Nonstop havarijní pohotovost

Při vzniku havarijní situace je nutné reagovat okamžitě a zabránit dalšímu šíření havárie a předejít tak nejen ztrátám na majetku, ale často také i na zdraví a lidských životech. Havarijní pohotovost je nepřetržitá nonstop služba, kdy je v pohotovosti tým odborně vyškolených profesionálů připravených k zásahu při havárii. Po nahlášení poruchy vyjede posádka havarijního vozu na místo poruchy, kde zjistí situaci a provede úkony nutné k zabezpečení havátie a zabránění dalších škod. Poté je podle rozsahu a charakteru škod provedena oprava.

Rychlá reakce a zásah pracovníků havarijní služby zaručují rychlé odstranění následků provozních poruch rozvodů, živelných pohrom a ekologických havárií a pomohou k obnovení normálního stavu.

K jakým zásahům nejčastěji havarijní služba vyjíždí?

Instalatéři

Vyhledání místa úniku vody a oprava prasklého potrubí. Výměna poškozeného sanitárního vybavení, ohřívačů vody a redukčních ventilů a vodoměrů.

Topenáři

Opravy prasklých radiátorů a topení, odvzdušňování a přetěsňování topení, výměny odvzdušňovacích a radiátorových ventilů, výměna radiátorů, oběhových čerpadel a expanzních nádob.

Plynaři

Vyhledání a opravy úniku plynu, výměny koncových uzávěrů, výměny a připojení plynových zařízení a jejich seřízení.

Odpady a kanalizace

Vyhledávání závady kanalizačních a odpadních rozvodů, čištění odpadů a sifonů v bytech, čištění ležaté kanalizace a odpadních stoupaček, odčerpávání vody, revize kanalizace a odpadu kamerou a strojní a tlakové čištění kanalizace a odpadů.

Elektrikáři

Výměna a dodávka svítidel, zásuvek, jističů, vypínačů, spínačů a čidel. Oprava a výměna elektroinstalace a instalace elektrospotřebičů. Instalace rozvodů pro PC, TV, domácí telefony a zabezpečovací systémy. Oprava a údržba hromosvodů.