Trvanlivost dřeva a principy jeho ochrany Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky Dřevo je náchylné na poškození abiotickými vlivy (vlivy nebiologického původu), jako jsou oheň, slunce, voda, kyslík a další, stejně jako na poškození biologickými škůdci, bakteriemi, houbami, hmyzem, ptáky, ... Trvanlivost méně odolných druhů dřev se zvyšuje pomocí chemické ochrany, například fungicidy a insekticidy. Často se používají i retardéry hoření a jiné ochranné látky, zušlechťující kvalitu dřeva.

Trvanlivost dřeva

Odolné druhy dřeva obsahují vyšší podíl látek typu tříslovin, flavonoidů i jiných. Díky těmto látkám dokážou lépe odolávat hnilobě i jiným poškozením. Výrobky z trvanlivějších druhů dřev (akát, borovice, dub, modřín) mají i vyšší fyzickou životnost, což by mělo být zohledňováno už při samotném výběru druhu dřeva.

Trvanlivější druhy dřeva je vhodné použít na výrobu altánků, pergol a srubů. Jejich použitím zajistíte dlouhodobou funkčnost jednotlivých výrobků a zároveň podstatně snížíte ekonomické náklady na údržbu, opravy či případné výměny jednotlivých prvků. Při výběru druhu dřeva nesmíte zapomenout ani na kalkulaci a zohlednění jeho ceny, ale i dostupnosti a také vlastností na daný výrobek požadovaných.
Životnost výrobků

U dřeva se posuzuje životnost hned z několika hledisek. Fyzická životnost vyjadřuje technický stav, morální životnost vypovídá o estetické stránce a plnění funkčnosti, ekonomická životnost zase vypovídá o hospodárnosti nákladů na údržbu a provoz. Fyzickou životnost dřevařských výrobků zkracují nedostatky v projektu, zejména špatná materiálová skladba, chyby ve statice a podobně. Projevují se na ní i nedostatky při realizaci, chyby v průběhu užívání, ale také nepředvídatelné události v podobě požáru či živelných pohrom.

K odhadu předpokládané životnosti dřevařského výrobku se používá takzvaná faktorová metoda, určující životnost celku, nebo jednotlivých doplňkových částí, například oken a parket.
V čem spočívá ochrana jakýchkoli dřevařských výrobků?

Jednak je to správný výběr dřeva, při kterém se upřednostňují trvanlivější druhy dřeva. Podceňovat ale nesmíte ani konstrukční ochranu dřeva, kterou představuje vytvoření ideálních podmínek potlačujících působnost abiotických a biotických škůdců. Nepostradatelná je také chemická ochrana dřeva, při níž dochází k ošetření látkami s biocidním, hydrofobizačním či ohnivzdorným účinkem. Moderní technologie přinášejí i modifikační ochranu dřeva, při níž se provádějí termické a enzymatické úpravy látek přímo v buňkách dřeva s cílem zvýšit odolnost proti biologickým škůdcům a zvýšením hydrofobizace.

Jistou ochranou je i biokontrola, kdy se dřevo naočkuje mikroskopickými houbami nebo bakteriemi, které zabraňují pozdějšímu napadení nebezpečnějšími dřevokaznými organismy.
Největším strašákem je dřevokazný hmyz

Dřevokazný hmyz je asi největším škůdcem, který dřevo znehodnocuje. Napadá dřevěné výrobky jak v interiéru, tak exteriéru a bohužel nedělá rozdíly mezi dřevem cenným a bezcenným. Dřevo však není pouze jeho zdrojem potravy, stává se i úkrytem či místem k rozmnožování. Chodby do dřeva vyhlodávají larvy, ne dospělí jedinci, jak si většina lidí myslí. Napadení dřeva signalizuje vypadávající drť a také vrzavé zvuky. Aby byl tento hmyz schopen přežít, potřebuje vyhovující podmínky, zejména optimální vlhkost a teplotu. K jejich likvidaci se používají anorganické insekticidy přijatelné i pro použití v interiérech. Tyto přípravky lze použít jako účinnou prevenci, ale také jako likvidační prostředek.

Ochrana dřeva se provádí pomocí různých beztlakových a podtlakovo-přetlakových technologií. Dřevo se natírá či moří a mezi nejznámější technologie se řadí nános, ponor, navalování, injektování či bandážování. Koupíte-li si v dnešní době elektrický spotřebič či fotoaparát, bývá součástí těchto výrobků návod k použití a údržbě. U dřevěných konstrukcí či při koupi dřeva samotného však podobný návod nečekejte. Záleží pouze na vás, kolik času věnujete rozhodnutí, jaké dřevo použít a proč. Naštěstí vám mohou ochotně poradit odborníci na slovo vzatí.