlediska únosnosti a pevnosti. Vaše rozhodování usnadní, že mnohé firmy již nabízejí vizualizaci vaší budoucí střechy. Vše můžete ještě před zahájením stavby podrobně vidět v podobě 3D počítačového návrhu.

Střecha dělá domov

Z materiálů si pro krov můžete vybrat dřevo, kov, nebo kombinaci obojího. Dřevěné krovy jsou u nás tradiční. Jejich dlouhý podélný vodorovný trám se nazývá vaznice. Šikmo uložené trámky jsou krokve. Po sestavení krovu se na ně připevní nakolmo latě (asi 3m dlouhé dřevěné hranoly) a na ně pak příslušná střešní krytina. Na jejím typu je samozřejmě od začátku dodavatel s investorem domluven, protože i od toho se odvíjí druh krovu, sklon a únosnost. 
Za přesný výpočet příslušných technických parametrů a rozměrů odpovídá pokrývač. Platí, že bytelnější krytina nosnou konstrukci hodně zatíží, zároveň ji ale svou vahou na domě pevně ,,usadí.“ V drsnějších oblastech vám kromě ní jistě doporučí takový krov, aby výsledný tvar a povrch střechy byl co možná nejjednodušší. Vítr pak nebude mít kam zafoukat sníh a voda ze srážek steče velmi rychle dolů a nebude mít šanci pronikat do různých skulin. Pod takovým zastřešením se vám a vaší rodině bude dobře bydlet za každého počasí.