Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

7. díl seriálu

Datum vydání: 17.05.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o termostat k podlahovému vytápění či přizdívku stěny v podkroví.

Dotaz na téma: Termostat k podlahovému vytápění

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na výber termostatu k teplovodnímu podlahovému vytápění, předpokládám že bude elektronický s nastavitelnými režimy. Pro ohřev vody budou použity dva kotle, plynový kotel a kotel na tuhá paliva s kandenzační nádrží. V přízemí bude termostat pouze v obývací místnosti spolu s kuchyní a na patře ve čtyřech pokojích a koupelně. A nyní se dostávám k mým dotazům. Je vhodné ve všech místnostech používat digitální termostat? Jakým způsobem a kde by měl být termostat napojen, předpokládám že bude vyvedeno napětí 230V AC do krabic pro jednotlivé termostaty a zárověn znich povede signálový kabel 4x1 (4x1,5) pro ovládání do rozdělovací stanice. Jak je to s venkovním termostatem pro regulaci? A kde všude by mělo být přivedeno napájení?
Děkuji za odpovědi. KB

Naše odpověď: Při použití kotle na plyn a kotle na tuhá paliva pro podlahové vytápění by měly být oba kotle připojeny na akumulační nádrž. Kotel na  tuhá paliva by sloužil jako základní zdroj ( vzhledem k ceně paliva) a kotel na plyn jako doplňkový při poklesu teploty topné vody v akumulační nádrži pod stanovenou teplotu hlídanou termostatem. Z akumulační nádrže by byl vyveden přívod do rozdělovače do jednotlivých větví.

V přízemí bude obývací místnost jako referenční a jednotlivé otopné okruhy budou seřízeny tak, aby teplota v jednotlivých místnostech byla shodná s teplotou v referenční místnosti. Osazení čtyř místností v patře čtyřmi termostaty by mělo smysl pouze v případě, že by přívody otopné vody do těchto místností byly osazeny uzavíracími armaturami, které by byly regulovány vestavěnými termostaty. Podle nastaveného režimu by byly místnosti v době potřeby vytápěny a mimo tuto dobu pouze temperovány. Tento způsob řízení provozu by snížil celkovou spotřebu tepla a tím i provozní náklady.

Prostorové termostaty spínají podle konstrukce síťové nebo nízké napětí do ovládací automatiky kotle, převážně však nízká napětí a nikoliv 230 V AC. Požadavky na případný přívod napětí k jednotlivým termostatům musí proto určit projektant podle druhu použité automatiky.

Venkovní termostat, tj. termostat který snímá venkovní teplotu je připojen přímo do automatiky kotle. většinou se jedná o odporový nebo polovodičový snímač, u kterých se změna venkovní teploty převádí na změnu protékajícího proudu, která po zpracování řídí nastavení výkonu kotle.  

Další dotazy a odpovědi na téma "Vytápění a rekuperace" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přizdívka stěny v podkroví

Dotaz: Dobrý den, měl bych na Vás pár otázek ohledně půdní vestavby. Jedná se o RD ze třicátých let, cihla a batík. Půdní prostor obezděn na cihlu a po cca 3m po obvodu vyzděny 90cm vysoké pilíře(45x45cm,na šíři obvodové zdi) na kterých je uložena pozednice.Plánuji přizdít štíty i obvodové zdi 15cm silným Ytongem a takto vše srovnat. Tím vznikne mezi současným zdivem a přizdívkou mezera, měla by se do ní vložit nějaká izolace nebo tam může zůstat vzuchoprázdno? Dále stávající prkenný záklop podlahy byl odstraněn z důvodu napadení červotočem a vybrám škvárový an jiný zásyp. Určitě bude potřeba napustit dřevěné trámy prostředkem proti dřevokaznému hmyzu, doporučil by jste nejvhodnější prostředek? Trámy 20/25 cm cca 100cm od sebe celkem dobře výškově vyrovnané. Je možné použít takovouto skladbu podlahy : mezi trámy cca 10cm tepelné izolace(vata nebo polystyren? - kvůli zateplení a zvukové izolaci),pak přímo na trámy položit pro zlepšení kročejové izolace tuhé desky z MV, na ně dvojitá vrstva OSB desek 25mm k sobě prošroubovaná a na vrch čistá plovoucí podlaha. Nebo na trámy bude nutnu provest záklop(OSB,prkna) a pak teprve kročej. izolaci a výše popsané? Děkuji za odpoved. MT

Naše odpověď: Přizdívka stěny v podkroví by měla již vyhovovat současným normovým požadavkům na tepelné izolace.

Při návrhu skladby přizdívky a dodatečného zateplení je potřeba vyjít z posouzení stávající stěny a normových požadavků. Ty stanovuje současná platná norma ČSN 73 0540-2. Norma rozlišuje dvě hodnoty součinitele prostupu tepla a to - požadovanou a doporučenou. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby v případě dodatečného zateplení byla již naplněna hodnota doporučená, tedy 0,25 (W/m2.K).

Pro splnění minimálního požadavku dle normy by bylo potřeba přizdívku provést tak, že by se ke stávající stěně 15 cm z plných cihel přiložilo 15 cm polystyrénu + přizdívka z pórobetonu 15 cm. Součinitel prostupu tepla U stěny by byl potom menší než 0,25 W/m2.K. V místě pilířků 45/45 cm je to však nedostatečné, zůstává zde tepelný most. Vhodnější by tedy bylo vyplnit prostor mezi pilířky větší tloušťkou EPS a v tloušťce 5 cm přejít i před pilířky. Pak teprve provést přizdívku. Vzhledem k tomu, že ta již není na zdivu, ale na stropě, bylo by potřeba ji vynést ocelovým nosníkem. Variantou je použít předstěnu ze sádrokartonu na rošt, kterou lze založit na stávající strop.

Skladbu stropu z hlediska dosažení lepší kročejové izolace je potřeba provést tak, že se na stávající chemicky ošetřené trámy provede záklop z OSB desek nebo prken, pak vložit po celé ploše kročejovou izolaci z tuhé desky MV (např. Rockwool Steprock) a pak jak popisujete plovoucí podlahu z podlahových desek (např. 2x OSB, sádrokarton apod.) a vlastní nášlapnou vrstvu.

Mezi trámy postačí vložit 6 cm minerální vaty (má zde funkci akustickou, nikoli tepelně izolační). Pro chemické ošetření je k dispozici řada přípravků, například Lignofix E-profi. Vzorové skladby stropů naleznete na stránkách výrobců izolací, např. www.rockwool.cz, www.rigips.cz a další. Jsou zde i příklady správného provedení kročejové izolace.

Další dotazy a odpovědi na téma "Zateplování starších budov" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Výstavba trafostanice

Dotaz: DOBRÝ DEN, CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT JAK POSTUPOVAT DÁL V PŘÍPADĚ, KDYŽ SPOLEČNOST ČEZ CHCE POSTAVI V SOUSEDSTÍ NAŠEHO POZEMKU TRAFOSTANICI.JE TO V MÍSTĚ KDE MÁME LETNÍ SEZENÍ,VZDÁLENOST OD NAŠEHO POZEMKU 0,35 CM.OBÁVÁME SE VLIVU NA ZDRAVÍ A HLUKU.DÁLE NÁM TO ZASTÍNÍ VÝHLED.ZATÍM JE VŠE V JEDNÁNÍ.SE STAVBOU NESOUHLASÍME. LZ

Naše odpověď: Majitelé sousedících pozemků jsou podle stavebního zákona účastníky správních řízení vedených podle stavebního zákona. Sousedním pozemkem se rozumí pozemek, který má společnou hranici s pozemkem stavebním. Účastníci řízení mají právo podávat k navrhovanému řízení námitky.

Tímto způsobem můžete uplatnit své výhrady k zamýšlené stavbě na sousedním pozemku.

Další dotazy a odpovědi na "ostatní témata energetické poradny" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE