Návrat mytických bohů do Kolína nad Rýnem

Výstava Návrat bohů představuje svět řeckých bohů a mytologii v umění od raného řeckého období až po dobu římského císařství. Exponáty sbírali déle než tři sta let brandenbursko-pruští kurfiřté a králové, po dlouhé období však byla rozdělena mezi Východní a Západní Berlín. Od roku 1990 probíhá její reorganizace a restaurování. Sbírka berlínské antiky zahrnuje monumentální mramorové sochy, kamenné reliéfy a mistrně zdobené lodě z bronzu. Výstava má za sebou úspěchy v Sao Paulu, Riu de Janeiro a Mannheimu. Římsko-germánské muzeum pořádá akci ve spolupráci se Státními muzei v Berlíně.

Římsko-germánské muzeum

Římsko-germánské muzeum bylo otevřeno roku 1974. Návštěvníci si zde mimo jiné mohou prohlédnout pozůstatky z doby, kdy Kolín ovládali Římané. Sbírka čerpá z archeologického dědictví města a jeho okolí od pravěku až po raný středověk. Nejznámějšími díly jsou římská mozaika s výjevy ze života boha Dionýsa (220/230 n.l.) a rekonstruovaná hrobka legionáře Poblicia (40 n.l.) Více informací o výstavě na www.museenkoeln.de.

Kolín nad Rýnem

Kolín nad Rýnem je nejstarším německou metropolí, jejíž jméno se odvozuje až od doby Římanů, kteří svou osadu ‚Colonia‘ povýšili v roce 50 n.l. na město. Bylo sídlem zástupce světovládného Říma a Karel Veliký zde založil v roce 785 arcibiskupství. Od 12. do 15. století hrálo roli nejlidnatější a nejbohatší metropole v německy mluvící Evropě. Více informací na www.koelntourismus.de.

Tipy:

  • otevírací doba: Út – Ne - 10 – 17 hod., každý první čt v měsíci – 10 – 22 hod
  • vstupné: Stálá expozice a speciální výstavy, jednorázové vstupné pro osobu: 8 Euro, snížené vstupné: 4 Euro; studenti: 2 Euro.
  • doprava: Do Kolína se rychle a levně dostanete letecky např. s nízkonákladovou leteckou společností Germanwings. Z Prahy létají na letiště Kolín n.Rýnem/Bonn 7 dní v týdnu. Cena letenky začíná na 39,99 euro a let trvá necelou hodinu. Více na www.germanwings.com.

Zdroj použitých fotografií: Johannes Laurentius, SMB Antikensammlung