Odborné provedení rozvodů a instalací v domě

Při stavbě nebo rekonstrukci domu se neobejdeme bez firmy zabývající se technickým zařízením budov (TZB). Tato firma nám zajistí odborné provedení veškerých činností spojených s rozvody a instalacemi v budově od návrhu a přípravy, až po realizaci jednotlivých rozvodů, včetně jejich následné údržby.

Co patří do TZB?

Technické zařízení budov zahrnuje instalaci ústředního vytápění, rozvodů vody, plynu, elektřiny, kanalizace, vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Specializovaná firma vám zajistí také měření, zkoušení a údržbu těchto zařízení.

Instalatérské práce

Instalatérské práce zahrnují všechny druhy prací z oborů vody, topení, kanalizace a plynu. Instalatér vám opraví netěsné či prasklé vodovodní, odpadní a kanalizační potrubí. Vymění a nainstaluje vodovodní baterie, sifony, splachovadla a vodoměry. Připojí pračku, myčku a sanitární vybavení toalety a koupelny. Připojí bojler, karmu, průtokový ohřívač, dřez, drtič odpadů a ostatní zařízení využívající průtok vody.

Instalatérské a topenářské práce musí být provedeny podle platných norem a předpisů odborníkem s odpovídajícím vzděláním. Instalatéři se zárukou vyhotoví dílo, které bude sloužit bezpečně a v souladu se zákonnými a pojišťovacími předpisy.

Elektroinstalační práce

Za elektrická zařízení považujeme zařízení, u kterých může dojít k ohrožení zdraví, života nebo majetku elektrickým proudem. Elektroinstalace může provádět pouze osoba odborně způsobilá podle vyhlášky 50/1978 Sb. Elektrikáři provedou elektroinstalační práce a kontrolní, opravárenskou a revizní činnost. Zodpovídají za bezpečnou elektroinstalaci u všech zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, za elektroinstalaci kabelového, trakčního a venkovního vedení a napájecích stanic a rozvoden. Elektrikáři mají na starost také montáž elektrických zařízení vozidel a zdvihacích strojů a elektrických zabezpečovacích a spojovacích zařízení. Zajišťují návrhy, instalace a revize hromosvodů.

Plynařské práce

Firma specializující se na plynoinstalaci zajistí opravu a montáž vnitřních rozvodů včetně zajištění nezbytné dokumentace, tlakových zkoušek a revizní zprávy. Vámi zvolená firma vám také dodá a nemontuje plynové kotle, kamna a sporáky. V případě úniku plynu nalezne závadu a odstraní ji.

Topenářské práce

Firma zabývající se topenářskými pracemi zajistí montáž příslušného teplovodního vytápění, tepelných čerpadel a klimatizačních systémů. Topenáři nainstalují rozvody topení, vymění radiátory a provedou regulaci topných systémů. Zajistí dodání a montáž kondenzačních, atmosférických plynových kotlů, krbových kamen, elektrokotlů, a dalších zdrojů sloužících k vytápění.

Čistý a svěží vzduch, je základem zdravého života

Klimatizace

Klimatizace je zařízení, které zabezpečuje výměnu vzduchu v objektu a regulaci jeho teploty a vlhkosti. Klasická klimatizace aktivně vyměňuje vzduch mezi vnějším a vnitřním prostředím, který upraví přesně podle požadavků uživatele. Nejenže klimatizace reguluje teplotu a vlhkost vzduch, ale také vzduch vyčistí a určí směr jeho proudění. Klimatizace musí být navržena oborníky na klimatizaci a vzduchotechniku přesně do prostoru, ve kterém bude umístěna.

Vzduchotechnika

Dobře vybraná a kvalitní vzduchotechnika pečuje o příznivé klimatické poměry a čistotu ovzduší v budovách. Vzduchotechnika zajišťuje přívod a odvod vzduchu v budově, hale, nebo veřejném zařízení. Vytváří prostředí s teplotou, vlhkostí a tlakem vzduchu, které požadujeme, a tím přispívá ke zdravému ovzduší.

Instalaci rozvodů přenechte profesionálům

Instalační práce technického zařízení budov musíme přenechat odborníkům. Neodborným zásahem můžeme způsobit nevratné škody na majetku, zdraví, nebo životech.

Zdroj: www.havlintzb.cz
Havlín TZB spol. s r.o. Poslat poptávku