Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

57. díl seriálu

Datum vydání: 05.06.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o solární ohřev TUV či hydroizolaci v suterénu.

Dotaz na téma: Solární ohřev TUV

Dotaz: Dobrý den, začínamé stavět dům a uvažuji o solárním ohřevu TUV, ale nemůžu se v hodně věcech zorientovat. Dům je pro tři osoby, podlahové vytápění kondenzačním plynovým kotlem a krb s teplovzdušnými rozvody. Střecha otočena na jih. Jak velký zásobník na TUV a je možno ho místo elektrikou dohřívat kotlem, nebo jsou i přímo plynové? Kolik a jaký druh panelů je pro celoroční provoz nejvhodnější (ploché vakuové, vakuové trubice, vakuové trubice kondenzační)? Děkuji za odpověď. MB

Naše odpověď:
Pokud uvažujete o solárním ohřevu teplé vody, je možné provést instalaci trivalentního zásobníku, který budete nahřívat ze solárních kolektorů, el. energií a nebo z plynového kotle. Tuto volbu bych považoval za nejkomfortnější. Velikost zásobníku pro tři osoby by byla cca 200 – 300 l. Solární výměník o ploše 1 – 1,2 m2 osazený ve spodní části zásobníku. Uprostřed osadit topné těleso pokud možno třífázové a výměník pro ohřev plynem by byl v horní části zásobníku.Kolektorové pole se bude skládat z dvou až tří kusů solárních plochých kolektorů o ploše 5,1 – 6 m2 se selektivní vrstvou.

Je zbytečné pro ohřev teplé vody osazovat vakuové ploché nebo trubicové kolektory. Tuto výhodu oceníte hlavně v zimních měsících, kdy dojde k namrzání trubic bez možnosti odstranit námrazu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oken" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Hydroizolace v suterénu

Dotaz: Dobrý den, prosím vás o radu s hydroizolací v suterénu. Po vystavění hydroizolační přizdívku s následným nalepení hydroizolace jsme zjistili, že nám vznikne mezi obvodovým zdivem a hydroizolací mezera asi 10 cm. Potřebuji poradit, čím vyplanit mezeru, abych přes ni mohl nalepit hydroizolaci a nedošlo k protržení. Děkuji. FM

Naše odpověď: Z Vašeho popisu mi není zřejmý detail, který v daném místě vznikl. Pro napojení hydroizolace je potřeba zvážit, zda v místě spoje a překlenutí mezery dochází k nějakým pohybům. Například v důsledku sedání nebo rozdílných dilatací. Podle toho bude variantou například zednické doplnění mezery, případně vložení desek z XPS do mezery a utěsnění PU pěnou, případně elastickými tmely. U asfaltových pásů je možno provést v místě spoje zdvojení, nebo použít pásy s vyšší elasticitou. Obdobně u PVC pásů, dle povahy spoje lze použít dilatační profily nebo různé tmely pro vyplnění dilatačních spár. Pokud se jedná o návaznosti v oblasti soklu a podlahy vytápěné místnosti, je potřeba zvážit provedení detailu s ohledem na vyřešení případného tepelného mostu. Pro konkrétnější odpověď je potřeba doplnit podrobnější popis.

Další dotazy a odpovědi na téma "Energetické poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Připojení mobilheimu na energie a vodu

Dotaz: Mám v úmyslu si koupit mobilhaim. Nemám však představu, kolik tak stojí připojení elektřiny, vody, odpadu, zateplení,atd. Budu vděčná kdyby mi někdo, kdo s tím má zkušenosti, napsal přibližnou sumu. Domek bude stát pár metrů od domu mých rodičů. Děkuji. LP

Naše odpověď: Náklady na připojení mobilní stavby na energie a vodu se dají na dálku těžko odhadnout. Patrně se hodláte napojit na rozvody provedené pro domek rodičů. V případě odpadu kanalizace bude potřeba provést odbočku od stávající přípojky splaškové kanalizace, případně se napojit na kanalizaci v domě. Propočítat je potřeba spády a zvážit umístění případné revizní šachty. V zemní rýze bude potřeba uložit rovněž připojení vody v předepsané hloubce z hlediska ochrany proti zamrznutí. Pokud bude vyžadováno samostatné měření, je potřeba zvolit umístění vodoměru. Obdobně je potřeba vyřešit připojení elektřiny, které lze provést jak v zemní rýze, tak provizorně i vrchem.

