Sdílet
 

Na co se mě ptají zájemci o dřevostavby?

Datum vydání: 11.11.2015 | autor:

Když si koupíte levný a nekvalitní dům, budete mít radost z nízké ceny jenom velmi krátkou dobu. Někdy tato doba ani nepřekročí termín dokončení nového domu. Na co se lidé ptají nejčastěji?

Vzorový dům JUBILEUM společnosti ATRIUM, s.r.o., Nepomucká 1291, 326 00 Plzeň Vzorový dům JUBILEUM společnosti ATRIUM, s.r.o., Nepomucká 1291, 326 00 Plzeň
Vzorový dům JUBILEUM společnosti ATRIUM, s.r.o., Nepomucká 1291, 326 00 Plzeň
Vzorový dům TENDENCE společnosti ATRIUM, s.r.o., Kunratická 904, 252 43 Průhonice Vzorový dům TENDENCE společnosti ATRIUM, s.r.o., Kunratická 904, 252 43 Průhonice
Vzorový dům TENDENCE společnosti ATRIUM, s.r.o., Kunratická 904, 252 43 Průhonice
V souvislosti s nárůstem zájmu stavebníků o nový dřevěný montovaný dům roste na českém trhu také počet společností nebo jednotlivců, kteří se výstavbou dřevostaveb zabývají, resp. se touto činností chtějí živit. Jedná se mnohdy o firmy, které s dřevostavbami začínají a učí se, jak se to vůbec dělá. Nemají odpovídající know-how, neznají technické normy, slovo parozábrana nebo parobrzda nikdy neslyšeli a pojem tepelný most je pro ně naprosto neznámý. Tyto firmy, většinou bez historie, odpovídajících znalostí, zkušeností a certifikátů, se snaží prosadit tím, že vás oslní ve své nabídce velmi nízkou cenou za dům. Zde ale platí, stejně tak jako u většiny výrobků a služeb, že to, co je levné, není kvalitní. Když si koupíte paštiku za pět korun, tak máte zpočátku radost, že jste v obchodě ušetřili. Pak ale doma zjistíte, že vám paštika vůbec nechutná a nezbývá nic jiného, než ji vyhodit do koše. V tomto případě je vaše ztráta relativně malá (pokud ji nevyhodíte i s krásnou lžičkou, což se mi jednou už také stalo). Když si ale koupíte levný a nekvalitní dům, budete mít radost z nízké ceny jenom velmi krátkou dobu. Někdy to bývá doba, která ani nepřekročí termín dokončení vašeho domu. Znám mnoho investorů, kteří se nechali garážovou firmou ve fázi výběrového řízení oslnit super nízkou cenou, a když pak stavba domu kolabovala, protože zhotovitel neuměl ani připevnit sádrokartonové desky na strop, museli firmu během montáže vyhnat a obrátit se na někoho jiného, kdo jim dům dodělá.
Referenční dům Atyp Borek společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě Referenční dům Atyp Borek společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě
Referenční dům Atyp Borek společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě
Někdy se také stává, že garážová firma vám udělá cenovou nabídku na dům, ale potom, v průběhu výstavby, vám cenu navyšuje, protože v původní nabídce zapomněli ocenit parapety, okapy, nebo se mezi tím zvýšila cena izolace nebo střešní krytiny a vy to musíte doplatit. Firem, které zákazníkům nejsou schopny nabídnout odpovídající, ani ze zákona stanovenou resp. normovanou kvalitu, je na trhu čím dál víc a vy jako potencionální zákazník (objednatel) resp. zájemce o novou kvalitní nízkoenergetickou dřevostavbu se v tom většinou nejste schopen zorientovat.

Jednou z činností, kterou Asociace dodavatelů montovaných domů dělá, je
bezplatné poradenství pro zájemce o novou dřevostavbu.

V poslední době se na mne obrátila řada potencionálních investorů, kteří mne žádali o nějaký obecný návod (kuchařku), jak mají při výběru budoucího dodavatele (zhotovitele) své nové dřevostavby postupovat. Protože nikde doposud takový návod neexistoval, pokusil jsem se sepsat několik zásad, které by měl zájemce o novou dřevostavbu při výběru dodavatele svého domu zohlednit (postupně to budu ještě doplňovat a upřesňovat):
Vzorový dům TERRA společnosti ATRIUM, s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno Vzorový dům TERRA společnosti ATRIUM, s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno
Vzorový dům TERRA společnosti ATRIUM, s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno
Vzorový dům Top Line 140 a obchodní zastoupení společnosti HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o. v Dolanech, Dolany 83, 273 51 Unhošť Vzorový dům Top Line 140 a obchodní zastoupení společnosti HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o. v Dolanech, Dolany 83, 273 51 Unhošť
Vzorový dům Top Line 140 a obchodní zastoupení společnosti HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o. v Dolanech, Dolany 83, 273 51 Unhošť
1) Jak je firma dlouho na trhu a kolik již postavila domů ?

