Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Kurz, který z vás může udělat energetické poradce

Datum vydání: 03.04.2013 | autor:

Kurz připraví posluchače na zkoušky odborné způsobilosti opravňující ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Navštivte 17. a 18. června od 9:00 do 17:30 kurz "Energetický specialista s oprávněním ke zpracování PENB.“ Kurz proběhne v sídle E.ON v Českých Budějovicích: City Center, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

Pasivní dům
Pasivní dům
Kurz je určen výhradně pro absolventy Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce, který organizuje ECČB. Případní zájemci, kteří doposud tento vzdělávací kurz neabsolvovali a nejsou držiteli požadovaného certifikátu, mají možnost se přihlásit na kurz, který se koná od 23. 4. 2013.

Kurz vede zkušený lektor Ing. Jan Schwarzer Ph.D. z Fakulty strojní ČVUT, který je mj. energetickým auditorem a držitelem oprávnění ke zpracování průkazů energetické náročnosti.

Energetickým specialistou s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti se stává podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií fyzická osoba, která obdrží oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto oprávnění zájemce získá na základě dosažení požadovaného ukončeného vzdělání a praxe a absolvování ústní a písemné zkoušky na MPO.

Během kurzu se předpokládá aktivní účast posluchačů formou samostatných výpočtů pod vedením
lektora a věcných diskuzí. Průběžně se budou řešit příklady týkající se okruhů zkušebních otázek.
Fotografie z minulého kurzu
Fotografie z minulého kurzu
Pasivní dům
Pasivní dům

Program kurzu

1. den
Současná (popř. očekávaná) legislativa, základní pojmy podle novely Vyhl. 148/2007, koncepce PENB, ukazatele energetické náročnosti, základní údaje o PENB, protokol k PENB, praktické výpočty roční potřeby tepla a roční potřeby energie, případová stude o vlivu neobnovitelné primární energie na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění.

Tepelně-technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011, součinitel prostupu tepla vč. tepelných mostů, průměrný součinitel prostupu tepla budovy, tepelné vazby, praktické výpočty. Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, mechanického větrání, přípravy teplé vody a osvětlení, řešení dílčích příkladů týkajících se okruhů zkušebních otázek, praktické výpočty.

2. den
Celková energetická bilance budovy, zónování budovy, ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace, technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB, praktické ukázky výpočtů ENB v komerčních softwarech, výpočet doby návratnosti instalace TČ oproti jiným zdrojům, určení doby návratnosti instalace solární soustavy pro přípravu TV.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Kurz, který z vás může udělat energetické poradce"

Buďte první a napište komentář k  "Kurz, který z vás může udělat energetické poradce"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE