Nenechte se zaskočit začátkem topné sezóny, zkontrolujte topení i komín Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Podzim nepřináší jen scenerie barevných stromů v krajině, houby v lesích nebo výlovy rybníků. Podzim především znamená ochlazení, ranní mlhy i mrazíky. Pro majitele nemovitostí je klesání teploty jasným signálem, že je nejvyšší čas připravit dům na topnou sezónu.

Co je topná sezona a jak se na ni nejlépe připravit?

Topná sezona je definována vyhláškou č.194/2007Sb., která nejen vymezuje topnou sezonu od 1. září roku stávajícho do 31. května roku následujícího, ale konkrétně určuje, že vytápění musí být zahájeno, pokud průměrná denní teplota klesne ve dvou po sobě jdoucích dnech na 13°C. To se ovšem týká domů a bytů, které jsou vytápěny z centrálního zdroje. V domech s vlastními zdroji vytápění je možné začít topit kdykoliv, záleží jen na rozhodnutí jeho obyvatel. A také na tom, aby spolehlivě fungovalo vše, co s vytápěním souvisí. 

Kontrola kotle – první a nejdůležitější krok.

Kontrola kotlů, ať už na pevná paliva nebo na zemní plyn, je zcela nezbytná. A to nejen proto, že revize kotlů na pevná paliva je povinná, stanovuje ji zákon č. 201/2012 Sb., který určuje, že revize kotlů musí být prováděny každé dva roky. Při nedodržení této povinnosti hrozí pokuta až 50 000 korun, především se však vystavujete riziku, že kotel přestane fungovat v největších mrazech, nebo, v nejhorším případě, bude závada na něm příčinou požáru. 

V roce, kdy nebyla provedena povinná revize kotle je doporučována servisní prohlídka, která odhalí nebo vyloučí možné závady a pomůže tak předejít komplikacím. 

Revize kotlů na zemní plyn je ze zákona povinná jen pro fyzické a právnické osoby (podnikatele) a musí být provedena vždy po třech letech. Majitelům soukromých objektů zákon povinnost revize nepřikazuje, přesto je doporučována servisní prohlídka kotle na zemní plyn, včetně kontroly těsnosti rozvodů plynu. Kontrola kotle na zemní plyn by měla proběhnout vždy 1 x za rok a měl by ji provést certifikovaný servisní technik. Prohlídka by měla zahrnovat kontrolu těsnosti rozvodů, kontrolu a vyčištění hořáku a tlakového výměníku, kontrolu expanzní nádoby a elektroinstalace, případně seřízení výkonu kotle.Primárně samozřejmě z důvodu bezpečnosti a funkčnosti provozu kotle, sekundárně mimo jiné i pro doložení potvrzení o pravidelné údržbě kotle pro případ škody a uplatňování pojistného plnění. Doklady o revizi nebo prohlídce kotle si proto uložte.

U obou typů kotlů – na tuhá paliva a zemní plyn – si nechte zkontrolovat také nastavení regulace topného zařízení, tak, aby odpovídala provozním potřebám domácnosti. Dobře nastavený harmonogram vytápění může ušetřit významnou částku za spotřebu paliva nebo zemního plynu.

Také kamna a krby potřebují pečlivou kontrolu

Klasická kamna na uhlí, brikety nebo dřevo, krby, kachlová kamna – i tyto zdroje tepla potřebují před zimou kontrolu. Prohlédněte stav šamotu i pláště kamen, zda v nich nejsou trhliny. Prověřte těsnost dvířek, vyzkoušejte pohyblivost roštů a zásobníků na popel. 

Revize komínů? Zákonem daná povinnost a prevence požáru

Stejně jako revize kotlů, i revize komínů je velmi důležitá. Nejen proto, že je také stanovena zákonem, respektive Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a dále z přílohy 2 vyhlášky č. 34/2016 sb.. Revize komínů je povinná 1 x ročně, čištění komínů pak 3 x ročně. Revizi i čištění musí provádět vždy profesionální kominík s platnými doklady o své odborné způsobilosti a živnostenským oprávněním. Revize komína je nezbytná nejen před zahájením topné sezony, ale také tehdy, pokud jsme instalovali nový kotel nebo kamna, při stavební úpravě komína, při změně paliva a také v případě, že v komíně došlo k zahoření.

Kominík zkontroluje technický stav komína, tedy spalinových cest, průduchu i pláště komína i napojení komína na kotel. Vyčistí pevné usazeniny a nečistoty a celkově posoudí stav komína z hlediska požární ochrany a bezpečnosti. Pokud shledá nedostatky, uvede jejich soupis v revizní zprávě a vám vydá doporučení, jak závady odstranit. Písemnou zprávu o revizi spalinové cesty nebo čištění komína vám musí kominík předat nejpozději do 10 dnů od provedení práce.

Výjimkou v povinnosti vždy svěřit čištění komínu odborníkovi jsou topné zdroje o výkonu do 50 kW, tedy malá kamna například na chatě. Jejich komín můžete vyčistit sami.

I radiátory a termostaty musíme před topnou sezonou zkontrolovat

Než poprvé zatopíme, musíme zkontrolovat také radiátory. Vizuálně prověříme, jestli na nich není rez (u starších typů) nebo praskliny. Všechny radiátory samozřejmě odvzdušníme, zkontrolujeme funkčnost ventilů.. Radiátory, osazené horní mřížkou, zbavíme prachu a nečistot, stejně tak starší radiátory žebrované. 

Dále se zaměříme na nastavení termostatu a ověříme, je-li v něm funkční baterie. Na provozním manometru zrevidujte tlak vody. Máte-li samostatný bojler na ohřev vody, zvažte, jestli ho také nenecháte zkontrolovat servisním technikem, zejména, máte-li kotel už několik let – zůstat v zimě kvůli poruše bojleru bez teplé vody by bylo nemilé překvapení. A přitom právě posezení u plápolajícího krbu nebo poležení ve vaně plné teplé vody by nám mělo být odměnou za úsilí, které jsme přípravám na topnou sezonu věnovali.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com