2) Reference - nechejte si předložit seznam a kontakty na min. 5 - 10 zákazníků, kterým firma dům postavila a zeptejte se jich, jak byli s dodavatelem spokojeni a jak se jim v domě bydlí?

3) Nechte si předložit certifikáty, které firma na výstavbu dřevostaveb získala (zda vám může firma předložit statické posouzení, tepelně technické posouzení, prokázání požární odolnosti - jakým způsobem má zhotovitel domu deklarovány tyto vlastnosti?

4) Nechte si předložit seznam dodavatelů materiálů, se kterými firma spolupracuje (např. na konstrukční dřevo, tepelné izolace, desky na opláštění stěn, okna a dveře, topení apod.)

5) Nechte si předložit konstrukci (skladbu) obvodové stěny a zjistěte, jakou tloušťku má dřevěná rámová konstrukce a hlavně, jaký má stěna jako celek koeficient prostupu tepla – W/m2.K)

6) Zjistěte, zda firma dělá u svých domů tzv. blower door test (test neprůvzdušnosti obálky budovy), popř. jiné zkoušky. Zde jde o to, jak je firma schopna vám garantovat kvalitu své montáže.

7) Nedoporučuji, abyste měli při výběru dodavatele domu jako rozhodovací kritérium na prvním místě pouze nejnižší cenu. Příliš nízká cena téměř vždy znamená nízkou až nedostatečnou kvalitu.

8) Nechte si předložit text (vzor) smlouvy o dílo. Zde také poznáte, jakou má firma úroveň, jakou poskytuje záruku na nosnou konstrukci a na ostatní výkony.
Vzorový dům Modula 123 společnosti Ecomodula s.r.o. Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek Vzorový dům Modula 123 společnosti Ecomodula s.r.o. Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek
Vzorový dům Modula 123 společnosti Ecomodula s.r.o. Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek
Referenční dům Atyp Svobodné Dvory společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě Referenční dům Atyp Svobodné Dvory společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě
Referenční dům Atyp Svobodné Dvory společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě
Před časem se na mne obrátil jeden z potencionálních zákazníků – zájemce o dřevostavbu a položil mi, jako předsedovi Asociace dodavatelů montovaných domů, tuto otázku:

V jakém rozsahu je pro mne vaše Asociace garantem kvality provedené práce, pokud by mnou vybraný dodavatel, byl vaším členem? Měl bych ve vás nějakou podporu v případě sporu s dodavatelem, kdyby se prokázalo, že při výrobě či stavbě domu něco zanedbal či udělal špatně? Ptám se proto, že po přečtení vašich stanov se nemohu ubránit dojmu, že cílem vaší Asociace je hlavně propagace dřevostaveb a ne ochrana zákazníků…

Potěšilo mne, že zájemci o dřevostavby zvažují před tím, než se pro výstavbu svého nového domu rozhodnou, i tyto aspekty a na otázku jsem rád odpověděl:

Asociace dodavatelů montovaných domů, jako sdružení výrobců dřevostaveb a partnerů, má řadu funkcí a aktivit. Zpočátku, po založení ADMD v roce 2000, jsme si dali za hlavní cíl komunikovat především dřevostavby jako moderní a perspektivní stavební technologii ve srovnání s tradičními (hlavně zděnými) stavebními technologiemi a přispívat ke kultivaci trhu dřevostaveb u nás. Poslední dobou, kdy se počet firem v ČR, které nabízí výstavbu dřevostaveb mnohonásobně zvýšil, jsou našimi cíli ještě důraz na výbornou kvalitu stavby a na spokojenost a jistotu pro zákazníka, pokud se rozhodne stavět dům se členem ADMD. I když to zatím z našich stanov nevyplývá, velmi nám záleží na tom, aby zákazníci, kteří si koupí dům u některého ze členů ADMD, byli spokojeni a měli možnost obrátit se na ADMD v případě sporu se zhotovitelem domu. To se také občas stává. V takových situacích se zákazníci obracejí na mne. Téměř ve všech případech je spor vyřešen objektivně a ke spokojenosti zákazníka. Ve snaze řešit tuto problematiku systémově, jsme připravili a zákazníkům nabízíme k využití tyto instituty a opatření:
Vzorový dům společnosti VESPER FRAMES s.r.o., Pod hospodou 8, 691 63 Velké Němčice Vzorový dům společnosti VESPER FRAMES s.r.o., Pod hospodou 8, 691 63 Velké Němčice
Vzorový dům společnosti VESPER FRAMES s.r.o., Pod hospodou 8, 691 63 Velké Němčice
Vzorový dům společnosti VS DOMY, a.s., Pravy 54, 533 41 Lázně Bohdaneč Vzorový dům společnosti VS DOMY, a.s., Pravy 54, 533 41 Lázně Bohdaneč
Vzorový dům společnosti VS DOMY, a.s., Pravy 54, 533 41 Lázně Bohdaneč
a) Institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby v ČR. Jednací řád tohoto orgánu již zahájil svoji činnost. Inspiraci pro zavedení tohoto institutu jsme získali u rakouského svazu dřevostaveb. V případě, že se stavebník (objednatel domu) se zhotovitelem dostanou do sporu, je možno se na smírčí orgán ADMD obrátit. Stížnost zákazníka bude objektivně posouzena (bude-li třeba i soudním znalcem z oboru dřevostaveb, popř. právníkem) a bude navrženo řešení, aby se spor vyřešil smírčím způsobem resp. mimosoudní cestou.

b) Seznam doporučených kompetentních stavebních dozorů pro výstavbu dřevostaveb - zde dáváme k dispozici resp. doporučujeme zákazníkům, kteří se rozhodli pro novou dřevostavbu, seznam lidí, kteří jsou kompetentní pro výkon funkce stavebního dozoru. Zákazník si může z tohoto seznamu některého odborníka vybrat a dohodnout se s ním na tom, aby mu na stavbě kompetentně a odborně vykonával funkci stavebního dozoru investora. Pracovníci, kteří jsou pro funkci stavebního dozoru doporučeni, jsou naší Asociací proškoleni a jejich seznam je uveden na webu ADMD.

c) Máme k dispozici etický kodex členů ADMD, který byl všemi členy Asociace schválen v r. 2014. Podle něj se členové ADMD zavazují mimo jiné také k tomu, že budou v rámci realizace svých dřevostaveb dbát především na kvalitu, jistotu a spokojenost zákazníka.
Referenční dům MS 04 Vysoká nad Labem společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě Referenční dům MS 04 Vysoká nad Labem společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě
Referenční dům MS 04 Vysoká nad Labem společnosti MS HAUS s.r.o., návštěva možná pouze po předchozí domluvě
Vzorový dům Iva společnosti STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o., Nové Dvory u Kutné Hory, ul. Ke Hřišti 306 Vzorový dům Iva společnosti STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o., Nové Dvory u Kutné Hory, ul. Ke Hřišti 306
Vzorový dům Iva společnosti STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o., Nové Dvory u Kutné Hory, ul. Ke Hřišti 306
Často se zájemci o novou dřevostavbu hovořím a říkám jim: „Pokud si chcete nechat postavit dřevostavbu, doporučuji vám obrátit se na některého ze členů ADMD, protože tyto firmy jsou certifikované podle Dokumentu národní kvality.“ To neznamená, že firmy, které nejsou sdruženy v ADMD, jsou špatné, ale jistota pro vás, že stavba bude provedena kompetentně a budou dodrženy všechno normy a předpisy, je u členů ADMD vyšší. 

Dynamika rozvoje dřevostaveb u nás přináší pro potencionální stavebníky bohužel také jistá rizika, která vidím v tom, že na trhu se objevila a objevuje řada nových firem, které zatím nedisponují odpovídajícím technickým a výrobním know-how a mnohdy nedodržují při realizaci svých staveb ani základní normy a předpisy. Jsem přesvědčen o tom, že tyto firmy skončí tak rychle, jak začaly, protože informovaný zákazník by si dům od neprověřené firmy neměl koupit. Každému, kdo si chce pořídit svůj nový dům a rozhodne se pro dřevostavbu, tuto cestu doporučuji a schvaluji, ale je třeba, aby se stavebník pečlivě seznámil s referencemi a ověřil si historii, zázemí a celkovou kvalitu firmy, u které si dům objedná. V tomto směru dělá ADMD bezplatné poradenství. Pokud bude potencionální investor – zájemce o dřevostavbu -  chtít získat kvalitní informace, může se na mne resp. na Asociaci dodavatelů montovaných domů obrátit. Sídlo a kancelář ADMD se nachází v Brně na Bauerově ulici 10 (vedle brány č. 9A BVV) v areálu Národního stavebního centra EDEN 3000. Zde si také mohou zájemci o kvalitní dřevostavbu prohlédnout vzorové domy několika osvědčených výrobců. Areál brněnského Stavebního centra je otevřen denně od 10 do 18 hodin a v každém vzorovém domě jsou na setkání se zákazníky připraveni zkušení stavební poradci. 
 
Autor:
Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda ADMD, www.admd.cz
Asociace dodavatelů montovaných domů

Asociace dodavatelů montovaných domů

Brno, Pisárky, Bauerova 10, 603 00
Tel: 602 702 743
Web: http://www.admd.cz
E-mail: trandova@admd.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Asociace dodavatelů montovaných domů

Brno, Pisárky, Bauerova 10, 603 00
Tel: 602 702 743
Mobil: 733 506 525
Web: http://www.admd.cz
E-mail: trandova@admd.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co se mě ptají zájemci o dřevostavby?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co se mě ptají zájemci o dřevostavby?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE