Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

51. díl seriálu

Datum vydání: 24.04.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o kondenzaci na verandě či zateplení stropu koupelny.

Dotaz na téma: Problémy s balkonem u novostavby

Dotaz: Dobrý den. Máme u novostavby balkon ze kterého z boku vytéká vápené mléko (celoročně a vytvářejí se krápníky). Balkon je zaizolován. Dle mého názoru se uvnitř vytváří rosný bod, který je příčinou vytékání. Proto Vás žádám o radu jak tuto závadu ostranit bez bourání balkonu, nebo sdělit adresu firmy, která má ve své činnosti uvedenou problematiku. Předem děkuji za odpověď. Zdraví. MH

Naše odpověď: Odhadnout příčinu problému bez prohlídky na místě nepůjde. Jedná-li se o kondenzaci v konstrukci, pak by se muselo jednat o strop mezi vytápěným prostorem a prostorem venkovním. Tedy že pod podlahou balkónu je místnost, jednalo by se tedy o lodžii.

Pokud se jedná o konzolový balkón, mohlo by snad k něčemu podobnému docházet jen u obvodové stěny, nebo by musel nějaký kondenzát stékat v drenážní vrstvě skladby podlahy balkónu.

O prohlídku na místě můžete požádat technika firem, které se zabývají systémovými řešeními skladeb balkónů a zateplování. Například Schlüter balkóny, Weber, Baumit, Ceresit, Dektrade apod. Nebo soudního znalce v oboru izolací. Možná bude potřeba udělat sondu, užitečné bude získat od prováděcí firmy nebo technického dozoru popis provedené skladby balkónu a seznam použitých materiálů (výrobce a typ). Novostavba je jistě v záruce, takže především jednat s dodavatelem v rámci reklamace.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kondenzace a plísní" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kondenzace na verandě

Dotaz: Dobrý den, přistavěl jsem verandu cca. 1,5 m x 3 m, strop cca. 3 m, střecha krovy položené prkna a oplechovaná krytina, na verandě jsem snížil strop sádrokartonem a zateplil vatou 15 cm, celá veranda je postavena z 10 cm Ytongu a zateplena 15cm polystyrenem, bohužel mi začala po zdi téci voda, po odkrytí stropu jsou prkna střechy mokrá. K zateplení došlo ihned po dostavbě, podlaha odizolovaná. Děkuji. PS

Naše odpověď:
Vzhledem k tomu, že jste verandu zateploval, jedná se nejspíše o vytápěný, nebo temperovaný prostor. Z popisu skladby vyplývá, že mezi tepelnou izolací a střešními trámky, které jsou položeny patrně ve spádu, je nevětraná vzduchová mezera. Je-li příčinou vlhkosti na spodním líci prken kondenzace, pak bude k poruše docházet jen v zimním období. Vzduch temperované verandy je teplý a s vyšším obsahem vlhkosti, naopak v prostoru mezi tepelnou vláknitou izolací a prkny je již chladno, může zde i mrznout. Vodní páry procházejí netěstnostmi podhledu do prostoru s nižším tlakem vodní páry, stávající se nasycené a na chladném povrchu prken kondenzují. Ke kondenzaci může docházet až na spodní straně plechu, nebo lepenky, pokud je pod plechem položená. V každém případě pak voda může stékat ke zdi.

Otázkou tedy je, jak je provedena parozábrana nad sádrokartonovými deskami, je-li tam vůbec a jak je zajištěno provětrání prostoru nad izolací. Plechová krytina s lepenkou působí jako parozábrana, tudy se vlhkost neodvětrá.

Řešit to lze dvojím způsobem. Jednak provedením opravdu těsné parozábrany, což je vždy diskutabilní, protože zajistit její 100% těsnost je prakticky nemožné. Co nejlépe provedená parotěsná vrstva tam ale být musí. Jak to udělat naleznete v jiných odpovědích v poradně. Za druhé je potřeba zajistit provětrání prostoru nad tepelnou izolací (průduchy, mřížky, průběžná spára apod.), nejlépe příčným prouděním vzduchu. Druhou možnou příčinou je zatékání. Pak by se problém projevoval celoročně, samozřejmě při dešti.

Ještě krátce k tepelným izolacím. Skladba stěny v zásadě vyhoví požadavkům ČSN 73 0540-2 na tepelné izolace ať již se jedná o vytápěný prostor nebo pouze temperovaný. Zateplení stropu ale již ne v případě, že se jedná o plně vytápěný prostor. Pak by bylo vhodné tloušťku izolace zdvojnásobit. Pozor na tepelný most v návaznosti stěny a stropu, izolace by na sebe měly souvisle navazovat.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kondenzace a plísní" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zatepelní stropu koupelny

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu ohledně řešení skladby sníženého stropu v novostavbě koupelny s ohledem na zateplení a ochrany proti kondezaci. Současná situace jsou trámky 7x9cm v rozteči 80cm, nad nimi prkna v tl.2 cm a nad prkny OSB desky 1,3 cm..Nad kopelnou je je ještě ve stejném půdorysu úložný prostor. Lze vyřešit tak, aby byly dřevěný strop-trámky+prkna zespoda viditelné(vhodný nátěr)? Pakliže ne, může se mezi trámy vložit minerální vata, poté směrem dolů parozábrana a jako podhled položit OSB desky? Jiná řešení? Děkuji předem. MP

Naše odpověď: Rozhodující je to, zda se nad koupelnou jedná o vytápěný prostor, nebo prostor nevytápěný, případně temperovaný, nebo s jakým rozdílem teplot.

Podle toho se bude řešit strop s ohledem na tepelnou izolaci (tloušťka tepelné izolace) a prostup vodní páry z koupelny.(parotěsné vrstvy). V případě vytápěného prostoru se shodným režimem vytápění nejsou zásadní požadavky na tepelnou izolaci. Koupelna ale bude vytápěna spíše na vyšší teplotu (24 °C) a bude zde často i vyšší vlhkost. Proto bude dobré strop nad koupelnou řešit s parozábranou a nějakou tepelnou izolaci vložit.

Tloušťka tepelné izolace vychází z normových požadavků - závazné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (10/2011). Tato základní tepelně technická norma stanovuje trojí hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu (nebo mezi prostory s rozdílnou teplotou). Jsou to hodnoty požadované, doporučené a doporučené pro nízkoenergetickou výstavbu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Například - požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro strop z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,40 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ dokonce 0,30 až 0,20 (W/m2.K). Pro splnění doporučené hodnoty by to znamenalo 10 cm tepelné izolace na bázi minerální vaty nebo EPS.

Mnohem přísnější by to bylo v případě nevytápěné půdy - požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro strop k půdě 0,30 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard 0,15 až 0,10 (W/m2.K). To by odpovídalo pro splnění doporučení 20 cm souvisle položené izolace bez přerušení roštem nebo jinými tepelnými mosty.

Provedení zateplení dle Vašeho popisu s parozábranou zespodu na podhledu je celkem správné. V případě parozábrany je důležité, aby tato byla provedená správně. Je možno provést ji jako fóliovou, ale je potřeba si uvědomit, že její správná funkce je závislá na dokonalém provedení těsnosti. To znamená vzduchotěsně přelepit všechny spoje a návaznosti na okolní konstrukce, prakticky se to poměrně obtížně provádí, pokud spoje fólie nejsou podložené, aby se daly dobře slepit. Dále je problém s vedením elektroinstalace ke světlům skrz parozábranu a veškeré další perforace sponkami, vruty apod., které ji znehodnotí.