V případě, že by parcela pro mobilní domek měla mít vyřešené vlastní přípojky na veřejný rozvod včetně měření, je nutno toto projednat s jejich správci a řídit se technickými požadavky pro provedení přípojek. Z hlediska povolení přípojek většinou stavební úřad postupuje formou „Územního souhlasu“. Náklady na napojení pozemku na inženýrské sítě se pak můžou pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Ocenění prací provede zhotovitel na základě projektu odsouhlaseného správci sítí.

Při celoročním užívání mobilního domu s dlouhodobým výhledem je jeho dodatečné zateplení často zvažováno. Náklady na takové úpravy je potřeba stanovit dle velikosti domku a technického provedení. Bohužel neznám firmu. Která by na to měla vyzkoušený nějaký technický postup. Snad by mohli mít kontakty prodejci mobilhaimů.

Další dotazy a odpovědi na témata "Energetické poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Desky STEICO x polystyren na zateplování podlah v bytě

Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se poradit, zda na zateplování podlah v bytě můžeme nahradit podlahový polystyren deskami STEICO ISOREL nebo STEICO THERM…zda uvedené desky mají stejné izolační , tepelné a zátěžové vlastnosti. Předem děkuji za Vaši odpověď. DT

Naše odpověď: Dřevovláknitá deska STEICO ISOREL je určena na použití do vysoce zatížených podlah. Vyrábí se v tloušťce do 60 mm, dle výrobce má tepelnou vodivost lambda 0,049 W/m.K a odolnost proti stlačení 100/150 kPa. Deska STEICO THERM je určena i na použití do podlah, udává se že pod betonovou mazaninu. Vyrábí se v tloušťce do 160 mm, dle výrobce má tepelnou vodivost Lambda 0,041 W/m.K a odolnost proti stlačení 50 kPa. V porovnání s podlahovým EPS – například deska Isover EPS 100S určená i do podlah se vyrábí v tloušťce do 200 mm, dle výrobce má tepelnou vodivost Lambda 0,037 W/m.K a pevnost v tlaku 100 kPa.

Nyní jde tedy o to, o jakou skladbu podlahy se konkrétně jedná (co bude nad tepelnou izolací – betonová plovoucí deska nebo suchá montáž z podlahových desek), zda jde o stavbu zděnou nebo dřevostavbu, je-li to podlaha na terénu nebo nad nevytápěným prostorem apod. Jde o tepelnou izolaci, nebo o kročejový hluk?

Pokud se jedná o podlahu zděné stavby na terénu, použil bych spíše EPS, bude levnější. V případě dřevostavby, kde chcete použít materiálově stejný typ, bude možno patrně použít obě izolace STEICO. Therm je ale více stlačitelný a nebude se hodit pod podlahy skládané z podlahových desek (sádrokarton, sádrovláknitá deska, OSB, Cetris apod.). Oproti polystyrénu je zde vyšší tepelná vodivost, tedy bude potřeba dát o něco větší tloušťku.

Tloušťka tepelné izolace vychází z normových požadavků - závazné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (10/2011). Tato základní tepelně technická norma stanovuje trojí hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu (nebo mezi prostory s rozdílnou teplotou). Jsou to hodnoty požadované, doporučené a doporučené pro nízkoenergetickou výstavbu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má.

Například - požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro podlahu na terénu 0,45 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,30 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ dokonce 0,22 až 0,10 (W/m2.K). Pro splnění doporučené hodnoty 0,30 by to znamenalo v případě výše uvedeného EPS min. 12 cm tepelné izolace, v případě STEICO THERM 14 cm a u ISOREL 16 cm.

Variantou je pak STECO ISOREL PLUS, která má dle výrobce má tepelnou vodivost Lambda 0,043 W/m.K a odolnost proti stlačení 70 kPa. Vyrábí se v tloušťce do 160 mm, postačovala by na doporučení 0,30 v tl. 14 cm. V případě podlahového vytápění doporučuji o něco větší tloušťku. V případě stropu mezi podlažími je potřeba zvážit skladbu dle požadavků na kročejový hluk a vzduchovou neprůzvučnost – více v jiných odpovědích v sekci akustika.

Další dotazy a odpovědi na téma "zateplování starších budov" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE