Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

46. díl seriálu

Datum vydání: 20.03.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o špatnou hlukovou izolaci v novostavbě či opatření proti vlhkosti.

Dotaz na téma: Špatná hluková izolace v novostavbě

Dotaz: Dobrý den. Do bytu pode mnou se ve tři roky staré novostavbě konečně nastěhovali sousedé a v ložnici slyším, jak se večer baví, šoupou zřejmě posuvnými dveřmi - nedá se usnout… Těžko říct, jestli se to šíří podlahou nebo zdmi. Otázky: je to vůbec normální a šlo by to po takové době reklamovat, jak argumentovat dodavateli, na jakou instituci se případně obrátit? Pokud to není na reklamaci, co se s tím dá dělat? Děkuju. TD

Naše odpověď: Novostavba bude patrně ještě v záruce a reklamaci určitě můžete zkusit. Požadavky na řešení hlukové izolace udává ČSN 73 0532 a ČSN EN 717-1,2. Z hlediska útlumu hluku se rozlišuje vzduchová neprůzvučnost (R´w) a ochrana proti kročejovému hluku (hladina kročejového hluku L´nv).

Vzduchová neprůzvučnost je fyzikální veličina, která charakterizuje schopnost konstrukce utlumit hluk (zvukové vlny šířící se vzduchem), který vzniká ve sousedním prostoru. Schopnost konstrukce zvukově izolovat je jednak přímo úměrná hmotnosti použitých materiálů ve skladbě stropu, ale i řešení jednotlivých vrstev stropu, například pokud je s podhledem nebo akustickým obkladem.

U kročejového hluku jde o zamezení pronikání vlnění, které vzniká nejčastěji chozením po podlaze. To zde patrně směrem k hornímu bytu nehraje roli, může sem ale spadat hluk vznikající pohybem posuvných dveří, který se může přenášet do okolních svislých a vodorovných konstrukcí.

ČSN 73 0532 stanovuje požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost pro strop mezi byty R´W je větší nebo rovno 52 dB. Prakticky to znamená, že strop by měl mít laboratorní neprůzvučnost RW je větší nebo rovno 55 dB, protože podmínku je potřeba navýšit o rezervu cca 3 dB. Laboratorní neprůzvučnost RW je hodnota, kterou uvádí výrobci stavebních materiálů ve svých podkladech. Samozřejmě by bylo nutno dohledat hodnoty současného stropu, jeho konstrukční a materiálové řešení a to posoudit nezávisle na předpokladech projektu (ten to měl řešit).

Požadavek pro kročejový hluk L´w je menší 68 dB. Jako účinná ochrana se zde uplatňují správně provedené plovoucí podlahy (může mít vliv i na posuvné dveře osazené na podlaze).

Návrh účinných akustických opatření je poměrně složitý a je nutno jej svěřit odborníkovi. Doporučuji obrátit se na specializovanou kancelář v oboru akustiky, aby provedla kontrolní měření hluku na místě a pak dle posouzení výpočet a návrh případného opatření. Posudek bude i argumentem vůči dodavateli stavby pro uplatnění reklamace. Kontakty naleznete na internetu nebo v telefonních seznamech.

Více stručných informací o možnostech provádění akustických izolací naleznete v této poradně v jiných odpovědích v sekci akustika.

Další dotazy a odpovědi na téma "Akustiky" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Opatření proti vlhkosti

Dotaz: Dobrý den Mám starší RD bez izolace, stěna tl. 50 cm je složená ze škváry, cihel. Vlhkost místy dosahuje 60 cm, dá se takový RD podříznout? Jaká opatření by v tomto případě byla nejlepší? Děkuji. TC

Naše odpověď:
Pokud je obvodová stěna vystavěna z cihel, mezi kterými jsou rovné spáry, je dodatečná izolace proti vlínající vodě možná trojím způsobem:
  • Postupným podřezáváním obvodové stěny na úrovni nebo lépe pod úrovní vnitřní podlahy. Do vzniklé mezery pak postupné vkládání hydroizolační folie a vyplňování mezery maltou. Části hydroizolační folie se musejí vzájemně překrývat. K podřezávání lze použít i ocelové“diamantové“ lanko. Pokud je obvodová stěna vystavěna z kamene s nepravidelnými spárami, je možné pouze podřezávání ocelovým „ diamantovým “ lankem, ale tato činnost v závislosti na tvrdosti použitého kamene může trvat i velmi dlouho.
  • Vtlačováním ocelových destiček do mezery mezi jednotlivými řadami cihel hydraulickým přístrojem. Ocelové destičky zamezí vzlínání spodní vody. Tento způsob nelze použít u kamenných stěn vystavěných z kamenů různé velikosti. Tento způsob je nutno zadat odborné firmě.
  • Chemickou injektáží do základů. Použitá chemikálie uzavře kanálky kterými voda z podloží vzlíná do stěn. Rovněž tento způsob je nutno zadat odborné firmě.
V souvislosti s uvedeným odizolováním základů je vhodné doplnit základovou stěnu z venkovní strany hydroizolací. K tomu použít nopovou folii uloženou dostatečně hluboko pod úroveň okolního terénu, případně Styrodur.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kondenzace a plísní" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Tepelné čerpadlo

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu, jak vyřešit problém s odhlučněním bytu, který je nad tepelným čerpadlem od firmy SIMENS. Výkon nad 30KW. Děkuji. SH

Naše odpověď: Tepelné čerpadlo je patrně osazeno v přízemí bytového domu. Součástí projektové dokumentace domu mělo být vyhodnocení hlukové zátěže a návrh tomu odpovídajících stavebních opatření. Pokud bylo tepelné čerpadlo osazováno dodatečně, mělo být odhlučnění součástí projektu a dodávky tepelného čerpadla.

Pro stanovení stavebního opatření (odhlučnění) je potřeba znát technická data čerpadla, tj. maximální hladiny hluku při jeho chodu (dB). Dále stavební a materiálové řešení stropu, jeho současné akustické vlastnosti.

Požadavky na řešení hlukové izolace udává ČSN 73 0532 a ČSN EN 717-1,2. Z hlediska útlumu hluku se rozlišuje vzduchová neprůzvučnost (R´w) a ochrana proti kročejovému hluku (hladina kročejového hluku L´nv).

Vzduchová neprůzvučnost je fyzikální veličina, která charakterizuje schopnost konstrukce utlumit hluk (zvukové vlny šířící se vzduchem), který vzniká ve sousedním prostoru. Schopnost konstrukce zvukově izolovat je jednak přímo úměrná hmotnosti použitých materiálů ve skladbě stropu, ale i řešení jednotlivých vrstev stropu, například pokud bude s podhledem nebo akustickým obkladem. U kročejového hluku jde o zamezení pronikání vlnění, které vzniká nejčastěji chozením po podlaze. V případě čerpadla se může jednat o přenášení vibrací do okolních konstrukcí.

ČSN 73 0532 stanovuje požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost pro strop mezi bytem a například veřejně užívanými prostoru domu R´W je větší nebo rovno 57 dB. Běžně mezi byty je to R´W větší nebo rovno 52 dB.

Norma dále stanovuje hodnoty pro provozovny s hladinou hluku do 85 dB s provozem do 22.00 hod - požadovaná stavební vzduchová neprůzvučnost konstrukce směrem k bytu alespoň 57 dB. Při provozu v provozovně po 22.00 hod je to 62 dB. Pro provozovny s rozmezím hladiny hluku od 85 do 95 dB je pak požadovaná stavební vzduchová neprůzvučnost konstrukce alespoň 72 dB. V těchto rozmezích se někde bude pohybovat i hluk, který vzniká při chodu tepelného čerpadla, samozřejmě s ohledem na 24 hodin provozu.

Řešením bude jednak snížení hluku v místnosti s tepelným čerpadlem vhodným akustickým obkladem, který bude schopen část hluku pohltit (na výběr je značné množství výrobků) a dále osazení akustického podhledu na strop. Ten se provádí na zavěšený rošt, nad pohledem je vložen pohlcovač z rohoží z minerální vlny, vlastní podhledové desky zase mohou mít různou akustickou účinnost dle jejich složení a materiálové konstrukce. Jedná se o poměrně složitý akustický návrh a doporučuji Vám proto, aby jste se obrátil na specialistu v oboru akustiky, který provede návrh optimální skladby konstrukcí, obložení stěn apod. Zároveň bude schopen posoudit vliv vibrací a rovněž změřit hlukové hladiny hlukoměrem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Akustiky" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zateplení chalupy

Dotaz: Dobrý den. Chci zateplit starou chalupu.Jedná se o kamenné zdivo 70-80cm silné. Zdi jsou bez základů. Po obvodu je dům obkopán,obsypán makadamem s odvětrávacím(vysoušecím) systémem z plast. trubek. Zateplení chci provést do předsazeného roštu – takzvanou provětrávanou fasádu. Dotaz na  Vás je ohledně materiálu. Chtěl bych použít na první metr odspoda, (po celém obvodu domu) děrovaný polystyren Baumit Open S, protože v této výšce(do 1m) je zdivo vlhké. A na zbývající dva metry běžný polystyren EPS (od 1m výšky je zdivo naopak naprosto suché). Tlouštka izolace bude 16cm - podle technické normy. Vím, že se na kamenné zdivo doporučuje do předsazeného roštu použít minerální, nebo kamennou vlnu. Vzhledem k tomu, že výška fasády bude pouhé tři metry, domnívám se, že bych mohl použít na zateplení pouze polystyren (včetně Baumitu Open S do spodní části). Čili dotaz zní - mohu za těchto podmínek použít polystyren k zateplení celé fasády? Děkuji. MS

Naše odpověď: Rozhodující pro volbu systému zateplení teď bude účinnost odvětrávacího systému, tedy to, jak se podařilo vlhkost kamenného zdiva snížit.

Před vlastním provedením zateplení je tedy potřeba zjistit a vyhodnotit jeho vlhkost a salinitu. Při vlhkosti zvýšené (nad 5%) již nelze používat kontaktní lepené systémy a zvýšená vlhkost zdiva zde určitě bude. Pro použití systému se sanačním účinkem s děrovaným polystyrénem Baumit Open S je akceptovatelná vlhkost do cca 7%. Výrobce stanovuje i maximální hodnoty salinit pro jednotlivé soli.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně drahé materiály a měla by být jistota správného postupu, doporučuji Vám oslovit technického zástupce některého z výrobců sanačního systému. Většinou v rámci nabídky a technické specifikace dodávky zateplovacího sanačního systému provedou jednoduchý průzkum zdiva. Ale především odebrání vzorků pro stanovení vlhkosti a salinity. To bude určující.

Pak lze použití šedé, difúzně otevřené (děrované) fasádní desky na  polystyrénové bázi. Nabízejí se výrobky Baumit Open Reflect (Baumit) nebo EPS-F-Clima (Weber) a jistě i další výrobci. Tyto desky mají tepelnou vodivost Lambda 0,031 W/m.K a faktor difúzního odporu 10. Vysoká propustnost pro vodní páru a malá nasákavost je příznivá z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci, ke které by v takto zateplené stěně nemělo docházet.

V případě, že vlhkost bude vyšší, lze provést systém provětrávané fasády s obkladem třeba jen na soklové části. Pokud bude potřeba vlhkost snížit více a rozhodnete se pro další odvlhčovaní opatření, doporučuji nechat zpracovat projekt odvlhčení od specialisty se zkušenostmi v tomto oboru.

Další dotazy a odpovědi na téma "Zateplování starších budov" najdete ZDE.

Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE