Než si dům oblékne nový kabát Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky Šaty dělají člověka – praví jedno staré přísloví. Dnes by se dalo poopravit a význam přenést na výraz – šaty dělají nejen člověka. I fasáda cosi vypovídá o charakteru nejen domu, ale i jeho majiteli.
Fasáda by měla být pýchou domu. Přestože dům může být v absolutním pořádku, ze zanedbanou fasádou působí často nevábně. Ovšem krása není všechno, a tak by tento “nový oblek domu“ měl nejen dobře vypadat, ale zároveň by měl plnit svou hlavní roli – chránit nosnou konstrukci před povětrnostními vlivy.

Omítky mají dlouhou tradici. Lidstvo je zná už od dob Mezopotámie, používali je staří Egypťané, Řekové i Římané. Zachovaly se až dodnes. Za tuto svou dlouhověkost vděčí použitým prvotřídním materiálům a kvalitnímu zpracování.

Situace v dnešní stavební praxi je z hlediska používaných druhů různorodá. Používají se klasické omítky zhotovované ručně na stavbě z písku, vápna, cementu a vody, ale i omítkové systémy ze suchých směsí vyráběných průmyslovým způsobem.

Fasádu domu tvoří nejčastěji omítky, nátěry a obklady. Dá se říci, že posledně jmenovaná možnost nemá u nás silnou tradici a využití. Proto se budeme věnovat dvěma zbylým možnostem. Ve velké většině se hlavně na rodinné domy používají právě zmíněné omítky a nátěry. Důvodem jejich popularity je velká variabilnost struktur a barev, jednoduché zpracování a v neposlední řadě i cenová dostupnost. Velmi oceňovanou vlastností je i výborná přilnavost – pevně drží nejen na zdivu, ale i na betonu, a dokonce i na zateplovacích systémech.

Jestliže má omítka plnit svou funkci, musí být zdravá. Kromě toho musí být pružná, odolná proti vodě a povětrnostním vlivům. Omítnutá fasáda je většinou složená ze tří vrstev, které se na stěnu nanášejí samostatně v stanovených časových intervalech.

Omítku tvoří voda, plnivo /např. písek/, spojivo a přísady. Všechny složky společně se podílejí na vlastnostech omítky. Největší podíl má použité spojivo a přísady, které obohacují omítku například o tepelněizolační vlastnosti.
Pokud jde o nabídku trhu, je opravdu bohatá a pestrá. Kvalita výrobků rok od roku stoupá. Podle použitého spojiva jsou k dispozici omítky vápenné, vápenocementové, vápenosádrové, cementové a sádrové.
Z hlediska funkce lze nabídnout omítky ochranné, sanační, akustické, tepelněizolační, podle vrstev pak omítky jednovrstvé, dvouvrstvé a vícevrstvé.
Nezanedbatelné je i rozdělení podle použitého plniva na omítky s lehčeným plnivem, dále omítky textilní a podobně.

Pokud se týká barevnosti fasády, nabídka je neméně pestrá. Protože nátěry jsou obyčejně dobře odolné vodě, používají se i jako povrchová úprava omítek. Stejně jako omítku, ani nátěr nelze použít bez ohledu na podklad.
Co se barev týká, jejich rozdělení není až tak jednoznačné. Starší typy se nahrazují novými, neosvědčené ztrácejí důvěru a inovují své kvality. Lze však říci, že současný trh nabízí převážně akrylové, silikónové, vápenné a silikátové barvy.

Závěrem je třeba zdůraznit, že každá alternativa v omítkách a nátěrech má své klady a zápory. Ty závisejí, kromě jiného i na prostředí a na konkrétních podmínkách, v kterých se dům nachází. Při výběru typu omítky a nátěru konzultujte své rozhodnuté s odborníky. Seznamte je se všemi detaily, které by mohly mít vliv na správné rozhodnutí. Protože jste to vy, kdo rozhodujete o tom, co si obleče váš dům.
PROGRES PSV, s.r.o. - fasády, izolace, sanace Poslat poptávku