Druhým řešením by bylo ponechat trámky a prkna viditelné, vhodným nátěrem může být i lazura, dobré by bylo ošetřit je předem (především plochy skryté v konstrukci) chemicky (Bochemit, Lignofix). Parozábranu provést na OSB desky, které by mohly být rovněž parotěsně přelepeny ve stycích hran. Nahoru pak tepelnou izolaci v potřebné tloušťce (např. 10 cm EPS nebo MV k nevytápěnému vnitřnímu prostoru) a pak podlahu (beton, desky apod.). Koupelna musí být dobře větraná, nejlépe ventilátorem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Tepelných izolací novostaveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zateplení podkroví u novostavby

Dotaz: Dobry den,chtel jsem se zeptat na spravny postup a pouziti materialu pri zatepleni podkrovi sikme strechy a dreveneho stropu shora a zespodu. Stavime domek svepomoci, obvodove zdivo je porotherm CB 400 mm. Strecha je sikma do 45 stupnu krovy vysky 15 cm dreveny zaklop difuzni folie a plechova krytiny. Uvazuji o minerální izolace Knauf Insulation s technologií ECOSE® Technology 170 mm ktera ma součinitel tepelné vodivosti = 0,044 W/mK, třída reakce na oheň A1 na to nepropustnou parozabranu na krovy znovu pribyt stresni late a na to dat palubky. Jen nevim, jestli sila tepelne izolace bude dostacujici. Dale dreveny strop, kde tramy jsou vysoke 20 cm, nahore dreveny zaklop. Na dreveny zaklop bych videl krocejovou izolaci tloustky cca 3 cm a plovouci podlahu a zespoda nejakou mineralni vatu jako tepelny a zvukovy izolant tloustky cca 5 cm, na to paronepropustnou folii a palubky. V nekterem pokoji sadrokarton tak, aby cast tramu byla videt. Se skladbou v koupelne si nejsem az tak jisty, jestli to bude stacit. Podkrovi bude obyvatelne, kde se bude normalne topit ustradnim topenim. Dekuji. EB

Naše odpověď: Z hlediska akustiky to bude horší na neprůzvučnost Rw. Zvuková izolace stropu je vyšší s vyšší hmotností stropní konstrukce. Pomohlo by tedy, pokud bude plovoucí podlaha na kročejové izolaci z betonové desky. Například 5 až 6 cm s kari sítí, zatížení musí posoudit statik. Mezera mezi spodní stranou záklopu a obkladem palubkou nebo SDK deskami by měla být tak, aby nad 5 cm minerální vaty bylo ještě asi 2 cm volné dutiny. Parozábranu je potřeba provést dobře především nad koupelnou, kde by mohlo jít více vlhkosti do stropu.

Šikmá část střechy podkroví je z hlediska izolace navržena nedostatečně. Pokud se vláknitá izolace vtlačí mezi krokve výšky 15 cm, je to malá tloušťka a navíc celá délka krokví je nezateplená, takže zde jsou lineární tepelné mosty. Novostavba musí vyhovět platné normě. Současná platná norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje tři hodnoty součinitele prostupu tepla a to – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu v souladu s novými evropskými směrnicemi. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od tepelného odporu R, kde je to naopak). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro šikmou střechu podkroví 0,24 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,16 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,15 až 0,10 (W/m2.K).

Rozhodně by se měla splnit alespoň hodnota doporučená 0,16 a dobře vyřešit návaznosti izolací, aby nikde nebyly tepelné mosty. Prakticky to znamená vložit izolaci mezi krokve (to je cca 16 cm, pak provést křížem rošt (nejlépe z hranolů) tak, aby se mohla provést druhá vrstva izolace před krokve zase alespoň 16 cm. Pak řekněme fóliová parozábrana a vnitřní obklad. Provedení parozábrany tak, aby byla vzduchotěsná je dost obtížné, ale nutné (plechová krytina na bednění moc odvětrávat nebude). O provádění parozábran naleznete více v jiných odpovědích v poradně, nebo v technologických návodech výrobců fólií.

Skladbu lze udělat i jinak, například druhý rošt zaklopit OSB deskou, která pokud mít vzduchotěsné spoje může fungovat jako parozábrana. Podrobnosti skladby by Vám měl navrhnout projektant s ohledem na všechny technické požadavky, které se zde uplatňují – tepelné požadavky, požární odolnost, paronepropustnost, technologie provedení, zatížení krovu, prostupy instalací parozábranou apod.

Další dotazy a odpovědi na téma "Tepelných izolací novostaveb" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE