Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

49. díl seriálu

Datum vydání: 10.04.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o zateplení dřevěné chalupy k trvalému bydlení či závěsný plynový kotel do novostavby.

Zateplení dřevěné chalupy k trvalému bydlení

Dotaz: Dobrý den, koupili jsme si dřevěnou rekreační chalupu, kterou budeme jako předchozí majitel užívat k trvalému bydlení. Potřebovali bychom poradit jaký je možný způsob zateplení z venku i ze vnitř. Nebo zda je izolace stěny dostatečná. Obvodová stěna se skláda z vnitřní dubové lišty svislé, nepískové lepenky R-400, nosný rošt vodorovný tl.22 mm, izolace prefizol 2*60 mm, nosný sloup 120*140 mm, opět nepísková lepenka r-40, vnější obklady jsou smrkové vodorovné palubky natřené luxolem. Když jsme se tam byli letos podívat v těch největších mrazech bylo uvnitř 0 stupňů. Chalupa je stará asi 11 let a 2 roky neobývaná. Postavená je na betonových patkách s větrací mezerou a zateplena prefizolem 100+80 mm. Je možné z venku dát polystyrén nebo je vhodné nechat chalupu větrat? Také bychom radi věděli co a jak použít na  ošetření dřeva, abychom zabránili plísním, jiným škůdcům a mohli se v klidu nastěhovat? Děkuji.

Naše odpověď: Při zateplení chaty z vnější strany bude lépe použít paropropustnou tepelnou izolaci do roštu, aby bylo zachováno odvětrání konstrukce. Polystyrén bych tedy nedoporučoval, nepískovaná lepenka pod vnitřním obkladem absolutně nemůže fungovat jako parozábrana. Stávající tepelná izolace v tloušťce 12 cm mezi nosnou konstrukci není z pohledu současných požadavků na izolační schopnost dostatečná.

Současná platná norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje tři hodnoty součinitele prostupu tepla a to – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu v souladu s novými evropskými směrnicemi. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od tepelného odporu R, kde je to naopak).

Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro vnější stěnu lehkou (dřevěnou) 0,30 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,18 až 0,12 (W/m2.K).

Stávající stěna bude mít U někde na hodnotě 0,45 až 0,40 (W/m2.K) a to je o dost méně než minimum. Při zateplení zvenku by bylo vhodné odstranit vnější palubkový obklad a nepískovanou lepenku. Pak bude možno s zkontrolovat stav dřeva nosné konstrukce, případné narušené prvky vyměnit a pak vše chemicky ošetřit. Sortiment prostředků je široký – Lignofix E-Profi, Bochemit, Deron a další. Chemické ošetření potřebují zakryté prvky. Dodatečná izolaci zvenku bude vložena do nového dřevěného roštu a bude se postupovat systémem odvětrané fasády, tedy mezi tepelnou izolací a fasádním obkladem bude větraná mezera 4 cm, tepelná izolace bude chráněna protivětrnou fólií (například Dörken – DELTA-FASSADE PLUS). Pro dosažení doporučení dle normy tloušťka dodatečné izolace alespoň 14 až 16 cm (celkem tedy bude 28), opět na vláknité bázi (Rockwool, Ursa apod.)

Druhou variantou je zateplení zevnitř. Nevýhodou je zmenšení vnitřního prostoru, výhodou to, že by byla provedena nová funkční parozábrana. Spíše bych opět doporučil demontovat vnitřní obklad a lepenku a provést kontrolu nosné konstrukce. Pak tepelnou izolaci v dané tloušťce (14 až 16 cm) zevnitř, pak parozábranu a vnitřní obklad.

Důležité je, provést dobře parozábranu, která musí zabránit prostupu vody (vodní páry) do konstrukce, nebo jejímu významnému omezení. Toho lze dosáhnout co nejdokonalejším provedením paronepropustné fólie pod palubkový obklad (před tepelnou izolaci, tedy na vnitřní líc zateplované konstrukce). Cílem je zabránit prostupu vlhkosti do konstrukce, kondenzace u dřevěných konstrukcí je nepřípustná. Pokud je dřevo dlouhodobě vystaveno vyšší vlhkosti (20%), může být bioticky napadeno.

Parotěsná fólie by měla mít ekvivalentní difúzní tloušťku Sd větší než 150 (většinou hliníkové fólie) a musí mít vzduchotěsně lepené spoje a návaznosti na okolní konstrukce (strop, podlaha) a dále bez neutěsněných prostupů a minimem perforací. Proto bude vhodnější na ní osadit ještě latě, aby nebyly díry od každé palubky. O provádění parozábran naleznete více v jiných odpovědích v poradně, nebo v technologických návodech výrobců fólií.

Tepelná izolace v podlaze 18 cm Prefizol jakž takž splňuje požadavek zmiňované ČSN na izolaci na terénu. Pokud je tam větraná mezera, tak již ne a mělo se přidat. Zvažte rovněž dodatečné zateplení střechy, pro dosažení doporučení dle ČSN se pohybují tloušťky tepelné izolace ve střeše nebo na půdě kolem 30 až 36 cm – viz. jiné odpovědi v poradně.

Další dotazy a odpovědi na téma "Zateplování starších budov" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Nevyvložkovaný komín vs. kotel na tuhá paliva a krbová kamna

Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o radu. Na stávající nevyvložkovaný komín (roz. 30x15 cm, výška cca 7m) bude ve sklepních prostorech napojen kotel na tuhá paliva (Dakon, Viadrus…o cca 25 kW). Je možné na stejný komín o patro výš (přízemí) také napojit vývod z krbových kamen (bez ext. výměníku, cca 6 kW) ? Byl jsem upozorněn na možný výron a otravu plynného CO při provozu kotle a neprovozování krbových kamen. Existuje nějaké "jednodušší" řešení ? Např. instalace uzavírací klapy na sopouchu krbových kamen, hlásičem úniku CO apod., než vyvložkování komína, samostatný komín vedle domu… Děkuji moc za radu, případné odkazy. VK

Naše odpověď: Danou problematiku řeší normy: ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky; ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; v daném případě by se jednalo o komín společný, návrh společných komínů se řídí ČSN EN 13384-2.

Dle novelizované normy ČSN 73 4201 by měl být do jednoho průduchu napojen jen jeden spotřebič. Pokud se však provede ověření spalinové cesty, pak je možné napojit do společného komínu max. dva spotřebiče na pevná paliva. Tyto mohou být napojeny na patře, tak i každý v jiném podlaží. Musí se ale jednat o jednu užitkovou plochu. Musí to být dále lokální spotřebiče uzavíratelné, téže konstrukce a od jednoho výrobce. Tyto připojené spotřebiče však nesmí být krby, krbová kamna, či krbové vložky. Ty musí mít samostatný průduch. Uzavíratelný spotřebič je ten, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného z prostoru (místnosti), ve kterém je umístěn; množství nasávaného vzduchu je ovlivněno podtlakem v sopouchu (pokojová kamna, sporáky, kotle ÚT na tuhá paliva, krbové vložky apod.).

Dále musí být dodržena minimální účinná výška (od připojení sopouchu po ústí komína) od posledního připojeného spotřebiče a to 5,0 m. Pokud tuto výšku nelze dodržet, musí být proveden tzv. Výpočet spalinové cesty. Ten lze provést i pro společné komíny. Jedná se tedy o poměrně složitou problematiku. Před napojením spotřebiče se musí dále zjistit, zda klasifikace komína nebo komínové vložky odpovídá parametrům nebo požadavkům připojovaného spotřebiče. Do spalinové cesty, která nemá potřebné parametry pro připojovaný spotřebič, se nesmí spotřebič napojit a nesmí být uveden do provozu.

Do prostoru s otevřeným spotřebičem musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí být ovlivněn podtlakovým ventilátorem větracího zařízení nebo jiným způsobem (krby, digestoře, spotřebiče s podtlakovými ventilátory apod.). Není-li zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování ve spotřebiči paliv, přestává být spalinová cesta funkční a spaliny se vrací do prostoru se spotřebičem paliv Zapojení spotřebičů musí být řešeno tak, aby se navzájem při provozu neovlivňovaly. Doporučil bych v každém případě oddělené spalinové cesty. Problematiku můžete konzultovat také s technicky renomovaných výrobců komínových systémů, např. Schiedel.

Další dotazy a odpovědi na téma "Vytápění a rekuperace" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Závěsný plynový kotel do novostavby

Dotaz: Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem zavesneho plynoveho kotle do naší novostavby. Jedna se o nizkoenergeticky RD z palenych cihel heluz 40sti na pěnu s dodatečným zateplenim 12 cm polystyren, tomu odpovídá i izolace střechy, 30cm, podlahy a okna. Je to přízemní dům s obytnym podkrovim o půdorysu 76 m ctv., celková užitná plocha 112 m ctv. Budeme mít v obou podlazich teplovodni podl. vytápění a dvě koupelny plus drez v kuchyni. V projektu máme plánován kondenzacni plyn. kotel. Chtěli by jsme kotel zavesny a zřejmě s vestavěným nerez zasobnikem na teplou vodu. Chtěli by jsme ale poradit jaký přesně zvolit. Vypočítaný výkon dle projektu je do 24 kw turbo, snad bude dostačující. Jde nám hlavně o hospodarnost kotle jako takového a optimální ohřev TV aby zvládl zasobit více odbernych míst. Stačil by i klasický plyn. kotel se zasobnikem, nebo je lepší opravdu ten kondenzacni a dále je potřeba a hospodarnejsi zmíněný vestavěný zásobník na vodu a nebo by stačil prutokovy? Vím, moc otázek, ale stavíme poprvé a s vytapenim na plyn a jeho hospodárnosti nemáme zkušenosti. Cenovou relaci by jsme nejradeji viděli max. do 35.000 korun. Jde nám hlavně o co nejhospodarnejsi provoz. Vím že naše finanční představa je trochu malá, alespoň co jsem koukal, ale třeba jste schopni poradit vhodný kotel. Děkuji. KH

Naše odpověď: V současné době je na trhu více výrobců a více kotlů, které by splňovaly Vaše požadavky. Protože požadavkem je i volba kotle podle způsobu přípravy teplé vody, je nutno uvážit mezi ohřevem průtočným a zásobníkovým. Za hospodárnější se považuje zásobníkový způsob, protože v letním období postačuje nahřátí obsahu zásobníku 1 x až 2 x denně, zatímco při průtočném způsobu je kotel uváděn do provozu vždy, když je teplá voda odebírána. Některé z kotlů mají zásobník přímo vestavěn, některé jsou provozovány s externím zásobníkem vyššího objemu, který je umístěn mimo kotel. Většina kotlů je vyráběna a dodávána v kondenzačním provedení, které je při provozu hospodárnější. Kondenzační způsob provozu také lépe odpovídá požadavkům na teplotu otopné vody potřebnou pro podlahové topení. Způsob ohřevu vody pro užitkové účely je nutno zvolit v závislosti na její potřebě. Při vyšších jednorázových množstvích je výhodnější používat zásobníkový systém.

Z nejznámějších výrobců kotlů lze uvést kotle od výrobců:
  • Porotherm TIGER 24 KTV s výkonem 24 kW, turbo s průtočným ohřevem 12 l/min
  • Porotherm TIGER 24 KTZ s výkonem 24 kW, turbo s vestavěným zásobníkem 45 l
  • Dakon IPSE 24 CT s výkonem 24 kW turbo s průtočným ohřevem 20,8 l/min
  • THERM 23 turbo s výkonem 24 kW turbo s průtočným ohřevem 9,8 l/min
  • THERM 28 KDC s výkonem 26 kW turbo kondenzační s průtočným ohřevem 12,5 l/min
Bližší technické údaje jsou na internetových stránkách, případně v propagačních materiálech jednotlivých výrobců. Tam bývají také uvedeny současné ceny, které se průběžně mění a proto je nelze uvést.

Dále předpokládám, že návrh otopné soustavy a tím i volbu kotle zpracovával kvalifikovaný projektant, který uvážil všechny okolnosti a v projektu doporučil řešení, které bude pro vás nejvýhodnější.

Další dotazy a odpovědi na téma "Vytápění a rekuperace" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE