Nejlepší střecha a fasáda od Rheizinku

Rodinný dům v Chýnici se díky výslednému estetickému dojmu, který jde ruku v ruce s perfektním technickým zpracováním, umístil na prvním místě soutěže ART OF ZINC za rok 2013 v kategorii Fasáda.

Provedení klempířských prací s materiálem RHEINZINK

Kovové zastřešení a fasádní opláštění domu z materiálu RHEINZINK-prePATINA schiefergrau bylo navrženo jako větrané. Volný průřez větrané mezery střechy je 50 mm a u fasády 30 mm. Jako podkladní konstrukce byly použity dřevotřískové desky OSB třídy III. o tloušťce 22 mm, které byly na střeše doplněny tzv. strukturní dělicí vrstvou. Pro vlastní opláštění objektu byl zvolen systém stojaté drážky, na střeše dvojitá stojatá a na fasádě úhlová stojatá drážka. Systém je charakterizován drážkou výšky 25 mm a v případě úhlové stojaté drážky šířkou 13 mm (viz. přiložená geometrie profilů).

Jednotlivé prováděcí detaily byly konzultovány s technickým oddělením RHEINZINK a většinou korespondují se standardními praxí prověřenými detaily RHEINZINK.
Pro střešní a fasádní plochy byl architektem vytvořen přesný způsob členění, který vycházel z použití krytinových pásů s různou rozvinutou šířkou. Záměrem bylo vytvořit krytí z nestejně širokých pásů různého uspořádání profilovaných ze svitku o tloušťce 0,8 mm, navíc s podmínkou, že drážky na fasádě budou navazovat na drážky na střeše.

Objekt se díky výslednému estetickému dojmu, který jde ruku v ruce s perfektním technickým zpracováním, umístil na prvním místě soutěže ART OF ZINC za rok 2013 v kategorii Fasáda.
  • NÁZEV OBJEKTU: Rodinný dům, Chýnice, Praha - západ
  • INVESTOR: soukromá osoba
  • ARCHITEKT - PROJEKTANT: Ing.arch. Libor Chovanec, OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.
  • REALIZAČNÍ FIRMA: IPM Building, spol. s r.o., Kolín
  • PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ S MATERIÁLEM RHEINZINK: SELECTA spol. s r.o., Hradec Králové
  • REALIZACE: 2013

TECHNICKÉ ÚDAJE

  • Střecha: technika krytí na dvojitou stojatou drážku
  • Fasáda: technika krytí na úhlovou stojatou drážku
  • Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
  • Plocha střechy a fasády: ca 200 m2
Autor textu: Aleš Slivka, RHEINZINK ČR s.r.o.