Navrhujeme a realizujeme zavlažovací systém Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Zavlažovací systémy jsou důmyslné sestavy, které se dokážou plně automaticky postarat o zalévání zahrady, předzahrádky nebo balkónové flóry. Pokud o zavlažovacím systému přemýšlíte, jistě vás zajímá především to, jak velkým krokem vybudování soustavy bude, jak bude provoz systému náročný do budoucna a kolik to všechno bude stát. Všechny tyto podstatné informace naleznete v dobře zpracovaném návrhu. Co všechno se z něho dozvíte a jak probíhá samotná realizace zavlažovacího systému?

Automatické zavlažovací systémy jsou spolehlivou a pohodlnou variantou, jak zajistit zahradě dostatečný přísun vláhy. Celou soustavu tvoří rozmanité komponenty: podzemní potrubí, filtry, elektromagnetické ventily a šachtice, elektrické rozvody a samozřejmě různé typy postřikovačů. Vše je důmyslně skryto pod úroveň terénu. Celý systém řídí elektronická ovládací jednotka podle nastaveného programu. V určené době řídící jednotka otevře ventily, vysune postřikovače a po nastavenou dobu probíhá zavlažování. Po uplynutí této doby se ventily uzavírají a postřikovače se zasouvají zpět do podzemního pouzdra.  
Při případném dešti se systém přizpůsobuje díky dešťovým čidlům a čidlům půdní vlhkosti. Ta proces zavlažování zablokují až do doby, kdy už bude závlaha opět třeba.

Návrh zavlažovacího systému

Profesionální návrh se zpracovává pomocí speciálního software. Nejdřív se samozřejmě musíme sejít s realizační firmou (v případě realizace můžeme mít zpracování návrhu zdarma). Odborníci zhodnotí potřeby zahrady podle půdních podmínek, podle možnosti připojení systému a v neposlední řadě s námi budou konzultovat individuální potřeby. K nejdůležitějším krokům patří posouzení kapacity a tlaku vodního zdroje. Tím může být nejen vodovodní řád, ale také studna, vrt, jímka na dešťovou vodu nebo kombinace více zdrojů. Podle velikosti ploch trávníku se volí různé druhy postřikovačů, přičemž u každé sekce může být jiný typ postřikovačů (např. rotační, rozprašovací apod.). Pro zavlažování rostlin v záhonech se používají podmokové hadice, které distribuují vodu přímo k rostlinám a snižují tak spotřebu vody.
Návrh obsahuje popis řešení zavlažovacího systému včetně cenové nabídky s položkovým rozpočtem. V grafické části jsou zakresleny jednotlivé sekce zahrady. V návrhu se také udává předběžný odhad na spotřebu vody pro zavlažování.

Realizace

Jak dlouho bude realizace zavlažovacího systému trvat, se odvíjí od toho, jestli se jedná o nově zakládanou nebo o původní zahradu. Ideální je počítat se zavlažovacím systémem již při budování zahrady, ale díky moderní technice není ani dodatečná instalace problémem. Podle rozsahu prací se může jednat o jeden až více dnů, velké zahrady vyžadují i týdenní realizaci.

Nová zahrada

Podle návrhu se připraví prostupy pro vodní potrubí a kabely k čidlu a k řídící jednotce. Ta se nejčastěji umísťuje v garáži, v technické místnosti, jedná-li se o menší jednotku – může být i venku. Zavlažovací ventily se ukládají do speciálních boxů přímo v záhonech.

Stávající zahrada

Zásah do původní zahrady může proběhnout dvěma způsoby. Buď se sloupne celý travní drn v místě drážek a po položení zavlažovacího systému je možné jej vrátit zpět v původním stavu. To je možné, pokud je trávník dobře prokořenělý. Pokud je půda příliš písčitá a nesoudržná, nebo trávník není dostatečně prokořenělý, používá se druhá metoda - po drážkování se v místě drážek trávník dodatečně dosévá. Po třech až čtyřech týdnech je ale vše v původním stavu.
Boušek s.r.o. - ZAHRADNICKÉ PRÁCE Poslat poptávku