Energy Globe Award je nejvýznamnějším světovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již osm let a vyznamenává energeticky šetrné projekty. Udílení cen probíhá na celostátní úrovni ve více než 75 zemích a letos poprvé díky iniciativě energetické společnosti E.ON zavítá i do České republiky.

Od 1. května do 30. června 2008 má každý jednotlivec, domácnost, firma, obec či město, instituce nebo sdružení v České republice možnost přihlásit vlastní realizovaný energeticky úsporný projekt a ukázat nejen veřejnosti v České republice, ale i ve světě, že pro řadu ekologických problémů mohou existovat vhodná řešení. Stačí jeden příklad za všechny. V sousedním Rakousku vyhrála minulý rok v kategorii Voda malá regionální firma, která se zabývá čistěním koberců. Její pracovníci hledali způsob, jak odbourat škodlivé látky v odpadní vodě z vysavačů. Zjistili, že umístěním mikrobů z kyselého zelí do náplně s vodou u vysavače bude odpadní voda z koberců pročištěna tak, že při vylití do přírody neobsahuje již žádné škodlivé látky. Mikrobi převzali roli biologické čističky vody.

Energy Globe Award oceňuje ty, kterým není myšlenka ochrany životního prostředí cizí. Vítězný projekt v každé kategorii navíc získává finanční odměnu!

Energy Globe Award ČR má celkem šest soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež a Obec.. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší projekty, které budou představeny v rámci slavnostního vyhlášení dne 27. listopadu 2008 na brněnském výstavišti. Vítězný projekt v každé kategorii obdrží finanční částku v hodnotě 50.000 Kč. Celkový vítěz, kterého zvolí diváci v rámci slavnostního vyhlášení, postupuje do mezinárodního finále, které se uskuteční v jedné ze světových metropolí a zde bude bojovat o 10.000 EUR. Hodnoceny budou pouze již realizované nebo alespoň započaté projekty. Hodnocení přihlášených projektů koordinuje nezávislá instituce specializující se na oblast energetických úspor, obnovitelných zdrojů a ekologických témat. Přihlášení projektů a účast v soutěži je zdarma.
Energetická společnost E.ON podporuje Energy Globe Award ČR proto, že chce veřejnost i jednotlivce motivovat, aby se nad možnostmi úspor energie více zamýšleli.

Součástí dlouhodobé strategie energetické společnosti E.ON je snaha učinit téma ekologie a hospodárného využívání energie zajímavějším a atraktivnějším.

E.ON se stále více pro své zákazníky stává partnerem a poradcem v oblasti efektivního využívání energie. Důkazem je realizace bezplatného poradenství, speciální nabídka energeticky úsporných spotřebičů, podpora rozvoje využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě nebo připravovaný internetový portál určený těm, kteří chtějí svůj dům nebo byt učinit energeticky hospodárnějším.
Zdravější sklizeň díky sušení pomocí slunce – první místo na světovém Energy Globe Award pro Keňu 30 – 40% sklizeného ovoce a zeleniny se v Keni ztrácí kvůli chybějící technologii pro ošetřování produktů po sklizni. Mimo jiné je zde velkým problémem nedostatek palivového dříví, které je zapotřebí pro sušení a pro zachování trvanlivosti. Společnost SCODE (Sustainable Community Developement Services) proto v roce 2002 uvedla v Keni do provozu solární pec na sušení výnosů sklizně. Výhody jsou patrné na první pohled: sluneční energie nic nestojí a je k dispozici všude. Čerstvé produkty příznivě uchovávají svou trvanlivost z pohledu nákladů, tržní hodnota stoupá, rychlý proces sušení zvyšuje výnos ze sklizně, rolníci mají další zdroje příjmů. Mohou tak sklidit a usušit až o 50% více. Čas, kdy chodili sbírat dříví na pálení, mohou nyní využívat jinak a omezuje se i mýcení lesů. Dosud bylo instalováno 30 solárních sušiček a 920 rolníků bylo seznámeno s jejích používáním. Pro výstavbu a instalaci solárních sušiček je v současné době vyškoleno 30 řemeslníků. Projekt přispívá k celkovému zlepšení životních podmínek, k obživě rodin, k ochraně životního prostředí a k vytváření příjmů. V současné době se realizuje v regionu Rift Valley v Keni, je ale možné jej využívat i v jiných oblastech.
Kofi Annan, bývalý generální sekretář OSN: „Ocenění ENERGY GLOBE Award dokazuje, že čisté a moderní formy energie, které posunují dopředu dlouhodobý vývoj a které snižují škody na životním prostředí, již existují. Blahopřeji všem nositelům cen k jejich angažovanosti v této záležitosti a k jejich příspěvkům, jimiž podporují práci OSN!“

Michajl Gorbačov, bývalý ruský prezident: „Myslím, že je zapotřebí úsilí, snahy ze strany lidí, ale také ze strany vlád, finančních center a investorů, aby bylo možné vkládat investice do výzkumu a rozvoje projektů, které se zabývají využíváním udržitelných zdrojů energie.“

Přihlášku a více informací o soutěži naleznete na webové stránce www.energyglobe.cz.
Uzávěrka pro zasílání přihlášek je 30. června 2008.