Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Nenechte si ujít pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce!

Datum vydání: 20.07.2015 | autor:

Pro zájemce o vzdělávání v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů připravilo letos Energy Centre České Budějovice v návaznosti na pět již realizovaných Základních vzdělávacích kurzů pro energetické poradce kurz pokračující. 

Fotovoltaika Fotovoltaika
Fotovoltaika
Zateplení šikmé střechy Zateplení šikmé střechy
Zateplení šikmé střechy
Tento kurz, který volně navazuje na základní kurzy, se uskuteční v září a říjnu 2015. Je zakončen zkouškou a certifikátem o absolvování a určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také pracovníkům energetických agentur, zaměstnancům státní a veřejné správy, autorizovaným inženýrům a technikům, projektantům, vysokoškolským studentům, zástupcům firem a podnikatelům v oborech týkajících se tématiky kurzu, pracovníkům neziskových organizací a zástupcům škol. Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti energetického poradenství, což se týká především úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a staveb s nízkými energetickými nároky. Náplň kurzu je různorodá, snažící se pokrýt co nejvíce aspektů energetického poradenství. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze do Rakouska. Na kurzu přednáší řada fundovaných odborníků a kapacit ve svém oboru. Skladba kurzu vypadá následovně:

15. září 2015
Úvod a uvítání (Mgr. Ivana Klobušníková, ECČB), Platná legislativa ČR a EU týkající se zateplování a energetiky budov (Ing. Tripes, TZÚS České Budějovice ), Hospodaření s energií do roku 2020, vliv činnosti člověka na zemské klima – globální a lokální (RNDr. Jan Pokorný CSc., ENKI o.p.s., Třeboň ), Stavební fyzika III.(Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, VUT Brno), Nové poznatky v oblasti zateplování budov – materiály a technologie (Ing. Jiří Veselý, ECČB), Více o Feng-shui a bydlení (Mgr. Irena Kovářová, A-Spektrum s.r.o.)

16. září 2015
Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny, palivo pro spalovací motory (Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc., FS ČVUT Praha), Bioplyn – novinky ve výrobě a využívání (Ing. Miroslav Kajan, ČOV Třeboň), Průmyslová energetika (přednášející v jednání), Více o malých vodních elektrárnách (Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny), Fotovoltaika – co nového? (Prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., FEL ČVUT Praha)

17. září 2015
Odborná exkurze do Rakouska

  • prohlídka moderní výtopny na biomasu v Ramingdorfu
  • prohlídka města Steyr
  • prohlídka nejkrásnější rakouské vodní elektrárny Steyrdurchbruch
6. října 2015
Jak správně komunikovat během energetického poradenství (Dan Moravec), Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu pomocí tepelných čerpadel (Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití TČ), Využití dešťové vody II. (Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband ), Aktuální dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku (Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband ), Dotace na OZE a úspory energií využitelné v ČR (Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB), Aktuální výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy, připojování zařízení na využití OZE do sítě (Tomáš Kubín, E.ON), Nové zkušenosti s využitím metody EPC v ČR (přednášející v jednání, SEVEn)

7. října 2015
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie včetně legislativy po roce 2020
(nové trendy v navrhování budov – koncepce, materiály a technologie (Ing.arch. Mojmír Hudec, Ateliér Elam), Novinky v oblasti vytápění a ohřevu užitkové vody I. (Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT), Novinky v oblasti vytápění a ohřevu užitkové vody II. (Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT), Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění II. (Ing. Zdeněk Zikán, Atrea s.r.o.)

8. října 2015
Chlazení budov II.
(Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha), Energetická náročnost budov II. – legislativa a metodika (Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha), Domácí elektrospotřebiče a osvětlení II. - možnosti, jak snižovat energetickou náročnost (Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., FEL ČVUT Praha), Solární termické systémy pro bytové domy (Ing.Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT Praha ), Více o větrných elektrárnách (Ing. Jiří Špičák, ČSVE)

Rozsah kurzu: 50 vyučovacích hodin

3. listopadu 2015
Závěrečné zkoušky a slavnostní předání certifikátů.
Fotografie z uplynulého kurzu Fotografie z uplynulého kurzu
Fotografie z uplynulého kurzu
Větrné elektrárny Větrné elektrárny
Větrné elektrárny

Dosavadní zkušenosti

Účastníků základních kurzů bylo celkem 167, z nichž 141 úspěšně zakončilo kurz závěrečnými zkouškami. V dotazníku mapujícím spokojenost účastníků s kurzem se naprostá většina z nich vyjádřila o kvalitě kurzu pozitivně, vyzdvihovali zejména vysokou odbornost přednášejících a dobrou organizaci. Znalosti a zkušenosti z kurzu lze následně využít při studiu, na pracovištích i například při provozu domácnosti. Někteří z účastníků později organizátora informovali, že jim certifikát z kurzu usnadnil nalezení nového pracovního místa. Účastníci si rozšíří své stávající vědomosti a získají také mnohé užitečné kontakty, se kterými mohou dále pracovat a rozvíjet je.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Cena za kurz: 8 250 Kč + 21% DPH, tj. 9 983 Kč
sleva pro členy ČKAIT: 8 000 Kč + 21% DPH, tj. 9 680 Kč

Cena kurzu zahrnuje: vložné, sborník v tištěné formě, občerstvení během přednášek, exkurze do Rakouska (doprava, tlumočení, vstupné a oběd), účast na zkouškách a slavnostním ukončení kurzu s pohoštěním, certifikát.

Bližší informace viz http://www.eccb.cz/

Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná ve spolupráci s partnery projektu z Horního Rakouska: O.Ö. Energiesparverband, Land Oberösterreich a českými partnery: společností E.ON a internetovým serverem ČESKÉSTAVBY.CZ.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nenechte si ujít pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce!"

Buďte první a napište komentář k  "Nenechte si ujít pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE