Lidé se učí žít s hlukem, přitom nemusejí Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Výzkumy světové zdravotnické organizace dokládají nepříznivý vliv hluku na lidské zdraví. Život a především spánek v hlučném prostředí má negativní vliv hlavně na psychiku a kardiovaskulární systém člověka. Lidé tráví až 90 % času uvnitř budov, proto by jejich akustické vlastnosti neměly zůstávat v pozadí zájmu.

Šíření hluku v budovách lze dnes velmi účinně zabránit. Při stavbě nových domů i při rekonstrukcích budov a jejich interiérů by akustika měla patřit mezi priority. Minerální izolace Knauf Insulation patří k materiálům, které výrazně zlepšují akustický komfort budov. Její vláknitá struktura pohlcuje zvuk dopadající na konstrukci, ať se jedná o vnější stěnu, příčku, podlahu nebo strop. To platí u  zděných staveb i dřevodomů.

Hlučná republika

Hlukové mapování v České republice ukázalo, že celodenně je nadměrné hlukové zátěži vystaveno přes 240.000 obyvatel. Rušeno hlukem během spánku je pak přes 282.000 lidí žijících na území ČR. V Evropském měřítku se jedná až o 100 milionů lidí. Měření ve školách ukázalo, že hluk snižuje výkon žáků až o 15%. Hluková zátěž se výrazně liší podle lokality, v Praze žije nad mezními hodnotami hluku 12,9% obyvatel, v Ostravě 10,8% obyvatel a v Brně 10,3% obyvatel. Mezní hodnota představuje 65 dB. Dlouhodobé vystavení této hladině hluku má trvalý vliv na zdraví člověka. Mezi nejčastější nemoci způsobené hlukem patří poruchy spánku, zvýšený krevní tlak, poruchy soustředění a další.

“Naše izolace patří mezi jedny z nejlepších pohlcovačů hluku. Pro maximální ochranu před hlukem je důležitý i  správný konstrukční návrh a hlavně kvalitní provedení. Projektantům proto nabízíme ozkoušené konstrukční detaily nebo celé certifikované skladby. Realizační firmy zase školíme ve správné praxi například v rámci Akademie zateplování,“ říká Ing. Milan Pokrivčák, aplikační manažer Knauf Insulation. „Při zateplování starších budov je často zohledňována hlavně cena a dosažená úspora, akustika zůstává trochu v pozadí,“ dodává.

10 věcí, které by měl o akustice budov vědět každý

  1. Kvalitu izolace z pohledu akustiky popisuje například hodnota zvukové pohltivosti. Mezi materiály s nejlepším parametrem patří minerální izolace.
  2. Ne všechny materiály pro zateplení domů jsou akustické izolace. Například polystyren velmi dobře vede zvuk a akustické vlastnosti budovy výrazně nezlepšuje.
  3. Hodnota vzduchové neprůzvučnosti se udává v decibelech (dB) pro celou konstrukci, např. stěna budovy nebo stropní konstrukce. Minerální izolace vzduchovou neprůzvučnost konstrukce výrazně zvyšuje.
  4. Použitím akustické izolace v příčce snížíte prostupující hluk až o 20 dB, například už neuslyšíte zvuk jedoucího výtahu. Hluk od souseda, který běžně slyšíte s intenzitou, jako by stál při vás a mluvil na vás, zaizolováním příčky snížíte až pod úroveň slyšitelnosti.
  5. Zateplení fasády a ostění oken domu v rušné ulici, po které projíždějí tramvaje a automobily, dokáže snížit intenzitu hluku v bytech tak, že pro srozumitelné sledování televize je potřeba pouze poloviční hlasitost.
  6. Akustická minerální izolace ve střeše dokáže eliminovat zvuk přelétajícího letadla.
  7. Řešení detailů a spojů konstrukcí může ovlivnit akustické vlastnosti až o 10 dB. Jejich správný návrh a provedení je zásadní.
  8. Pojem „kročejová neprůzvučnost“ označuje schopnost materiálů pohlcovat tzv. kročejové zvuky (chůze po podlaze, šoupání nábytkem apod.). Nejlépe kročejový hluk utlumují plovoucí podlahy s těžkou kamennou izolací. Jako plovoucí podlahy jsou někdy mylně označovány svrchní podlahové pláště z laminátu.
  9. Dodnes se lze setkat s mýtem o hlučnosti dřevostaveb. Dřevostavby se správnou skladnou, např. systém NATURDOM od Knauf Insulation, splňují nejnáročnější požadavky na akustiku budov.
  10. Nejslabším místem z pohledu akustiky jsou otvorové výplně budov jako okna a dveře. Jejich správnému napojení na konstrukci je potřeba věnovat maximální pozornost.

Snadno a navíc ekologicky

Produkty Knauf Insulation jsou vyráběny z obnovitelných, hojných anebo recyklovaných zdrojů. Příkladem je dřevo v dřevěné vlně, kámen v kamenné minerální vlně, nebo recyklované sběrné sklo u skelné minerální vlny. Světově unikátní technologie pojiva ECOSE® Technology používaná při výrobě skelné vlny Knauf Insulation je založena na rychle obnovitelných materiálech namísto petrochemického základu. Izolace vyrobená s touto technologií neobsahuje žádné formaldehydy, fenoly, akryláty ani žádná umělá barviva či bělidla a má tak nižší ekologickou stopu.

Knauf Insulation přivezl na festival TICHO

Návštěvníci festivalu Velká výzva měli možnost na vlastní uši vyzkoušet akustické řešení pro budovy. Společnost Knauf Insulation pro návštěvníky festivalů vyrobila místo odkud si mohou zatelefonovat, nebo v něm strávit chvilku v tichosti. Poprvé ho vyzkoušela na festivalu Velká výzva.

Mobilní TICHO mělo za cíl jednoduchou a zážitkovou formou lidem přiblížit důležitost správné akustiky budov, ve kterých trávíme až 90% našeho času. Konstrukce TICHA k utlumení hluku využívá ekologickou minerální izolaci Knauf Insulation.

“Nadměrný hluk, zejména ve městech, je dnes závažnější problém než například znečištění ovzduší a přitom zůstává na okraji veřejného zájmu. Konstrukcí TICHA jsme chtěli na problematiku nadměrného hluku upozornit pomocí reálného zážitku. Současně nám TICHO umožnilo představit naše řešení v oblasti akustiky budov a návštěvníkům festivalu zase například možnost v klidu telefonovat nebo si jen popovídat uprostřed hlučného místa,“ říká o TICHU Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.

TICHO na festivalu Velká výzva

Společnost Knauf Insulation patří mezi dlouholeté podporovatele ekologické iniciativy Velká výzva. Proto první místo kde Knauf Insulation TICHO prezentoval byl festival v Praze na Letné, který v rámci iniciativy pořádá Hnutí Duha.

„Zájem ze strany návštěvníků festivalu nás překvapil. Ukázalo se, že „ostrov ticha“ na tento typ hlučných akcí patří,a proto ho v budoucnu mohou využít i návštěvníci dalších festivalů,“ dodává Romana Janošová.
TICHO je konstrukcí podobné dnešním dřevostavbám. Jako hlavní tlumič hluku v něm funguje minerální skelná vlna Knauf Insulation, kterou si mohou návštěvníci prohlédnou skrze průhledy do konstrukce na vnější straně TICHA. Po obvodu TICHA jsou zdůrazněny základní informace o problematice hluku. Uvnitř TICHA, do kterého lze vstoupit prosklenými dveřmi, je graficky znázorněno, co všechno ticho pro lidi může znamenat. Doplňující informace mohou zájemci načerpat z letáků, které jsou umístěny v držácích na stěnách.

Více na www.knaufinsulation.cz
Knauf Insulation, spol. s r.o. Poslat poptávku