Nízkoenergetické domy Nízkoenergetické domy mají velmi nízkou spotřebu energie na vytápění. V současné době, kdy ceny energií narůstají geometrickou řadou, bychom se měli nad spotřebou energie ve vlastním bydlení zamyslet. V evropských zemích je koncepce nízkoenergetických budov standardně využívána právě z důvodu nižší spotřeby energie a to až o 90 %. Důvodem úspory jsou extrémní tepelně technické parametry obvodových konstrukcí a větrání s účinnou rekuperací. Jak tedy zajistit hygienicky nezávadné klima v interiéru a zároveň ušetřit za vytápění?

Ekonomické důvody

Ke stavbě energeticky úsporných domů se přiklánějí lidé stále častěji protože jsou ve srovnání s běžnými domy ekonomicky výhodnější. Ušetřit lze několika způsoby – kvalitně izolovanou zdí, architektonickým přístupem (situování domu). Výraznou roli při šetření hraje i způsob větrání.
U kvalitně navržených nízkoenergetických domů, které jsou prakticky vzduchotěsné je zajištění řízeného větrání mnohem důležitější něž u běžných staveb. Důvody jsou ekonomické i zdravotní. Energie pro ohřev přiváděného vzduchu tvoří až 40% celkové spotřeby energie na vytápění. Tuto energii je z větší části možné pomocí rekuperace získat zpět a ohřívat tak čerstvý vzduch přiváděný zpět do domu.

Jaké představuje vlhkost nebezpečí

Ve špatně větraných prostorách vzniká celá řada problémů a pobyt zde přináší i některá zdravotní rizika.
Pobyt člověka a provoz celé domácnosti stojí za vznikem vlhkosti. Vysoká vlhkost vzduchu vede dříve či později ke vzniku plísní a hub. V neposlední řadě vede i k její kondenzaci ve stavebních konstrukcích s důsledkem jejich poškození či případnému snížení tepelně izolačních vlastností. Ač se to může zdát nemožné, denně vzniká v domě 10 – 20 kg vodní páry, kterou je nutno z výše uvedených důvodů odvádět.
Slyšeli jste o rekuperaci?

V pojetí bytového využití jde o zpětné získávání tepla. V podstatě se přiváděný vzduch do domu předehřívá teplým odpadním vzduchem, který není bez užitku odváděn otevřeným oknem ven. Dům je nutno vybavit rekuperačními výměníky, které se osazují do větracích jednotek. Vliv na účinnost rekuperace má kromě výměníku celá řada faktorů – konstrukce budovy, umístění jednotky, izolace obvodových konstrukcí, proudění vzduchu a v neposlední řadě i konstrukce rozvodů.
Zpětné získávání tepla ze znehodnoceného vzduchu má účinnost 65 – 80%, což představuje úspory tepla při vytápění.
Rekuperaci je možné rozšířit o další prvky, které se snadno kombinují se zdroji solární energie, zemních kolektorů či tepelných čerpadel. Výměník lze využít v letních horkých dnech pro chlazení, takže rekuperátor poslouží jako klimatizace.

Máte představu, kolik lze ušetřit?

Termín „nízkoenergetický“ je v současné době téměř jako zaklínadlo. Spotřeba energie je v těchto domech až desetkrát nižší než u běžných staveb. Za nízkoenergetické domy se považují domy s roční spotřebou 15 – 50 kWh na m2 za rok. Běžný dům postavený podle současných norem spotřebuje 100 – 120 kWh na m2 za rok. Malá spotřeba energie je jistou pojistkou vůči růstu cen. Snadněji zaplatíte velmi drahou energii, pokud ji spotřebujete málo.

Závěrem …

Pokud je stavba řádně zateplena, využívá se rekuperace a okna jsou vybavena kvalitními trojitými skly, prodraží se výstavba domu zhruba o deset procent. Při dnešních cenách energií se vydaná investice vrátí na úsporách za topení za patnáct let. Budeme-li brát v úvahu fakt, že ceny porostou strmě vzhůru, návratnost našich investic bude ještě nižší.