Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Kurz pro energetické poradce zvýší kvalifikaci

Datum vydání: 06.02.2012 | autor:

Energetičtí poradci budou školeni v oblastech úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a staveb s nízkými energetickými nároky.  Náplň kurzu je různorodá, snažící se pokrýt co nejvíce aspektů energetického poradenství a přednášející na kurzu patří mezi špičkové odborníky ve svých oborech. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze do Horního Rakouska. 

Fotovoltaické panely Fotovoltaické panely
Fotovoltaické panely
Cílovou skupinou kurzu jsou pracovníci energetických agentur, zaměstnanci státní a veřejné správy, autorizovaní inženýři a technici, projektanti, vysokoškolští studenti, zástupci firem a podnikatelé v oborech týkajících se tématiky kurzu, pracovníci neziskových organizací, zástupci škol.

Kurz proběhne ve dvou třídenních blocích, mezi nimiž je 14-denní přestávka, poté budou mít účastníci 3 týdny na přípravu na závěrečné zkoušky sestávající z písemného testu a ústního prozkoušení odbornou komisí.

Každý účastník kurzu obdrží po úspěšném složení zkoušek Certifikát o absolvování kurzu.

Kapacita kurzu je 50 osob.

Organizátor: Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s O.Ö. Energiesparverband, E.ON, Energie AG OÖ a ČESKÉSTAVBY.CZ

Místo konání kurzů: sídlo E.ON, City Center, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
Solárně termické kolektory Solárně termické kolektory
Solárně termické kolektory
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 20. března 2012 emailem na: kurzy@eccb.cz, popř. faxem na: 387 312 581. Účastníci jsou registrováni dle pořadí došlých přihlášek. Po obdržení přihlášky vás zkontaktujeme a potvrdíme vám registraci.

Cena za kurz: 8.250, Kč + 20% DPH, tj. 9.900,- Kč
Sleva pro členy ČKAIT: 8.000,- Kč + 20% DPH, tj. 9.600,- Kč

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 3 kredity.

Cena kurzu zahrnuje: vložné, sborník v tištěné formě, občerstvení během přednášek, exkurze do Rakouska (doprava, tlumočení, vstupné a oběd), účast na zkouškách a slavnostním ukončení kurzu s pohoštěním, certifikát.

Úhrada poplatku: účastnický poplatek v plné výši je nutné uhradit do 25. března 2012 převodem na bankovní účet č. 560 825 4001/5500, variabilní symbol: číslo vašeho telefonu (uveďte jej prosím do přihlášky, abychom vás mohli identifikovat), či jej zaplatit osobně v kanceláři ECČB. Daňový doklad o zaplacení bude účastníkům vydán na začátku kurzu, popř. ihned při zaplacení v kanceláři.
Dřevostavba Dřevostavba
Dřevostavba
Instalace podlehového vytápění ve srubu Instalace podlehového vytápění ve srubu
Instalace podlehového vytápění ve srubu
Storno podmínky: při neomluvené neúčasti na kurzu nebude účastnický poplatek vrácen. Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka, nebo přihlášku z vážných důvodů stornovat. Pokud ji stornuje nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30% z celkové ceny kurzu. Při stornu v období kratším než 7 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100% z celkové ceny kurzu.

Organizační podmínky: účastníci kurzu by se měli dostavit na místo konání kurzu nejdéle 10 minut před zahájením. Účastník, který do dne zahájení nezaplatil poplatek či nebude schopen prokázat jeho zaplacení, nebude na kurz vpuštěn. Organizátor si vyhrazuje právo změny přednášejících, pořadí přednášek, změny destinace exkurze a podobných drobných změn, které nezmění obsah a téma kurzu.
Při nutnosti zrušení kurzu z provozních a organizačních důvodů budou přihlášení o této skutečnosti včas informováni, v případě, že kurz již zaplatili, bude jim poplatek vrácen v plné výši.

Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učební materiály kurzu podléhají autorským právům pořadatele a přednášejících a jejich komerční použití bez souhlasu majitele autorských práv je protiprávní.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Program kurzu:

10. dubna 2012

8:30 – 9:30 Úvod a uvítání
Mgr. Ivana Klobušníková, ECČB, Tomáš Kubín, E.ON, zástupci O.Ö.Energiesparverband a Energie AG

9:30 – 11:00 Stavební fyzika
Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 12:45 Stavební fyzika
Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

12:45 – 13:45 oběd

13:45 – 14:45 Feng shui a bydlení
Mgr. Irena Kovářová, A-Spektrum s.r.o

14:45 – 15:00 Přestávka

15:00 – 17:00 Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění
Ing. Zdeněk Zikán, Atrea s.r.o.

11. dubna 2012 

8:30 – 9:30 Rámcové dokumenty ČR a EU a platná legislativa týkající se energetiky budov a hospodaření s energií
Ing. Pavel Zeman, TZÚS České Budějovice

9:30 – 10:30 Dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí, skleníkový efekt
RNDr. Jan Pokorný CSc., ENKI o.p.s., Třeboň

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 11:30 Chlazení budov
Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha

11:30 – 12:15 Hodnocení a výpočet energetické náročnosti budov
Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha

12:15 – 13:15 Oběd

13:15 – 15:15 Domácí elektrospotřebiče a osvětlení
Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., FEL ČVUT Praha

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 18:00 Nízkoenergetické a pasivní domy
Ing.arch. Mojmír Hudec, Ateliér Elam

12. dubna 2012

Odborná exkurze do Horního Rakouska

6:45 registrace účastníků u autobusu
7:00 odjezd z Českých Budějovic (zastávka autobusů na Mariánském náměstí – naproti Policii ČR ve směru na Prahu)

8:30 – 10:30 prohlídka Zentrum Umwelt Freistadt (Centrum pro životní prostředí)
  • rekonstruovaný dům na NE standard
  • různé typy ekoizolací
  • vytápění biomasou
  • solární termika
  • fotovoltaika
11:45 – 12:45 prohlídka Power Tower
12:45 – 13:45 oběd v Power Tower
14:30 – 17:30 zařízení využívající obnovitelné zdroje energie ve Windhaagu bei Freistadt
  • solární termika a fotovoltaika
  • výtopna na biomasu
  • vytápění na pelety
  • větrná energie
  • výstava o energetické nezávislosti a obnovitelných zdrojích 
18:30 příjezd do Českých Budějovic

24. dubna 2012

8:30 – 10:00 Vytápění a ohřev užitkové vody I.
Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT
10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 11:45 Vytápění a ohřev užitkové vody II.
Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT

11:45 – 12:45 oběd

12:45 – 14:15 Vytápění a ohřev užitkové vody III.
Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT

14:15 – 15:15 Obnovitelné a druhotné zdroje energie – úvod a zákl. rozdělení
Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., FS ČVUT Praha

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:30 Energetické využití biomasy
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc., FS ČVUT Praha

25. dubna 2012 

8:30 – 10:30 Solární tepelné soustavy na přípravu teplé vody a vytápění
Ing.Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT Praha

10:30 – 10.45 Přestávka

10:45 – 12:15 Větrné elektrárny
Ing. Edvard Sequens, Calla

12:15 – 13:15 oběd

13:15 – 14:45 Malé vodní elektrárny
Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny

14:45 – 15:00 Přestávka

15:00 – 16:00 Bioplyn - výroba a energetické využívání
Ing. Miroslav Kajan, ČOV Třeboň

16:00 – 17:30 Komunikace v poradenství
Dan Moravec, Český rozhlas

26. dubna 2012 

8:30 – 10:00 Tepelná čerpadla
Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití TČ

10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 12:15 Fotovoltaika
Prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., FEL ČVUT Praha

12:15 – 13:15 oběd

13:15 – 14:15 Využití dešťové vody
Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband

14:15 – 15:00 Dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku
Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:00 Poskytování energetických služeb a vývoj metody EPC v ČR
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn

16:00 – 17:00 Dotační programy v ČR – přehled
Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB

17:00 – 17:30 Výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy, připojování zařízení na využití OZE do sítě
Tomáš Kubín, E.ON

16. května 2012 

Závěrečné zkoušky a slavnostní předání certifikátů
Podrobné informace o průběhu zkoušek a slavnostního předání se dozví účastníci během konání kurzu.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Kurz pro energetické poradce zvýší kvalifikaci"

Buďte první a napište komentář k  "Kurz pro energetické poradce zvýší kvalifikaci"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE