Montáž vodoistalace a topení končí tlakovou zkouškou

Stavíte nebo rekonstruujete rodinný dům, bytové jádro, koupelnu, či prostor pro vaše podnikání? Pak je nezbytné zajistit i kvalitní vodoinstalace a rozvody vytápění. Pro jejich bezchybnou montáž je nutná znalost a dodržování platných norem a předpisů, aby byly instalace provedeny se zajištěním maximální funkčnosti a spolehlivosti. U novostaveb je navíc třeba splnit veškeré zákonem stanovené podmínky pro kolaudační řízení.

Napojování objektů na vodovody a vodní zdroje

Pokud domácnost nebo komerční objekt ještě nejsou napojeny na vnější zdroj pitné vody, budete potřebovat zkušenou firmu, která zajistí připojení budovy k nejbližšímu obecnímu vodovodu či k privátnímu vodovodnímu zdroji, zpracuje výkresovou dokumentaci vodovodní sítě a položí nové vodovodní potrubí, které na vodovod nebo studnu či vrt napojí.

Tlaková zkouška nové instalace rozvodů vody

Funkční a bezchybná instalace vody a topení se prokazuje prostřednictvím tlakové zkoušky, která je nutná k ověření funkčního stavu potrubí, ale je také povinnou součástí profesionálního provedení těchto prací. Výsledek tlakové zkoušky potvrdí správnou montáž tlakového potrubí a odhalí její případné nedostatky. Provedení tlakové zkoušky vám může ušetřit mnohé starosti a peníze za unikající vodu.

Tlakové zkoušky musí provádět odborník podle přesně stanoveného postupu. Zkoušky potrubí je možné realizovat několika způsoby. Nejvhodnější z metod k provádění tlakových zkoušek jsou zkoušky pomocí stlačeného vzduchu.

Tlakové zkoušky potrubí prováděné stlačeným vzduchem jsou oproti zkouškám, které jsou prováděny vodou, časově i finančně méně náročné. Vzduch je univerzální element, který je možné použít pro všechna potrubí z jakéhokoliv materiálu. Talkové zkoušky se využívají při opravných pracích i při stavbách. Tlakovými zkouškami se odhalí místa, kterými by mohla unikat nebo vytékat voda.

Kdy a jak se tlakové zkoušky provádí

Tlakové zkoušky potrubí se provádí při dokončení výstavby sítě trubek, při kontrole rekonstruovaného systému potrubí a při revizi kanalizace, vedení vody, topení a plynu. Zkouška vzduchem se provádí ve vyčištěném potrubí a musí být zajištěn přístup k revizní šachtě. Zkouška se provádí speciálním zařízením, které zaznamenává průběh tlaku a převádí jej do  digitální formy. Údaje a jejich vyhodnocování je možné sledovat na displeji. Provedení zkoušky je rychlé a levné. Platná tlaková zkouška vedení trubek musí být provedena pečlivě a podle platných českých a evropských norem.

Vodovodní trubky
Pro vnitřní instalace vodovodních rozvodů jsou dnes používány na pitnou vodu především plasty a na vodu užitkovou měď. Systémy si koupíte jako ucelené stavebnice trubek, odboček, T-kusů, spojů, přechodů, přípojek na čerpadla, radiátory a kotle, ze kterých si můžete smontovat přesně to, co potřebujete. Trubky se spojují zasunutím protilehlých konců a spájením cínovou pájkou. Napřed je nutné přesně změřit délky rozvodů, spočítat všechny další součásti a doplňky a ujasnit si, kudy voda poteče a vyústí do ventilů, baterií, do vany, sprchového koutu, dřezu, pračky, či k teplovodním rozvodům a topidlům.

Montáže systémů pro zpracování odpadních vod
Součástí projektu vodoinstalace pro obytné i neobytné objekty je i montáž systémů odvodů odpadních vod pro dešťovou a splaškovou kanalizaci. Vodoinstalatérská firma vám zajistí výstavbu kanalizačních odpadů a jejich zaústění do veřejné kanalizace, jímky nebo objektové čistírny odpadních vod a také naprojektuje, namontuje a zprovozní jímky nebo ČOV.

Odborná montáž vodoinstalace

Montáž vodovodů a kanalizace si nechte provést pouze od zkušeného instalatéra, který má přehled o nejnovějších materiálech, pracovních postupech a platných normách pro práci s vodoinstalacemi. Při nesprávně provedené montáži hrozí nečekané provozní problémy nebo dokonce sankce za prosakování potrubí a škody na cizím majetku následkem havárie vody nebo kanalizace.

Topení a topenářské práce

Topení je nezbytné pro vytvoření a udržení příjemného prostředí v bytech, rodinných domech i průmyslových objektech. Komfortním způsobem, jak vytopit interiér, je podlahové vytápění. Je-li správně nainstalováno, bude dlouhá léta splňovat vaše představy a požadavky.

Teplovodní podlahové vytápění

Vaši představu o komfortním a energeticky úsporném vytápění naplní teplovodní podlahové topení. Voda výborně nese teplo z ústředního topidla do celého domu bez výrazných tepelných ztrát.

Teplovodní podlahové topení využívá k vytápění pod podlahou umístěné trubkové hady, nebo lokálně umístěné podlahové konvektory. Podle toho se teplovodní podlahové topení dělí na sálavé nebo konvekční.

Správným výběrem podlahy se účinnost teplovodního vytápění výrazně zvýší, protože ne každá podlaha je pro teplovodní vytápění vhodná, některé podlahové krytiny nevedou teplo, nebo jen minimálně.

Sálavé teplovodní podlahové vytápění

Podlahy se vytápí celoplošně bez využití otopných těles. Teplo je do podlahy přenášeno podlahovým hadem, jímž proudí teplonosná voda.

Podle hloubky uložení trubek se sálavé teplovodní vytápění dělí na:

Akumulační teplovodní podlahové vytápění, kdy jsou trubky uloženy asi 10 cm hluboko v podlaze a silná vrstva betonu nad nimi má funkci akumulační hmoty, která v sobě ukládá teplo a následně je sáláním předává do místnosti. Výhodou je silnější sálavý efekt, místnost je vytápěna ještě dlouho po tom, co termostat odstaví provoz kotle.

Přímotopné teplovodní podlahové vytápění
, kdy jsou trubky uloženy jen mělce pod podlahou. Akumulační efekt je minimální, avšak topný efekt nastává krátce po vpuštění teplé vody do systému. Přímotopné vytápění je vhodné do krátkodobě užívaných místností, například do koupelen, domácích bazénů a saun.

Konvekční teplovodní podlahové vytápění

Podlahové konvektory (radiátorová konvekční otopná tělesa) jsou zamontovány pod úrovní podlahy v místech před chladnými stěnami. Například před francouzskými okny, dveřmi na balkón či terasu, prosklenými stěnami bazénů, nebo neizolovanými severními stěnami. Chladné plochy jsou izolované od prostoru místnosti a nepociťujeme od nich chlad. Konvekční podlahové vytápění můžeme použít i v kombinaci se sálavým podlahovým vytápěním.

Výhodou je použití jednoho topidla na celý objekt do všech jeho místností i pater, po kterém je teplo účinně vedeno vodou. Tento systém je však náchylný k zamrzání, korozi a hrozí nebezpečí vytopení.

Konvekční teplovodní vytápění je vhodné pro všechny objekty, které jsou trvale obydlené anebo denně využívané - rodinné domy, domácnosti, firmy, kanceláře, prodejny, provozovny, sportovní haly apod.

Osvědčení a certifikace

Podlahové topení budete používat minimálně 30 let, a proto si ho nechte nainstalovat od prověřené firmy, která má na jeho instalaci atest, případně certifikaci „Kvalitní firma.“

Zdroj: www.instalalouny.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com