Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

1. díl seriálu

Datum vydání: 22.03.2011 | autor:
Na začátku března jste se v energetické poradně zajímali o problémy odhlučnění patra, tloušťky zateplení, akustické izolace v dělící zdi a vhodné skladby stropu.

Dotaz na téma: Odhlučnění patra

Dotaz: Dobrý den, Chtěl bych odhlučnit patro. Je tam dřevěný rošt stropnice 14x28cm 80cm od sebe, jako váplň Isover 16cm. Zavřené je to OSB deskou pero drážka a prošroubované s roštem.(viz stavební deník, neviděl jsem to na vlastní oči). Rád bych na OSB desku dal ještě jednu vrstvu izolačních desek (jaké tloušťka?) potom další roznášecí vrstvu pero drážka(jaké tloušťka?)A zda to potom všechno prošroubovat dohromady s původní OSB deskou? Chtěl bych stejně postupovat ve všech místnostech v patře.Nemohu rozebrat celou podlahu jsou na ní sádrokartonové příčky. Je moje úvaha v pořádku a nebo je jiná varianta odhlučnění vhodnější??? DS

Naše odpověď: Z hlediska ČSN řeší odhlučnění ČSN 730532:2010. Šíření zvuku konstrukcemi dodatečnými úpravami prakticky zabránit nelze. Je nutné zabránit vstupu zvuku do konstrukce již u jeho zdroje. Toho lze dosáhnout oddělením zdroje od konstrukce - např. vložením materiálu s malou dynamickou tuhostí.

Podlahu je možné provést ve složení: podlahová deska Rigidur E20, tl. 20 mm, dřevovláknitá deska o obj. hmotnosti 160 kg/m3. Ve styku s příčkami je nutné aplikovat okrajový izolační pásek, aby se zvuk nepřenášel do stávající konstrukce.

Nebo zvolit materiál Isover N; T-N v tl. 20 - 50 mm na stávající OSB desky a zakrýt OSB deskou tl 22 mm. V obou případech je nutné provést dilataci u stěn a neprošroubovávat na původní konstrukci.

Namísto minerální vaty je možné použít elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí např. EPS RigiFloor 4000 s užitným zatížením max. 4 kN/m2.

Další dotazy a odpovědi na téma "akustika" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Vhodná tloušťka zateplení pro novostavbu RD

Dotaz: Máme RD postaven v roce 2005 z Ytongu 37,5cm. Letos by jsme rádi zateplili. Kolik cm tlouštky by jste doporučovali, stačí 6 nebo 7 cm polystyrénu? 

Naše odpověď: Tepelně technické vlastnosti obvodových stěn charakterizuje součinitel prostupu tepla U. Součinitel prostupu tepla vyjadřuje požadavek na tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště budovy. Jedná se o maximálně možné množství tepla, které prochází plochou 1 m2 při rozdílu teplot 1 K. Jednotkou je W/m2.K. Čím nižší hodnotu součinitel tepla má, tím jsou tepelně izolační vlastnosti posuzované konstrukce lepší. Stávající norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje dvě hodnoty tohoto součinitele a to hodnotu požadovanou a hodnotu doporučenou. Podle zmíněné normy je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro obvodovou stěnu 0,38 W/m2.K a hodnota doporučená 0,25 W/m2.K.

Stávající stěny z pórobetonu YTONG 375 mm mají tento součinitel podle objemové hmotnosti v rozmezí 0,26 až 0,29 W/m2.K. Odpovídají tedy hodnotě požadované a blíží se hodnotě doporučené.

Použitím venkovní tepelné izolace jakékoliv tloušťky lze tento stav dále zlepšit S polystyrénem 6 cm lze dosáhnout součinitele prostupu tepla asi 0,21 a s polystyrénem 8 cm až 0,18 W/m2.K. V obou případech bude dosaženo hodnoty lepší, než je požadována současně platnou normou. Protože montážní náklady na dodatečnou izolaci jsou stejné pro všechny tloušťky, jeví se výhodnější použít izolace tlustější.

Tepelnou izolací dojde ke snížení nároků na dodávku tepla do jednotlivých vytápěných místností. Tomu bude nutno přizpůsobit regulaci vytápění, aby nedocházelo k přetápění k plýtvání energií.

Dále je nutno pamatovat na to, že použitím polystyrénu dojde ke zhoršení odvádění vodní páry stěnami. Tomu je nutno přizpůsobit způsob větrání, např. intenzivní větrání krátkodobým otevřením okna několikrát denně.

Další dotazy a odpovědi na téma "zateplení starších budov" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Vhodná skladba stropu

Dotaz: Dobrý den, rekonstuuji starší RD ve kterém jsou 3 m hurdiskové stropy. Tyto chci zateplit a snížit sádrokartonem na standardní výšku 2,5 m. Půda je neobydlená a nevytápěná. Byla mi doporučena skladba stropu: sádrokarton, parotěsná folie, vata 20 cm hurdiskový strop na kterém je škvára a půdovky. Nebo mám pouze rozvinout 20 cm vaty na půdě na podlahu. První varianta se mi zdá lepší neboť mám strach, aby se mi na půdě ve vatě neusídlily kuny nebo myši, když bude jen volně ložená. A ještě by jsem měl jeden dotaz. Ve dvou místnostech je klasický dřevěný trámový strop na kterém jsou desky s rákosem. Zde mi bylo doporučeno, aby byla skladba stropu: sádrokarton, parotěsná folie, 20 cm vaty a nechat stávající dřevěný strop nebo také pouze vatu na stávající strop a ten snížit sádrokartonem bez parofolie? LR

Naše odpověď: Oba způsoby zateplení jsou po stránce tepelně technické téměř shodné. Při použití sádrokartonu a nad ním umístěné tepelné izolace je nutno velmi pečlivě instalovat parotěsnou folii mezi sádrokarton s tepelnou izolaci. Okraje parotěsné folie by měly být vyvedeny do stěn a překrývání jednotlivých částí folie přelepeno páskou. Pronikáním vzdušné vlhkosti do izolace by mohlo vést ke zhoršení izolačních vlastností. Rohože minerální vaty je nutno připevnit do konstrukce stropu tak, aby mezi nimi nevznikaly mezery.

Položení izolace z minerální vlny přímo na podlahu půdy je montážně jednodušší. Mezi stávajícím stropem a sádrokartonovým podhledem vznikne vzduchová mezera, která sama o sobě bude mít tepelně izolační vlastnosti. Vrstvu minerální vlny položenou na půdě je ale vhodné uložit do dřevěné konstrukce a překrýt (např. OSB deskami), aby se po půdě mohlo chodit. Tím se zároveň zabrání tomu, aby izolaci narušovaly myši.

Další dotazy a odpovědi na téma "zateplení starších budov" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Akustická izolace v dělící zdi dvojdomu

Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, chtěli bychom si pořídit dvojdomek, který má společnou zeď vyzděnou z Ytong Silka 30 cm. Stavitel nepředpokládá, že provede další akustické izolace. Je tato tvárnice postačující pro utlumení hluku z vedlejší půlky domu? Děkuji za odpověď. OV

Naše odpověď: Požadavky na stavební neprůzvučnost dělících stěn mezi různými byty stanoví ČSN 730532 Akustika. Požadavky. Podle této normy by hodnota neprůzvučnosti mezi byty měla dosahovat 52 dB. Výrobce tvárnic YTONG udává pro tvárnice YTONG SILKA tl. 250 mm hodnotu neprůzvučnosti 54,6 dB Použitím tvárnic tl. 300 mm bude tedy dodržen požadavek ČSN 73 0532. Předpokladem je, že stěna bude kompaktní a nebude narušena např. vedením inženýrských sítí.

Další dotazy a odpovědi na téma "akustika" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE