Sdílet
 

Místo nákladů na topení třeba nový nábytek!

Datum vydání: 26.03.2012 | autor:

Trendem v současném bydlení jsou úspory. Důvodů je několik, v čele s rostoucími cenami energií. Zdicí systém SENDWIX od společnosti KM Beta byl přímo navržen pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. S tímto moderním dvouvrstvým systémem si tak místo nákladů na topení pořídíte třeba nový nábytek!

Vápenopískové zdivo KMB SENDWIX Vápenopískové zdivo KMB SENDWIX
Vápenopískové zdivo KMB SENDWIX
Vápenopískové zdivo, které je základem systému SENDWIX, představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. V růstu prodejů s přehledem překonává jednovrstvé pálené zdivo. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10%. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.

Vápenopískové zdivo vyniká mimořádnými tepelně-izolačními parametry

Ukazatelem úrovně tepelně izolační kvality konstrukcí je součinitel prostupu tepla U, který udává tepelný tok v konstrukcích při ustáleném teplotním stavu na jednotkovou plochu a při jednotkovém teplotním spádu. Volitelná tloušťka zateplení vápenopískového zdiva v systému SENDWIX (ve standardu od 100 do 240 mm) určuje tepelně-technické vlastnosti obvodových stěn a tudíž i celkový tepelný odpor (volitelně tak součinitel prostupu tepla U dosahuje hodnot od 0,35 do 0,14 W/m2K).

Uveďme příklad: obvodová stěna ze systému SENDWIX o celkové tloušťce 350 mm včetně omítek a zateplení vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K, což odpovídá běžné jednovrstvé konstrukci zdiva celkové tloušťky 500 mm (vč. omítek). Projektant či investor si v závislosti na stavebním záměru může libovolně vybrat požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla. Systém SENDWIX je totiž velmi variabilní a nabízí celkem 64 různých řešení, která se liší skladbou i tepelně-technickými parametry.
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX Realizace ze zdiva KMB SENDWIX
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX ve Velkých Popovicích Realizace ze zdiva KMB SENDWIX ve Velkých Popovicích
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX ve Velkých Popovicích

SENDWIX zkrátí topnou sezonu o měsíc!

Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti (1220 – 1810 kg/m3) a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí topné soustavy, čímž se významně sníží spotřeba energií. KMB SENDWIX navíc vyniká skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB – tzv. akustická pohoda), zdivo je bezpečné (kvádry jsou nehořlavé - třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).

Minimalizace tepelných mostů

Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku oproti ostatním místům v plášti budovy. V extrémních případech mohou tepelné mosty způsobovat ztrátu i více jak čtvrtinu energie na vytápění. Jak je ze stavební praxe obecně známo, úniky tepla přes tepelné mosty se efektivněji eliminují u konstrukcí sendvičových, jako je systém SENDWIX, než u jednoplášťového zdiva. Touto problematikou se podrobně zabývá příručka Tepelné mosty, kterou vydala společnost KM Beta a.s. Stáhnout si ji můžete na www.sendwix.cz.

Žádné náročné řezání prvků

Kromě mimořádných parametrů vyniká vápenopískové zdivo i výhodami, které oceníte už při stavbě. Zdění s těmito prvky se totiž podobá skládání dětské stavebnice. Je rychlé a jednoduché, není třeba žádné složité řezání prvků. Jednoduchost skládání je zajištěna rozměry vápenopískových cihel SENDWIX, které tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce (250 mm). Ve směru délky stěny mají cihly skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm (nebo 500 mm), případně 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva o délce 1 m jsou tedy potřeba čtyři (nebo dvě) vápenopískové cihly, každá o skladebné délce 250 mm (nebo 500 mm).
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX Realizace ze zdiva KMB SENDWIX
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX
Pokud se tedy stěny navrhnou v půdorysném modulu 125 mm, již v rámci projektu se zcela eliminuje pracné řezání nebo sekání cihel na stavbě. Není pak už nic jednoduššího, než si při stavbě „pohrát“ a připomenout si dětské stavebnice z dětství. Vápenopískové kvádry a cihly SENDWIX se vyrábějí ve dvou jmenovitých výškách podle toho, zda se použije technologie zdění na maltu nebo na lepidlo.

Přesné rozměry umožňují využít technologii tenkovrstvého zdění

Vápenopískové cihly SENDWIX mají vzhledem ke specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného broušení použít pro technologii tenkovrstvého zdění. Výhodou tenkovrstvého zdění je významná úspora malty a výrazně nižší pracnost.

Že je zdění se systémem SENDWIX jednoduché se můžete přesvědčit i z pracovních postupů KM BETA, umístěných na www.sendwix.cz. Pokud si při stavbě nebudete něčím jisti, napište na dotazy@kmbeta.cz.
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX ve Velkých Popovicích Realizace ze zdiva KMB SENDWIX ve Velkých Popovicích
Realizace ze zdiva KMB SENDWIX ve Velkých Popovicích
Ušetřete při stavbě!
Ke zdivu SENDWIX nyní získáte lepidlo PROFIMIX v odpovídajícím množství zcela zdarma! Tato nabídka platí i pro broušené cihelné zdivo PROFIBLOK, rovněž z nabídky KM Beta (www.profiblok.cz).

Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nový moderní závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku. Na veškerý sortiment nyní platí zaváděcí ceny. Více o těchto materiálech na www.kmb-profimix.cz.

Další úspory můžete čekat, pokud pro svůj nový dům vyberete kvalitní betonovou krytinu KM BETA. Ta totiž nezdražila a pořídit ji můžete za ceny roku 2011! Více o materiálech KM Beta na www.kmbeta.cz.
KM Beta a.s.

KM Beta a.s.

Hodonín, Hodonín, Dolní Valy 3739/4, 69501
Tel: 800 150 200
Web: http://www.kmbeta.cz/
E-mail: kmbeta@kmbeta.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KM Beta a.s.

Hodonín, Hodonín, Dolní Valy 3739/4, 69501
Tel: 800 150 200
Tel: 518 321 134
Web: http://www.kmbeta.cz/
E-mail: kmbeta@kmbeta.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Místo nákladů na topení třeba nový nábytek!"

Buďte první a napište komentář k  "Místo nákladů na topení třeba nový nábytek!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE